Вечер на родителите | Общност Детска къща

От 2019-11-07 16:30:00

До 2019-11-07 18:30:00

2023/24Отворен прием

Холистично образование
Двуезична международна програма
IB world school
Общност на сътрудничество

Не се изисква плащане