Детска къща

3 – 6 години

Най-важният период в живота не е времето в университета, а първият период от раждането до шест години… В никоя друга възраст детето няма по-голяма нужда от интелектуална помощ, и всяко препятствие, което пречи на неговата творческа работа ще намали вероятността да постигне съвършенство.

д-р Мария Монтесори

Смесени възрастови групи

Децата естествено попиват всички аспекти на своята среда в стремежа си да станат част от своята култура, наблюдават и учат от по-големите деца. Вашето по-голямо дете придобива самочувствие, лидерски умения и отговорност, като дава пример на по-младите си приятели. Децата искат да се учат, искат да бъдат независими и имат способност да поглъщат знания от средата без усилие. Класните стаи са специално подготвени с Монтесори материали за представяне и изучаване на дейностите от ежедневието, усъвършенстване на сетивата, математиката, езика, света и изкуството. Те са предназначени да отговорят на специфичните нужди на всяка възраст в класната стая и да подканят, без да са прекалено стимулиращи.

Дарът на избора

Децата имат свободата да правят избори, което помага за развитието на отговорност и самоконтрол. Тази среда осигурява богати и красиви знания, където децата изграждат своята собствена интелигентност със смислена и целенасочена работа. Вашето дете ще бъде запознато с широк спектър от концепции и дейности в индивидуални и малки групови уроци. Истинското учене обаче се осъществява чрез самостоятелна работа, която детето избира да го изследва, повтаря и усъвършенства. Самодисциплината се случва, когато детето е погълнато в работата си, особено когато тази работа е целенасочена и детето може да види нуждата в средата.

Детето е в центъра

В нашата ориентирана към детето среда, всяко дете развива независимост, самодисциплина и овладява умения със своето собствено темпо. Монтесори подходът е индивидуализиран. Водачът е обучен да наблюдава отблизо интересите, тенденциите и нуждите на Вашето дете; да уважава уникалния потенциал на Вашето дете и да го свързва с урока, който е най-подходящ в този момент на развитие. Вашето дете ще бъде предизвикано според способностите си, а не според общ стандарт.

Научни ръчни материали помагат на детето Ви да учи

Научно разработените Монтесори материали помагат на Вашето дете да се учи чрез практическа употреба и изследване. Децата се научават да правят съзнателен избор от стотици дейности в внимателно подготвена среда. Децата стават експерти в насочването на собственото си обучение и откриването на света. Те следват подобни пътешествия в езика, математиката, музиката, географията, изкуството, науката, ботаниката и зоологията.

Индивидуализирано учене

Децата в тази детска или предучилищна възраст имат вроден стремеж да научат за своя свят, своето време и място, да го осмислят и да го направят свой. Откривател предлага на децата ключовете към света, подготвяйки ги да намерят и заемат своето място в него. Пътувания, които преминават от простото към сложното, от разбирането на цялото преди изследването на частите. Пътувания, които следват темпото, продиктувано от развитието на детето, и в посоки, които следват интереса му.

Двуезична среда

Нашата програма за двуезично образование дублира условията, в които всички ние научаваме първия си език – интензивен контакт с общност на чуждоговорящи е от най-ефективните методи за езиково обучение. Има деца, които идват в Монтесори училище Откривател и английският е като втори език за тях. Те са в състояние да се възползват от напълно двуезична среда, която нашето образование предлага. Поради тази причина ние имаме квалифицирани чуждестранни учители на пълно работно време, които са в подкрепа на английския език в класната стая.

Групова игра

Докато по-голямата част от деня е отдадена на самостоятелна работа, има и време за групова дейност и игра. Водачът/учителят може да събере група за песни или за разказване на история с интересна културна, научна или историческа тема, или за четене. Отделя достатъчно време за тичане, копаене, изследване и игра с приятели на открито. Децата ежеседмично готвят, творят с бои и глина, градинарстват, подготвят закуска или подреждат цветя. Резултатът е самоувереност, радост и любов към ученето за цял живот.

Основни умения за социален живот

Класната стая за децата между 3 и 6 години е предназначена да помогне на Вашето дете да стане най-добрата версия на себе си. Чрез дейности за „грация и учтивост“ ние учим Вашето дете как да решава конфликти, как да се държи учтиво в социални ситуации и как да бъде любезно и услужливо с приятелите си и с непознати.

Мост между Детска градина и училище

Монтесори подпомага непрекъснатото развитие, което позволява на Вашето дете да надгражда върху опита си всяка година. Вашето дете ще остане в класна стая Детска къща в продължение на 3. години, включително традиционната „година в предучилищна“ – когато семената на ученето дават плод. Четенето и писането оживяват от звуци и символи. Запознава се с числата и десетичната система. То научава за геометричните фигури и за нашия свят. То тръгва от програмата с набор от академични умения и с нагласата, че ученето е забавно, вълнуващо и безгранично. В този момент то е готово да премине към училищната програма за деца на възраст от 6. до 12. години.

Щастлива съм, че децата ми са част от общността на Откривател през последните шест години, защото там ежедневно усвояват една различна гледна точка към живота от тази, която предлага традиционното образование. В Откривател децата ми имат възможността да израстват като свободни личности, които се учат как да бъдат отговорни към себе си, към другите и към средата около тях, следвайки своя вътрешен потенциал.

Деница, майка на Божидара, 10г. и на Кристиян, 6 г.

Запазете час за посещение

Каним Ви да ни посетите и да се запознаете с екипа ни преди да подадете Вашето заявление за записване

Годишни такси

Таксите за обучение на Монтесори Детска къща Откривател е преглеждат всяка година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро. Това е еднократна административна такса за записване и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за административните дейности и ресурсното обезпечаване на  процедурата по прием на детето.

Депозит

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от последната платена вноска на такса обучение за учебната година.

Годишна такса

Таксата включва:

 • Подкрепа за развитието съгласно международните стандарти за Монтесори образование и българските образователни изисквания.
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Обучение по етикет и социални умения.
 • Допълнителни дейности за децата в общност „Малки деца“ (14 месеца – 3 години): йога, театрална работилница, музика.
 • Допълнителни дейности за децата в общност „Детска къща“ (3 – 6 години): йога, театрална работилница, музика, приложна креативност.
 • Педагогическа грижа до 17:00 часа.
 • Хранене (5 пъти дневно: сутрешна закуска, междинна закуска – плодове и зеленчуци, обяд, втора междинна закуска – плодове и зеленчуци, следобедна закуска).
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности в град София.
 • Медицинска грижа.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Спорт (плуване, спортни/модерни танци, испански език).
 • Ски училище и лагери (за деца, навършили 4 години).
 • Занимания с логопед.
 • Екскурзии и учебни занимания извън град София (езда, посещение на ферма, занимание в селскостопански двор, туристически маршрути и др.).

Стойност на таксата:

Общност Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
„Малки деца“ 14 мес. – 3 години 8 400 2 х 4 200 1 х 2 400 10 х 600
„Детска къща“ 3 – 6 години 8 600 2 х 4 300 1 х 2 600 10 х 600

Учебната година е 11 месеца в периода 1 септември – 31 август с включен 1 месец ваканция по избор на всяко семейство в месеците юни, юли или август.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

11 вноски

септември – юли

Удължен ден

В отговор на нуждите на работещи родители, дете може да бъде записано в Удължен учебен ден от 17:00 до 18:00 часа. Тя включва стойността на дейностите и учебните помагала в Удължен. Стойността се определя за всяка учебна година. През учебната 2023/2024 година такса Удължен ден е 1 200 евро. Таксата е годишна и може да бъде платена еднократно или на три равни вноски преди началото на всеки срок – есенен (15 септември – 1 февруари), пролетен (1 февруари – 15 юни), летен (15 юни – 15 септември).

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала, всички материали за дейностите, свързани с приложни изкуства, конструктивни дейности и занимания по интереси. Стойността се определя за всяка учебна година. През учебната 2023/2024 година такса учебни ресурси е 400 евро.

Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 3-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище Откривател (от 15.09.2022 г. до 15.06.2023 г.). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт се  заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и януари.   През учебната 2023/2024 година такса училищен транспорт е 2 200 евро, платени еднократно или на две равни вноски. При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 35% от таксата. При второ дете от един адрес се ползва отстъпка от 60% от таксата за услугата.

Отстъпки

При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка. За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Всички суми са в евро

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg