Екип

Какво е най-важно за образованието на детето?

<span>Анна-Мария </span> Й.

Анна-Мария Й.

Основател и Директор

AMI Монтесори диплома 3-6, 6-12, Магистър Педагогика, Социална работа и психология, MBA Бизнес управление

Най-важното за детското образование е:

развитие на цялостната личност, следване самоизграждането на детето, култивиране на любопитство и ентусиазъм за знания за цял живот.
<span>Миглена</span>Ч.

МигленаЧ.

Заместник директор

Магистър Музикална педагогика

Най-важното за детското образование е:

дълбоката вяра, че всяко дете е уникална личност и се нуждае от любов и разбиране.
<span>Магдалена</span> М.

Магдалена М.

Училищен координатор

Социален психолог

Най-важното за детското образование е:

да разбираме нуждите и подпомагане израстването му спрямо самото дете.
<span>Мария </span>Д.

Мария Д.

Координатор Програми Малки деца и Детска къща

AMI Монтесори учител 3-6, Магистър Икономика, Маркетинг

Най-важното за детското образование:

любов, разбиране, уважение, свобода в граници и добри ролеви модели.
<span>Гергана</span> Б.

Гергана Б.

Изпълнителен асистент

Магистър Екология

Най-важното за детското образование:

да обичаш децата.

<span>Анна-Мария </span> Й.

Анна-Мария Й.

Основател и Директор

AMI Монтесори диплома 3-6, 6-12, Магистър Педагогика, Социална работа и психология, MBA Бизнес управление

Най-важното за детското образование е:

развитие на цялостната личност, следване самоизграждането на детето, култивиране на любопитство и ентусиазъм за знания за цял живот.
<span>Теодора</span> И.

Теодора И.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 3-6г., Магистър Предучилищна подготовка

Най-важното за детското образование е:

да събудим любопитния детски ум към чудесата на света и вдъхновение за учене през целия живот.
<span>Николета</span> Н.

Николета Н.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 0-3г., Бакалавър Българска филология

Най-важното за детското образование е:

респектът към индивидуалността, стимулиращото отношение и доверие към малкия човек, както и самоконтролът на възрастния да отстъпи назад когато е нужно, за да освободи път на детския потенциал да се разгърне в една миролюбива, развиваща и подканваща среда.
<span>Женя</span> Г.

Женя Г.

Монтесори педагог

AMI Монтесори учител 6-12г., Магистър Начална педагогика и Туризъм

Най-важното за детското образование е:

подкрепата и насърчаването им в разширеното и непредубедено мислене, да се чувстват свободни да задават въпроси и вдъхновени да търсят отговорите им.
<span>Рола</span> Х.

Рола Х.

Монтесори педагог

AMI Монтесори учител 6-12г., Учител English FCE, Integrating Technology in Teaching

Най-важното за детското образование е:

да се даде на детето любов, подкрепа и правилната среда за развитие на своята личност.

<span>Гергана</span> В.

Гергана В.

Член на Родителския борд

Culture & Risk Culture Consultant, Eudaimonia Solutions GmbH

Най-важното за детското образование е:

да се създаде среда, в която детето има свобода на движение, свобода на изследване, свобода да общува социално, свобода да прави избори, за да може да остане любопитен и да расте като независим възрастен. Това е самочувствие за грижа за хората, които дават и приемат с лекота и любов и са обичани за това кои са.
<span>Елена</span> С.

Елена С.

Член на Родителския борд

Монтесори учител 2.5-6, Съосновател на детски център "Под дъгата"

Най-важното за детското образование е:

безусловна любов и вярване в способностите на детето да изгражда своя вътрешен свят, като е в благоприятна среда.
<span>Елена</span> Д.

Елена Д.

Член на Родителския борд

La Roche

Най-важното за детското образование е:

да се подпомагат децата да развият пълния си потенциал и да растат щастливи.
<span>Дима </span> Ч.

Дима Ч.

Член на Родителския борд

Професионалист Комуникации, Съосновател на Институт Монтесори България

Най-важното за детското образование е:

ролята и подхода на възрастния за вдъхновяване на проучвателския дух на децата, любопитството и усещането "аз мога".

<span>Николета</span> Н.

Николета Н.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 0-3г., Бакалавър Българска филология

Най-важното за детското образование е:

респектът към индивидуалността, стимулиращото отношение и доверие към малкия човек, както и самоконтролът на възрастния да отстъпи назад когато е нужно, за да освободи път на детския потенциал да се разгърне в една миролюбива, развиваща и подканваща среда.
<span>Симона</span> Д.

Симона Д.

Асистент учител

AMI Монтесори асистент 0-3г., Бакалавър Българска филолоияг

Най-важното за детското образование е:

позитивния дух и безопасната среда и възможностите децата да откриват нови неща.
<span>Станимира</span> А.

Станимира А.

Асистент

AMI Монтесори асистент 0-3г, Магистър Начална и предучилищна педагогика

Най-важното за детското образование:

образователната среда за развитие, любов към детето и възможностите да се развива спрямо себе си.
<span>Наталия</span> И.

Наталия И.

Асистент учител

Магистър Журналистика

Най-важното за детското образование е:

събуждане на пламъка за удивление пред чудесата на света, чувство за себе си и желание да научава нови неща .

<span>Теодора</span> И.

Теодора И.

Монтесори педагог

AMI Монтесори диплома 3-6г., Магистър Предучилищна подготовка

Най-важното за детското образование е:

да събудим любопитния детски ум към чудесата на света и вдъхновение за учене през целия живот.
<span>Катерина</span> Н.

Катерина Н.

Учител

Магистър

Най-важното за детското образование:

любознателност, любопитство, последователност и ред.
<span>Весела</span> К.

Весела К.

Английски език асистент учител

Магистър редакция и превод, Бакалавър Книгоиздаване

Най-важното за детското образование::

да има творчески и стимулиращи занимания, които да отговарят на нуждите на децата.
<span>Моника </span>Б.

Моника Б.

Английски език асистент учител

Магистър Лингвистика, Бакалавър Българска филология

Най-важното за детското образование:

разбиране и подкрепа за детето да осъществи себе си и желанието си да стане отговорна и успешна личност.
<span>Ваня</span> Н.

Ваня Н.

Психолог Малки деца и Детска къща

Магистър Детски психолог

Най-важното за детското образование е:

подпомага детското развитие и прогрес.
<span>Жулиета</span> Т.

Жулиета Т.

Асистент учител

Магистър Педагогика

Най-важното за детското образование:

любов и вяра в детето.

<span>Анна-Мария </span> Й.

Анна-Мария Й.

Основател и Директор

AMI Монтесори диплома 3-6, 6-12, Магистър Педагогика, Социална работа и психология, MBA Бизнес управление

Най-важното за детското образование е:

развитие на цялостната личност, следване самоизграждането на детето, култивиране на любопитство и ентусиазъм за знания за цял живот.
<span>Женя</span> Г.

Женя Г.

Монтесори педагог

AMI Монтесори учител 6-12г., Магистър Начална педагогика и Туризъм

Най-важното за детското образование е:

подкрепата и насърчаването им в разширеното и непредубедено мислене, да се чувстват свободни да задават въпроси и вдъхновени да търсят отговорите им.
<span>Рола</span> Х.

Рола Х.

Монтесори педагог

AMI Монтесори учител 6-12г., Учител English FCE, Integrating Technology in Teaching

Най-важното за детското образование е:

да се даде на детето любов, подкрепа и правилната среда за развитие на своята личност.
<span>Томас</span> Л.

Томас Л.

Асистент учител английски език

Магистър Модерна история, CELTA, MCI Монтесори учител 3-6г.

Най-важното за детското образование е:

събуждане на любопитство, откривателство и разсъждаващ ум.
<span>Николета</span> Д.

Николета Д.

Асистент учител

AMI Монтесори Асистент 6-12, Бакалавър Българска филология, СУ

Най-важното за детското образование е:

уважение, независимост, отговорност.
<span>Аделина</span> С.

Аделина С.

Асистент

МАгистър Педагогика, Биология

Най-важното за детското образование:

подкрепа за нуждите на детето и развитие.
<span>Невена</span>Н.

НевенаН.

Асистент учител

Магистър Психология и междукултурно сътрудничество

The most important in child education is:

положителна среда, която дава възможност на детето да се допитва и експериментира и която му вдъхва жива любов към ученето.
<span>Светлина</span> К.

Светлина К.

Детски психолог

Магистър Детско-юношеска психология, Терапевт Психодрама

Най-важното за детското образование е:

следване на нуждите на детето и законите за хармочното развитие на личността.