Нашият екип

Какво е най-важно за образованието на детето?

<span>Анна-Мария </span> Й.

Анна-Мария Й.

Основател и Директор

AMI Монтесори диплома 3-6, 6-12, Магистър Педагогика, Социална работа и психология, MBA Бизнес управление

Най-важното за детското образование е:

развитие на цялостната личност, следване самоизграждането на детето, култивиране на любопитство и ентусиазъм за знания за цял живот.
<span>Магдалена</span> М.

Магдалена М.

Училищен координатор

Социален психолог

Най-важното за детското образование е:

да разбираме нуждите и подпомагане израстването му спрямо самото дете.
<span>Мария </span>Д.

Мария Д.

Координатор Програми Малки деца и Детска къща

AMI Монтесори учител 3-6, Магистър Икономика, Маркетинг

Най-важното за детското образование:

любов, разбиране, уважение, свобода в граници и добри ролеви модели.
<span> Анна </span> Г.

Анна Г.

Координатор Основно училище

Магистър Финанси, AMI Монтесори учител 3-6г.

Най-важното за детското образование е:

да се доверим на детето и да подпомагаме неговото естествено израстване и развитие.
<span>Гергана</span> Б.

Гергана Б.

Изпълнителен асистент

Икономист

Най-важното за детското образование:

да обичаш децата.

<span>Анна-Мария </span> Й.

Анна-Мария Й.

Основател и Директор

AMI Монтесори диплома 3-6, 6-12, Магистър Педагогика, Социална работа и психология, MBA Бизнес управление

Най-важното за детското образование е:

развитие на цялостната личност, следване самоизграждането на детето, култивиране на любопитство и ентусиазъм за знания за цял живот.
<span>Судатии</span> С.

Судатии С.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 6-12г., PSG Колеж за технологии

Най-важното за детското образование е:

положителна среда, която дава възможност на детето да се допитва и експериментира и която му вдъхва жива любов към ученето.
<span>Мирослава</span> Н.

Мирослава Н.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 3-6г., Магистър в предучилищна подготовка

Най-важното за детското образование:

следване на детето и неговите естествени начини да учи, работа с детето спрямо чувствителните периоди.
<span>Теодора</span> И.

Теодора И.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 3-6г., Магистър Предучилищна подготовка

Най-важното за детското образование е:

да събудим любопитния детски ум към чудесата на света и вдъхновение за учене през целия живот.
<span>Николета</span> Н.

Николета Н.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 0-3г., Бакалавър Българска филология

Най-важното за детското образование е:

респектът към индивидуалността, стимулиращото отношение и доверие към малкия човек, както и самоконтролът на възрастния да отстъпи назад когато е нужно, за да освободи път на детския потенциал да се разгърне в една миролюбива, развиваща и подканваща среда.
<span>Симона</span> Д.

Симона Д.

Асистент учител

AMI Монтесори асистент 0-3г., Бакалавър Българска филолоияг

Най-важното за детското образование е:

позитивния дух и безопасната среда и възможностите децата да откриват нови неща.
<span>Женя</span> Г.

Женя Г.

Монтесори педагог

AMI Монтесори учител 6-12г., Магистър Начална педагогика и Туризъм

Най-важното за детското образование е:

подкрепата и насърчаването им в разширеното и непредубедено мислене, да се чувстват свободни да задават въпроси и вдъхновени да търсят отговорите им.
<span>Рола</span> Х.

Рола Х.

Монтесори педагог

AMI Монтесори учител 6-12г., Учител English FCE, Integrating Technology in Teaching

Най-важното за детското образование е:

да се даде на детето любов, подкрепа и правилната среда за развитие на своята личност.

<span>Гергана</span> В.

Гергана В.

Член на Родителския борд

Culture & Risk Culture Consultant, Eudaimonia Solutions GmbH

Най-важното за детското образование е:

да се създаде среда, в която детето има свобода на движение, свобода на изследване, свобода да общува социално, свобода да прави избори, за да може да остане любопитен и да расте като независим възрастен. Това е самочувствие за грижа за хората, които дават и приемат с лекота и любов и са обичани за това кои са.
<span>Елена</span> С.

Елена С.

Член на Родителския борд

Монтесори учител 2.5-6, Съосновател на детски център "Под дъгата"

Най-важното за детското образование е:

безусловна любов и вярване в способностите на детето да изгражда своя вътрешен свят, като е в благоприятна среда.
<span>Елена</span> Д.

Елена Д.

Член на Родителския борд

La Roche

Най-важното за детското образование е:

да се подпомагат децата да развият пълния си потенциал и да растат щастливи.
<span>Дима </span> Ч.

Дима Ч.

Член на Родителския борд

Професионалист Комуникации, Съосновател на Институт Монтесори България

Най-важното за детското образование е:

ролята и подхода на възрастния за вдъхновяване на проучвателския дух на децата, любопитството и усещането "аз мога".

<span>Николета</span> Н.

Николета Н.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 0-3г., Бакалавър Българска филология

Най-важното за детското образование е:

респектът към индивидуалността, стимулиращото отношение и доверие към малкия човек, както и самоконтролът на възрастния да отстъпи назад когато е нужно, за да освободи път на детския потенциал да се разгърне в една миролюбива, развиваща и подканваща среда.
<span>Симона</span> Д.

Симона Д.

Асистент учител

AMI Монтесори асистент 0-3г., Бакалавър Българска филолоияг

Най-важното за детското образование е:

позитивния дух и безопасната среда и възможностите децата да откриват нови неща.
<span>Станимира</span> А.

Станимира А.

Асистент

AMI Монтесори асистент 0-3г, Магистър Начална и предучилищна педагогика

Най-важното за детското образование:

образователната среда за развитие, любов към детето и възможностите да се развива спрямо себе си.
<span>Бийна</span> Н.

Бийна Н.

Асистент учител английски език

Монтесори асистент 0-6г, Институт Делхи

Най-важното за детското образование е:

разбиране и помощ детето да осъзнае своите нужди и интереси, да стане отговорен и добър човек.
<span>Наталия</span> И.

Наталия И.

Асистент учител

Магистър Журналистика

Най-важното за детското образование е:

събуждане на пламъка за удивление пред чудесата на света, чувство за себе си и желание да научава нови неща .

<span>Мирослава</span> Н.

Мирослава Н.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 3-6г., Магистър в предучилищна подготовка

Най-важното за детското образование:

следване на детето и неговите естествени начини да учи, работа с детето спрямо чувствителните периоди.
<span>Теодора</span> И.

Теодора И.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 3-6г., Магистър Предучилищна подготовка

Най-важното за детското образование е:

да събудим любопитния детски ум към чудесата на света и вдъхновение за учене през целия живот.
<span>Катерина</span> М.

Катерина М.

Асистент учител

Магистър

Най-важното за детското образование:

любознателност, любопитство, последователност и ред.
<span>Жулиета</span> Т.

Жулиета Т.

Асистент учител

Магистър Педагогика

Най-важното за детското образование:

любов и вяра в детето.
<span>Весела</span> К.

Весела К.

Английски език асистент учител

Магистър редакция и превод, Бакалавър Книгоиздаване

Най-важното за детското образование::

да има творчески и стимулиращи занимания, които да отговарят на нуждите на децата.
<span>Ралица </span> П.

Ралица П.

Асистент AMI Монтесори асистент 0-3г, Магистър Педагогика

Най-важното за детското образование:

любов и доверие на детето.
<span>Ваня</span> Н.

Ваня Н.

Психолог Малки деца и Детска къща

Магистър Детска психология

Най-важното за детското образование е:

разпознаване на нуждите и подкрепа на развитието.

<span>Анна-Мария </span> Й.

Анна-Мария Й.

Основател и Директор

AMI Монтесори диплома 3-6, 6-12, Магистър Педагогика, Социална работа и психология, MBA Бизнес управление

Най-важното за детското образование е:

развитие на цялостната личност, следване самоизграждането на детето, култивиране на любопитство и ентусиазъм за знания за цял живот.
<span>Судатии</span> С.

Судатии С.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 6-12г., PSG Колеж за технологии

Най-важното за детското образование е:

положителна среда, която дава възможност на детето да се допитва и експериментира и която му вдъхва жива любов към ученето.
<span>Женя</span> Г.

Женя Г.

Монтесори педагог

AMI Монтесори учител 6-12г., Магистър Начална педагогика и Туризъм

Най-важното за детското образование е:

подкрепата и насърчаването им в разширеното и непредубедено мислене, да се чувстват свободни да задават въпроси и вдъхновени да търсят отговорите им.
<span>Рола</span> Х.

Рола Х.

Монтесори педагог

AMI Монтесори учител 6-12г., Учител English FCE, Integrating Technology in Teaching

Най-важното за детското образование е:

да се даде на детето любов, подкрепа и правилната среда за развитие на своята личност.
<span>Томас</span> Л.

Томас Л.

Асистент учител английски език

Магистър Модерна история, CELTA, MCI Монтесори учител 3-6г.

Най-важното за детското образование е:

събуждане на любопитство, откривателство и разсъждаващ ум.
<span>Николета</span> Д.

Николета Д.

Асистент учител

AMI Монтесори Асистент 6-12, Бакалавър Българска филология, СУ

Най-важното за детското образование е:

уважение, независимост, отговорност.
<span>Аделина</span> С.

Аделина С.

Асистент

МАгистър Педагогика, Биология

Най-важното за детското образование:

подкрепа за нуждите на детето и развитие.
<span>Светлина</span> К.

Светлина К.

Детски психолог

Магистър Детско-юношеска психология, Терапевт Психодрама

Най-важното за детското образование е:

следване на нуждите на детето и законите за хармочното развитие на личността.