Оценки

Нашата основна задача е да помогнем на децата да се изградят. Децата завършват Монтесори училище Откривател с най-малко два критично важни актива за цял живот: способността им да се адаптират и любовта към знанията.

Докато нашите възпитаници са в професионалното си развитие, се оценява, че те ще трябва да променят кариерата си най-малко два или три пъти по време на живота си. Подобренията в технологиите значително ще повишат темпа на живот. Как подготвяме децата за такъв свят? Опитваме се да подобрим способността им да мислят логично, да се справят с промяната, да си сътрудничат с другите, да генерират творчески решения на проблемите; да защитават правото си на собствени мнения и ценности, и да зачитат правата на другите. Способността им да се адаптират към промяната и любовта им към знанията ще бъдат ключовете, от които се нуждаят, за да отворят всяка нова врата и да поемат нови предизвикателства.

Ние регулярно предоставяме качествена оценка на представянето на детето, което взема предвид цялостното му развитие, включително силни страни, ограничения и социални, физически и творчески постижения. Образованието, което Вашето дете получава в Откривател, се простира далеч отвъд основните умения по математика и език. Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез текущи и периодични срещи на учителите и учениците, на които се обсъждат образователните задачи и се планират целите.

Учениците в Основно училище се научават да обмислят като правят дневниците си и да мислят за организиране на времето си, балансиране на работата си с течение на времето, идентифициране какво е предизвикателство, планиране, самооценка и самонаблюдение.

Видовете оценки са устни и практични. Проверката на знанията и уменията на учениците чрез изпити и контролни се извършва от Педагогическия съвет със заповед на Директора.

Традиционното оценяване се ограничава до количествена оценка на работата на детето. Оценяването създава среда на победители и губещи, подкопавайки духа на сътрудничество и общност. Изследванията показват, че така оценяването всъщност намалява творчеството, тъй като учениците се стремят към работа, която ще бъде безопасна и приемлива за възрастните. И в това се крие една трета важна причина да не използваме традиционния подход за оценки: децата започват да работят, за да угодят на възрастните, а не на себе си; да работят за външната, а не за присъщата награда. Поради тези причини, Откривател не “класира” децата.

Доклади за напредък на детето

Монтесори педагозите споделят наблюденията си през годината за израстването на Вашето дете в класната стая. През цялата година ние активно комуникираме с Вас, като не отнемаме инициативата детето да споделя впечатленията си и постиженията си своя ден в класната стая.
Вие получавате два писмени доклада при регулярните срещи родители-учители всяка година. През февруари и юни всяка година Вие имате възможност да обсъдите в детайл напредъка на детето си и получите ценни насоки за работа вкъщи.

Стандартизирани тестове

В 4-ти и 7-ми клас децата от Основно училище участват в национално външно оценяване на постиженията. Тези стандартизирани тестове са задължителни.