Монтесори откривателско пътешествие

От 2020-02-28 17:00:00

До 2020-02-28 18:30:00

2023/24Отворен прием

Холистично образование
Двуезична международна програма
IB world school
Общност на сътрудничество

Не се изисква плащане