„Open House“ Събитие

От 2023-03-07 17:00:00

До 2023-03-07 19:00:00

Мили родители на бъдещи откриватели,

Каним Ви на нашето събитие “Open House” във вторник, 7 март, от 17:00 часа на ул Болград №6.

На това събитие ще ви запознаем с културата в “Откривател” и някои ключови аспекти от училищната програма:

  • Общност на сътрудничество, където в разнообразна и приобщаваща култура, ние внимателно подкрепяме развитието на талантите на детето, ученикът е свободен да стане автентичното Аз и достига пълния си потенциал в уникална учебна среда.
  • Индивидуализираното учене среща ученика там, където е, дава му възможности за личен растеж и го подкрепя да развие характера си.
  • Обширно, балансирано и свързано холистично образование предлага на учениците голяма картина на вселената и човешката цивилизация, дълбоко разбиране на взаимозависимостите, реда и хармонията в природата и обществото, ключови открития и практически опит, подпомагащи междукултурното мислене, положителни лидерство, критично мислене, креативност и решаване на проблеми.
  • Многоезичният подход дава възможност на нашите ученици да станат познаващи, любознателни и размишляващи учещи през целия живот, мислители и комуникатори, които могат да свързват концепции, идеи и хора и да израстват като грижовни и отворени глобални граждани.
  • Многопластовата оценка има за цел да информира за текущото обучение и предоставя на всички ученици принципни, ясни и последователни практики за оценяване, които дават място за саморефлексия, подобрения и личностно израстване, като отчита индивидуалните нужди и умения на ученика.

Ако дойдете със своето дете, това ще е чудесна възможност то да участва в интересни занимания – спортни игри, приложни изкуства или математически семинар.

Можете да потвърдите своето участие тук.

Любов + Уважение,

Откривател