Частно основно Монтесори училище “Откривател” ЕООД с одобрен проект за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Бенефициент: Частно основно Монтесори училище “Откривател” ЕООД Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност Приoритетни оси: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП 
Read more
Новороденото трябва да положи големи усилия, за да се адаптира към външния свят. То все още не е съзнателно. Помислете за момент за тази внезапна промяна на обкръжението. Очите му никога не са виждали светлина, ушите му не са чували никакъв шум; никой и нищо 
Read more
Грижата ни за детето трябва да се управлява не от желанието да го „накараме да научи нещата“, а от стремежа винаги да продължава да гори в него СВЕТЛИНАТА, която се нарича интелигентност.  – Д-р Мария Монтесори Вижте кратко филмче от първия учебен ден.
Read more
Честит първи учебен ден! Пожелаваме жизнерадостна и вдъхновяваща учебна година на всички малки и големи откриватели! Любов. Радост. Благодарност.             
Read more
Честита нова учебна година на всички в общността на Малките деца и Детската къща! С хармония, ред, красота, свобода, отговорност и внимание към детайла продължаваме да вървим на правилния път със Земята. Целият ни екип и водачите на всяко дете разширяват нашето стабилно партньорство с 
Read more
Ето че настъпи така дългоочакваният момент, в който детският смях отново озвучава нашата среда. В Откривател, всички в общността имат безопасна и подкрепяща развитието подготвена среда, прилагайки всички насоки за предотвратяване на инфекции и насърчавайки детето да проявява своя потенциал, докато с радост открива света. В подготвената среда вътре 
Read more
Сградите на училището и детската градина бяха затворени, но работата с децата остана непокътната. Сътрудничеството в екип на деца, ученици, родители и учители продължи да дава своите чудесни резултати всеки ден. Откривателствата продължават, умовете са любопитни, сърцата са отворени. Работата на децата показва, че развитието 
Read more
Февруари е много специален! Това е месецът на карнавалите. От Венеция в Италия, през Канарските острови в Испания, та чак до Рио де Жанейро в Бразилия – сякаш целият свят се весели! Това е и времето, в което приветстваме новата реколта, като на 14 февруари 
Read more
През изминалия уикенд родители от нашата общност влязоха в обувките на децата и посетиха последователно Монтесори откривателската среда – подготвените среди за деца 0-3, 3-6 и 6-12. Вълнуващ, интересен, предизвикателен – бяха част от определенията след уъркшопа. Вярваме, че събитието беше полезно и отговарящо на 
Read more
Сградите на училището и детската градина са затворени, но работата с децата е непокътната. Сътрудничеството в екип на деца, ученици, родители и учители дава своите чудесни резултати всеки ден. Откривателствата продължават, умовете са любопитни, сърцата са отворени. Работата на децата показва, че развитието им не 
Read more