Програми

Радостта, усещането за собствена ценност, бъдейки ценен и обичан от другите, чувството за ползотворност и способността за създаване са всички фактори с изключителна стойност за човешката душа.

д-р Мария Монтесори

Обществото на малките деца е основната входна точка в Монтесори училище Откривател. То предлага нежно въведение в социалния живот извън семейството. Малка общност от 14 деца (на възраст от 14 месеца до малко под 3 години) се събират пет сутрини седмично, като си сътрудничат в ежедневните дейности в живота, докато изграждат своите умения и независимост.

С наближаването на 3-годишна възраст Вашето дете става готово да се присъедини към Детска къща – общност от 3-6 годишни деца, които работят заедно и растат заедно в радостно сътрудничество. В Монтесори детската къща децата са уникално подкрепени да мислят за себе си и да правят за себе си. Група деца на смесена възраст са свободни да насочват собственото си обучение и бързо се учат да уважават работата на хората около тях. Деца се учат да правят съзнателен избор от стотици дейности във внимателно подготвена среда. Децата стават експерти в насочването на собственото си обучение и откриване на света.

Откривателското общество Основно училище е място за правене на големи неща. По техните думи, това е място, където децата се стремят да станат най-милите, умни и умели хора, които могат. В Откривател разбираме, че не можем директно да трансферираме знания и вместо това всяко дете се учи чрез собствените си усилия и със собствено темпо. Нашият приоритет е да дадем урок как използваме материал или изпълняваме задача, свързвайки детето с подготвената среда, за да може да изследва света и културата с нарастваща независимост. Това е място, изпълнено с идеи, в което кипят действия, където децата си поставят предизвикателства и радостно изминават пътя на откривателството, организират музикални представления за своя клас, планират свои собствени посещения в музеи, археологически обекти, зоологическата градина и театър.

Общността на Младите хора учат, работят и живеят заедно по време на учебния срок. Чрез действителния опит те научават какво означава да си сътрудничат помежду си и да живеят в устойчиви отношения със земята.

Има три стълба към опита на учениците:

  • Учене
  • Работа
  • Живот в общността

Израстване до 18 месеца

Наблюдавайте работата на малкото си в среда, обичаща да е подготвена за техните нужди. Научете за Монтесори принципите, докато сте свидетели на тях в действие.

Общност Малки деца

Обществото на Малките деца предлага обмислена и с много любов подготвена среда за онези първи стъпки в независимост за Вашето малко дете, докато започва да върви с увереност.

Общност Детска къща

Децата от тази детска или предучилищна възраст имат вроден стремеж да научат за своя свят, своето време и място, да го осмислят и да го направят техен. Откривател предлага на децата ключовете от света, подготвя ги да намерят и заемат своето място в него.

Предучилищна програма

За 6-годишното дете, което е завършило 3-4 годишния цикъл в Детската къща, може да се каже, че знае, че има принос, обича да открива повече за своя свят, може да решава проблемите, които среща, е уважително с другите, но не сервилно.

Общност Основно училище

Великите истории отварят изучаването на Земята, живота и човешката история. Те поставят в контекст работата на детето по математика и език. Всяка история е отправна точка за предметите физика, химия, география, биология, история, изкуство, музика, езици, геометрия и математика. Във всяка от тези области се предлага нарастваща сложност във взаимосвързаност с другите.

Общност на Младите хора

Училището предлага силна академична програма с акцент върху това да помогне на учениците да бъдат независими в мисленето си и да поемат собствеността върху своето образование. На младите хора се дава време, пространство и ресурси, за да продължат обучението си на високо ниво. Младите хора участват в решения, свързани с повечето аспекти от ежедневието им, включително управление на бюджета.

Интегрирани програми

В първия план на развитие ние помагаме на детето да действа за себе си, а в ученическа възраст им помагаме да мислят за себе си, изработвайки това, от което се нуждае, за да бъде проекта, програмата или излизането навън безопасно и успешно.

Програма Удължен ден

Клубовете и класовете в Удължен ден се различават от година на година и отразяват желанията на децата да се движат, да създават красота и експериментират в специално подготвена среда.