Записване в стъпки

Посещение на родителите

Родителите се насърчават да посетят наша класна стая, преди да подадат Заявление за записване, като регистрират детето си при нас онлайн – “Регистрация”. За да насрочите ден за посещение, молим, попълнете онлайн формата “Посещение”.

Регистрация

След като сте имали наблюдение в нашата Монтесори среда, следващата стъпка е да подадете своята регистрация, като изпратите онлайн формата “Регистрация”. След като детето е регистрирано в Откривател, Вие получавате потвърждение. Ако в момента на регистрацията, наличните места вече са попълнени, Вашето дете ще бъде включено в Списък на чакащи.

Посещение на детето в класната стая

Каним Вашето дете (деца до 6 г. са придружени от родител) да ни гостува в класната стая. По време на това посещение Вашето дете участва в работата на класа с Монтесори учител (нашият психолог би могъл да наблюдава) за период от 1 до 2 часа / учебен ден.

Среща с двамата родители

За да вземем решение за записването на Вашето дете е важно родителите да разберат аспектите от нашата работа, заедно да обсъдим визията и очакванията, общите ангажименти за партньорство в полза на Вашето дете.

Подписване на договор

Вие получавате пакет за записване. За записване на дете се изисква формуляр за кандидатстване, договор, такса за записване и депозит. Необходимият комплект документи на детето (копие от акт за раждане, медицински изследвания за записване в учебно заведение, имунизационен паспорт, бележка от лекаря на детето) трябва да бъде предоставен преди първия учебен ден.