Учебна година

В Монтесори училище Откривател образованието е организирано в учебни години. Учебната година включва учебни срокове, учебни дни, както и ваканции. Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември, а в случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

Учебни срокове
Есенен

от 15 септември до началото на февруари

Пролетен

от началото на февруари до 15 юни

Летен

от 15 юни до 30 юли

Учебният ден е разделен на Основен – от 8:00 до 16:30 часа и Удължен учебен ден – от 16:30 до 18:00. Лятната ваканция е през месец август всяка година.

Малки деца и деца в Детска къща

Учебните дни са между 1 септември и 30 юли. Заниманията в Удължен учебен ден се предлагат между 15 септември и 15 юни. Програмите за Малки деца и Детска къща работят от 8.00 до 18:00 часа, от понеделник до петък, като затварят врати само за национални празници и периода между 23-ти декември и Нова година, и месец август всяка година.

Ученици в Основно училище

Учебната година за Програмата Основно училище включва учебните дни между 15 септември и 15 юни, както и възможност за участие в спортни, зелени и горски лагери и природни занимания по време на Летния срок – между 15 юни и 30 юли. Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица не може да е по-малък от 22 и по-голям от 32 учебни часа. Ученическите ваканции и тяхната продължителност се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. За всяка учебна година Министърът на образованието и науката определя със заповед началото и края на ваканциите с изключение на лятната, неучебните дни и Монтесори училище Откривател се съобразява с определените дати.