Структура на таксата

Таксите се определят от Ръководството на “Монтесори Откривател” и се преглеждат всяка година. Таксите отразяват разходите за работата ни с децата и предлагането на израстваща подготвена среда и развитийни преживявания за проява на потенциала им, заедно с приноса на всяко семейство за работата на детската къща и училището. Годишните приходи за набиране на средства имат за цел да подкрепят квалификацията на преподавателите, поддържане и развитие на подготвената среда и да помогнат за поддържане на минимално увеличение на таксите за обучение.

За Програма “Израстване до 18 месеца” е в три части, всеки от които продължава 12 седмици. Таксата за всяка част е 180 евро.

Общата продължителност на програмата е 36 седмици.  Таксата за пълната програма е 500 евро.

При записването на дете в общностите Малки деца, Детска къща, Основно училище, Млади хора се подписва договор за обучение и се заплаща:

  • еднократна невъзвръщаема административна такса за записване на стойност 300 евро за Детска къща и 600 евро за Основно училище,
  • гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса.

Нашите годишни такси за 2020-21 г. са както следва:

Общност Малки деца (14 месеца - 3 години)

Учебна година: 1 септември – 30 юли Годишно
5 сутрини на седмица вкл. времето за обяд (8:00 – 12:30 ч.) 3 510
5 дни на седмица вкл. времето за следобедна закуска (8:00 – 16:30 ч.) 5 500
5 следобеда на седмица удължен учебен ден (16:30 – 17:30 ч.) 450
5 следобеда на седмица удължен учебен ден (17:30 – 18:30 ч.) 500
Детско меню (4 хранения) 940

Общност Детска къща (3 - 6 години)

Учебна година: 1 септември – 30 юли Годишно
5 сутрини на седмица вкл. времето за обяд (8:00 – 13:00 ч.) 3 370
5 дни на седмица вкл. времето за следобедна закуска (8:00 – 16:30 ч.) 5 200
5 следобеда на седмица удължен учебен ден (16:30 – 17:30 ч.) 350
5 следобеда на седмица удължен учебен ден (17:30 – 18:30 ч.) 450
Детско меню (4 хранения) 940

Описаните такси за Общност Малки деца и Детска къща са годишни при едно плащане. Всички суми са в евро.

За удобство на семействата има опция за разсрочени 2, 3 или 11 плащания, разделени на равни вноски.

Таксите за описани подробно в Приложение 1 към договора и могат да бъдат платени в следните срокове:

Едно плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

Две равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

Три равни вноски

до 1-ви юни, 1-ви септември, 1-ви февруари

11 равни вноски

септември – юли

В зависимост от начина на плащане, избран от семейството, сумата трябва да бъде платена в срок.

Семействата могат да се възползват от Детско меню, Училищен транспорт и Клубове/Занимания, Удължен ден за своето дете, срещу допълнителна такса, платима за учебен срок или учебна година.

За нас е привилегия да осигурим на нашите семейства възможности спрямо нуждите на цялото семейство, способности, и надежди за малките си –

  • за по-малък брат/сестра предоставяме 5% отстъпка,
  • за близнаци 10% отстъпка.

С цел плавна адаптация, деца под 2-годишна възраст могат да бъдат записани на полудневно или целодневно обучение, или при 4-дневен график за период не по-дълъг от 3 месеца.

Клубовете и класовете в Удължен ден се различават от година на година и се предлагат на различни възрастови групи и на различни нива на опит. Списъкът от клубове и заниманията се изпраща с месечния бюлетин до родителите преди учебната година и е достъпен в онлайн платформата.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Общност Начално училище (6 -12 години)

Учебна година: 1 септември – 15 юни Годишно
5 дни в седмицата (8:00 – 16:30 ч.) 5 700
Други възможности Годишно
Училищен обяд 750
Допълнителни занимания и Клубове по интереси спрямо избраните занимания и клубове
Училищен автобус (2 посоки, 5 дни в седмицата) 1 400
Училищен автобус (1 посока, 5 дни в седмицата) 840

Общност Млади хора (12 -14 години)

Учебна година: 1 септември – 15 юли Годишно
5 дни в седмицата (8:00 – 16:30 ч.) 6 800
Други възможности Годишно
Училищен обяд 830
Допълнителни занимания и Клубове по интереси спрямо избраните занимания и клубове
Училищен автобус (2 посоки) 1 550
Училищен автобус (1 посока) 930

Описаните такси за Общност Начално училище и Млади хора са годишни при едно плащане. Всички суми са в евро.

За удобство на семействата има опция за разсрочени 2, 3 или 9/10 плащания, разделени на равни вноски.

Таксите за описани подробно в Приложение 1 към договора и могат да бъдат платени в следните срокове:

Едно плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

Две равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

Три равни вноски

до 1-ви юни, 1-ви септември, 1-ви февруари

9/10 равни вноски

септември – май/юни

В зависимост от начина на плащане, избран от семейството, сумата трябва да бъде платена в срок.

Семействата могат да се възползват от Училищен обяд, Училищен транспорт и Клубове/Занимания, Удължен ден за своето дете, срещу допълнителна такса, платима за учебен срок или учебна година.

За нас е привилегия да осигурим на нашите семейства възможности спрямо нуждите на цялото семейство, способности, и надежди за своето дете –

  • за по-малък брат/сестра предоставяме 5% отстъпка,
  • за близнаци 10% отстъпка.

Клубовете и класовете в Удължен ден се различават от година на година и се предлагат на различни възрастови групи и на различни нива на опит. Списъкът от клубове и заниманията се изпраща с месечния бюлетин до родителите преди учебната година и е достъпен в онлайн платформата.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg