Интегрирани програми

Готварство

Децата обичат заниманията по готварство, където те участват в приготвянето на храната, сервиране на маса, подготовката на плодове и зеленчуци, приготвяне на хляб и вкусни ястия за общността. Готварството е интегрирано в програмата.

Музикален клуб

Музиката в класната стая се случва по всяко време, не само в група. Децата от много ранна възраст обичат песни и музика. Музиката е интегрирана в учебната програма и включва развиване на умения за слушане и ценене на музиката. Тук малките ученици се запознават с различен композитор всеки месец.

Творчески клуб

Програмата за изкуства е неразделна част от нашия учебен план. Всеки месец децата се запознават с различен творец. Те научават основни принципи в изкуството, участват в изучаване на творчеството на художниците и имат възможност да практикуват техниките в заниманията.

Програма Добродетели

Програмата за добродетели е свързана с концепциите за сътрудничество и емпатия и надгражда работата за “грация и учтивост”. Това е част от глобална инициатива за вдъхновяване практикуването на добродетели в ежедневния живот. Това са добродетели като уважение, кооперативност, отговорност, щедрост. С оглед нуждите на децата в ученическа възраст им помагаме да изследват морални концепции и да практикуват своите “морални мускули”.

Монтесори Модел Обединени Нации

Детска делегация на международната конференция Монтесори Модел ОН

Монтесори модел Обединените Нации цели да вдъхнови младите хора за по-добър свят, защото както казва Мария Монтесори: “… в съзнанието на детето, можем да намерим ключа за постигане на напредък”. Всяка година ученици от над 20 страни по света на възраст между 9 и 15 години се включват като делегати в конференцията. MMUN или Монтесори методът на Обединените Нации е едно събитие, което помага на учениците да бъдат част от света и да усетят възможността да го променят.

Част от образователните и академични ползи за учениците от участието в конференцията са:

  • Интелектуална и социална ангажираност
  • Самоподготовка и отговорност
  • Придобиване на умения за критично мислене
  • Стимулиране на индивидуалните нужди за справедливост
  • Развитие на изследователски умения
  • Умения за управление на времето
  • Изграждане на международни партньорства
  • Дебати и преговори
  • Толерантност към нациите
  • Ораторство

През месец май 2018 г. за първи път четири деца от България участваха в програмата. Всяка година учениците от Откривател участват в международната конференция. Те работят отдадено за участието си в Montessori Model United Nations. Децата подготвят становища по теми, които дебатират на конференцията, като: “Защита на глобалния климат за настоящите и бъдещите поколения на човечеството”, “Конвенция за биологичното разнообразие”, “Премахване на расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост”, “Права на народите на самоопределение”.

Уроци по пиано

Индивидуалните уроци по пиано надграждат уменията от класната стая и децата упражняват своя слух и усещане за ритъм и звучност. Те упражняват известни музикални произведения и правят мини концерти. Работейки с мелодии и ритъмни модели, те изграждат работещ речник на солфеж (до, ре, ми, и т.н.) и език за ритъм, който използват, за да създават собствена музика.

Социална отговорност

Децата израстват чувствителни за нуждите на другите и желаят да допринесат за човечеството. Те инициират разнообразни инициативи за социална отговорност като Годишния коледен благотворителен базар, програма „Мост между поколенията“, почистване на квартала, осиновяване на пътека на Витоша и грижа за нея. Тези дейности подхранват тяхното чувство за благодарност, състрадание, самопознание и развиват екологична визия и начин на живот.

Програма Навън

“Външната” класна стая – природата, е неразделна част от програмата ни в Откривател и е предназначена да осигури пряк опит с екологията на региона; развива независимост и самоувереност; насърчава личната отговорност и сътрудничество; предлага предизвикателство и приключения; насърчава екологичното съзнание и отговорност. Като част от програмата за природно образование, Монтесори училище Откривател организира зимни и летни екскурзии и лагери – ски, зелено, спортно и горско училище.

В нашата Програма за Основно училище пътешествията с цял клас са рядкост. “Излизането” идва естествено от нуждата на детето да изследва тема извън средата на класната стая. В допълнение към тези излизания, инициирани от учениците, децата отиват да пазаруват, за да подкрепят дейностите на класа, а учителите планират групови излети, свързани с определена тема от живота на класа. Училищните пътувания позволяват разширяването на житейските знания и изграждането на общност. Излетите са училищни събития и обикновено се провеждат в учебно време.

Понякога Малките деца и децата от Детска къща излизат на кратки екскурзии и за разходки сред природата. Училищните пътувания допълват учебните занимания, като чрез пряко наблюдение и опит тези събития позволяват на децата да изследват и да учат.