Въпроси за Монтесори

Какво е Монтесори?

Монтесори педагогиката вижда детето като уникално човешко същество в процес на самоизграждане и вярва, че всяко човешко същество има естествена нужда да се развива и самоусъвършенства. Това е цялостна научно-базирана система, която отговаря на тази нужда.
Монтесори подходът предлага широка визия на образованието като “помощ за живот”. Децата се насочват от Монтесори педагози, които са специално обучени да наблюдават и да поставят детето в контакт с точно това, от което се нуждае в този момент на учене. Монтесори обучението култивира концентрация, мотивация, самодисциплина, любознателност и творческо мислене. Академичните знания и изграждането на умения са ключови качества на Монтесори, както и способността да се мисли творчески и да се разберат нуждите на другите. Когато тези основни умения се насърчават рано в живота, децата получават способността да решават проблемите, да продължават и да взаимодействат добре с другите при всякакви обстоятелства.

Ако децата имат свободата да избират своята работа, как училището гарантира, че образованието на детето отговаря на държавните стандарти?

Децата в Монтесори образователната среда са свободни да избират в рамките на граници и имат само толкова свобода, с колкото могат да се справят със съответната отговорност. Монтесори педагогът създава планове за ежедневни и седмични уроци и наблюдава работата при всеки урок на всяко дете. Той свързва детето с учебната програма и след това проследява напредъка му, за да се увери, че всяко дете овладява съответното ниво и елемент от учебната програма. Извън това, имаме три важмни инструмента – детето има знание за минималните образователни изисквания и очаквания, ежедневно поддържа ученически дневник и ежеседмично има индивидуална среща с учителя си.

Каква е разликата между Монтесори и традиционното образование?

За деца до шест, Монтесори акцентира върху ученето през всичките пет сетива, не само чрез слушане, гледане или четене. Децата в Монтесори класната стая се развиват спрямо свое собствено, индивидуално темпо и според собствения си избор на дейности от стотици възможности. От тях не се изисква да седят и да слушат учителя да говори с тях като група, но се занимават с индивидуални или групови дейности, с материали, които са им били въведени 1:1 от учителя, който знае какво е всяко дете готово да направи. Ученето е вълнуващ процес на откриване, водещ до концентрация, мотивация, самодисциплина и любов към ученето. Над шестгодишна възраст децата се учат да правят независими изследвания; да организират кратки пътувания за събиране на информация; интервюират специалисти; правят групови презентации, постановки, художествени изложби, музикални продукции, научни проекти и още други. Няма ограничения за това, което те могат да създадат в тази среда на интелигентно направлявана свобода на избор. Съществува голямо уважение към избора на децата, но те лесно се придържат или надминават това, което ще правят в една по-традиционна обстановка. Децата откриват и се радват на работата си. След като учителят ги свързва с урок, голяма част от ученето идва от споделянето и вдъхновяването един друг, вместо да се конкурират помежду си.