Такси обучение

Таксите за обучение се определят от Ръководството на училището и се обявяват месец януари всяка година. Годишните приходи за набиране на средства имат за цел да подкрепят квалификацията на преподавателите, поддържане и развитие на подготвената среда и да помогнат за поддържане на минимално увеличение на таксите за обучение. При записването се подписва договор за обучение, заплаща се еднократна невъзвръщаема такса за записване и се заплаща депозит.

Таксата за обучение е годишна

Учебна година 1 септември – 30 юли Годишно
Програма Малки деца (Половин ден) 8:00 – 12:30 ч. 3 950 EUR
Програма Малки деца (Основен учебен ден) 8:00 – 16:30 ч. 5 170 EUR
Програма Детска къща (Основен учебен ден) 8:00 – 16:30 ч. 5 170 EUR
Програма Малки деца (Удължен учебен ден) 16:30 – 18:30 ч. 900 EUR
Програма Детска къща (Удължен учебен ден) 16:30 – 18:30 ч. 750 EUR
Училищно меню (Малки деца и Детска къща) 940 EUR
Учебна година 1 септември – 15 юни Годишно
Програма Основно училище (Основен учебен ден) 8:00 – 16:30 ч. 5 450 EUR
Програма Основно училище (Удължен учебен ден) 16:30 – 18:00 ч. спрямо избраните занимания и клубове
Училищен обяд 750 EUR
Училищен транспорт Годишно
Училищен автобус (2 посоки) 1 400 EUR
Училищен автобус (1 посока) 840 EUR

Описаните по-горе такси са годишни такси при Едно плащане. За удобство на семействата има опция за разсрочени 2, 3 или 9 и 11 плащания, разделени на равни вноски. Първата вноска е дължима при записване заедно с еднократна такса ‘Записване’. Таксата за обучение е описана подробно в Приложение 1 към договора за обучение и може да бъде платена в следните срокове:

Едно плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

Две равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

Три равни вноски

до 1-ви юни, 1-ви септември, 1-ви февруари

9/11 равни вноски

септември – юни/юли

В зависимост от начина на плащане, посочен в договора за обучение, сумата, посочена в договора за образователния период, трябва да бъде платена.

На база на договора, семейството може да се възползва от Детско меню/Училищен обяд, Училищен транспорт и Клубове/Занимания, Удължен ден, срещу допълнителна такса, платима за учебен срок или учебна година. Всички такси са фиксирани и не търпят промяна по време на учебната година. Няма намаляване на таксите в случай на отказ, изключване или прекратяване при неспазено предизвестие. Няма възстановяване на такси при отсъствие.

За нас е привилегия да осигурим на нашите семейства възможности спрямо нуждите на цялото семейство, способности, и надежди за малките си – за по-малък брат/сестра предоставяме 5% отстъпка.

С цел плавна адаптация, деца под 2-годишна възраст могат да бъдат записани на полудневно или целодневно обучение, или при 4-дневен график за период не по-дълъг от 3 месеца.

Клубовете и класовете в Удължен ден се различават от година на година и се предлагат на различни възрастови групи и на различни нива на опит. Списъкът от клубове и заниманията се изпраща с месечния бюлетин до родителите преди учебната година и е достъпен в онлайн платформата.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg