Преходи

На всяко ниво децата се групират в общностите в класната стая в продължение на няколко години. Тези малки общности предоставят редица предимства, които не се срещат в традиционните училища. Децата работят с другите, които са по-възрастни и по-малки от тях самите. По-големите ученици служат като ролеви модели и учители за по-малките деца, като по този начин придобиват увереност в собствените си способности и самоуважение по отношение на тяхното ниво на умения и опит. По-малките наблюдават по-големите и по този начин получават ясна представа за това, което се очаква от тях, имат полза от работата и ученето както от своите връстници, така и от Монтесори педагога. Обществото в класната стая е пряка подготовка за живот в семейството и в обществото. Общуването и работата добре с другите са важни житейски умения.

Малки деца

За повечето деца Програмата Малки деца е първото учебно заведение. За да подготвите детето си за този преход от дома, Ви препоръчваме да дадете на детето си известно пространство в дома за самостоятелна работа; да има достатъчно време да изпълни задачите си самостоятелно, да “чете” или да играе. Детето трябва, също така, да бъде въведено в идеята за ред и подреждане; т.е. място за всяко нещо и всяко нещо на мястото му. Създайте специални зони за четене, спане и игра в спалнята.

Детска къща

За някои деца влизането в Детска къща е първата им детска градина. За тях това е преход от друга среда. Самостоятелността в грижата за себе си е един признак на готовност за класна стая Детска къща: това включва използване на тоалетна и обличане. Също така гледаме на усещането за ред и независимост на детето. Усещането за ред може да се види при внимателно боравене с материалите в класната стая по време на посещението. Независимостта се вижда от успешното отделяне на детето от родителите.

Предучилищна програма

Когато едно дете в класна стая Детска къща стане на пет години, то е готово да се включи в предучилищна / следобедна програма. Децата в следобедната програма се отказват от следобедния сън, когато навършат пет години. Много деца на около шест се възползват от прекарването на още една година в Детска къща, за да получат по-голяма социална и емоционална зрялост или да усъвършенстват академичните си умения. Решението да остане още една година в Детска къща се взима заедно с родителите от педагозите в Детска къща и Основно училище, и Координатора.

Основно училище

Преходът от Детска къща към общност Основно училище обозначава края на първия етап на развитие и началото на втория. Минималната възраст за влизане в Основно училище е шест години до 1 септември. При определянето на готовността на детето да се премести в Основно училище, преподавателите и Координатора първо обмислят социалната и емоционална зрялост. Също така, гледаме внимателно на академичните умения на детето: то трябва да чете и пише, за да процъфтява в Основното училище. То се нуждае от силно усещане за самоконтрол, независимост и способност да работи концентрирано – самостоятелно или в сътрудничество с група.