Въпроси за Монтесори училище Откривател

Кога започва учебната година?

Учебната година включва учебни срокове, учебни дни, както и ваканции. Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември, а в случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. За малките деца и децата в детска къща учебните дни са между 1 септември и 30 юли. Откривател не работи на националните празници, дните между 23 декември и Нова година, и месец август всяка година. Учебната програма за учениците в Основно училище включва учебните дни между 15 септември и 15 юни, както и възможност за участие в спортни, зелени и горски лагери и природни занимания по време на лятото – между 15 юни и 30 юли. За всяка учебна година Министърът на образованието и науката определя със заповед началото и края на ваканциите с изключение на лятната, неучебните дни и Монтесори училище Откривател се съобразява с определените дати.

Има ли Монтесори училище Откривател лиценз от МОН?

Монтесори училище Откривател е акредитирано от Министерството на образованието и науката в България, когато отваря врати за пръв път през 2013 г. Програмата за ученици от 1-ви до 7-ми клас на Основно училище е лицензирана през 2016г., когато отваря врати първата класна стая за деца между 6 и 9 години. През 2017 г. Монтесори училище Откривател е лицензирано като иновативно училище от Министерския съвет на Р България. Ние изпълняваме и надхвърляме националните стандарти, определени от държавата за всяко ниво.

Предлага ли Монтесори чилище Откривател обяд и закуски на учениците?

Всяко дете може да се възползва от меню / обяд в училище или да има кутия с обяд от дома. През целия ден се предлага разнообразие от сезонни плодове и зеленчуци, вода и билков чай. Менюто за малките деца и децата от Детска къща включва 5 хранения на ден и е съобразено със специфичните нужди на децата. Всеки ученик в Основно училище може да се запише за Училищен обяд или да има кутия за обяд от дома. Училищното меню/обяд предлагат хранително балансираната диета, която е важна част от здравословния растеж и развитие на децата. Предлагаме балансирано, питателно и вкусно меню, което допринася децата да са енергични, с бодър дух и в добро здраве. В Откривател отчитаме тази зависимост и спазваме изцяло стандартите за храненето. Училищното меню се изготвя от детски диетолог и се изпълнява от лицензирана кухня, която притежава всички необходими санитарни разрешителни. Децата също участват в подготовката на някои от техните храни / напитки. Насърчаваме децата да уважават храната, да се вълнуват за храната и да придобият добри хранителни умения и маниери на масата. Децата имат достатъчно много време, за да се нахранят и да се насладят на социалното общуване, свързано с храненето.

Как училище Откривател подпомага връзката на децата с природата?

Децата играят на чист въздух всеки ден през цялата година. Стремим се да възпитаваме децата в здравословен начин на живот и ги насърчаваме да бъдат активни всеки възможен ден. Има много случаи, в които ние използваме природата като продължение на нашата класна стая. Когато времето позволява, организираме разходки в природата, екскурзии и пикници в планината, посещения в конни бази, животновъдни ферми.

Какво е учебното време?

Основният учебен ден е от 8:00 до 16:30 часа и има възможност за Удължен учебен ден – от 16:30 до 18:00 часа.

Каква е квалификацията на учителите в Монтесори училище Откривател?

В допълнение към университетските си дипломи, всички учители от класните стаи Малки деца, Детска къща и Основно училище притежават дипломи от Международната Монтесори Асоциация (AMI) и са квалифицирани AMI педагози. Асистент учителите също са преминали AMI обучение. Всяка година учителите преминават разнообразни курсове в подкрепа на тяхното професионално развитие и участват в международни конференции. Знаем, че най-добрият начин да се гарантира изключително добро образование за децата е да бъдат привлечени и задържани в екипа стойностни професионалисти, чиито стремеж да отговорят на нуждите на децата е съчетан с тяхната всеотдайност към непрекъснато професионално развитие. И ние инвестираме в професионалното развитие и в развитието на програмата в съответствие с иновациите в образованието.

Предлагате ли спортове?

Всички деца са физически активни всеки ден. Децата избират от подходящите за възрастта дейности, към които проявяват интерес в Удължения учебен ден. Имаме разнообразни спортни клубове и класове – футбол, тенис, плуване, танци, йога, физическо възпитание. Заниманията дават възможност за включеност и са достъпни за всички ученици, които искат да участват.

Каква е политиката на Откривател за здраве и болест?

Сутрин здравият индекс на децата се проверява от педиатър. Нашият педиатър прави месечен преглед на всички деца и прави препоръки на родителите, при нужда. Нашата политика е, че болни деца си остават у дома. Най-важното е децата, които са болни, да не са водят на училище. Това е за доброто на Вашето дете, както и за благополучието на другите деца в класа. Болните деца не се възползват от времето в училище и могат да предизвикат другите деца да се разболеят.

Какво ви отличава от другите частни училища?

Ние имаме знанията, уменията и опита да прилагаме Монтесори принципите спрямо най-високите международни стандарти на Международната Асоциация Монтесори (AMI). Монтесори училище Откривател е примерно училище на Монтесори Общност България, организация към AMI, и ние сме ментори на бъдещи Монтесори учители в техния път да подпомагат детското развитие. Ние сме единствената образователна организация в България, която предлага автентична Монтесори среда за деца между 14 месеца и 14 години. Регулярно имаме външно международно оценяване, което гарантира, че Монтесори средата отговаря на най-добрите глобални практики за прилагане на Монтесори методологията. Всеки аспект на нашата организация е в подкрепа на естественото израстване на детето. Всеки един от екипа ни, независимо от неговата роля, е посветен на превъзходното образование и когато е необходимо да се вземе решение за нещо, е достатъчно да се запитаме: “Добре ли е за детето/децата?” Ако отговорът е положителен, не се нуждаем от одобрението на никого, защото ние правим най-доброто за нашите деца и семейства.

Първият ни ангажимент е към цялостното развитие на детето. Когнитивното развитие и солидната академична основа са важни, но те представляват само едно измерение на нашите стремежи за всяко дете. Също толкова важно е социалното, емоционалното, духовното и физическото развитие на детето. Всеки аспект на нашата организация е създаден, за да подпомага обучението на децата.

Детето преминава от общност Малки деца в Детска къща и после в общност Основно училище, като на всеки етап образователната среда подкрепя нуждите му за развитие. Когато детето стане ученик, навлиза в нов етап на развитие, характеризиращ се с огромно въображение, разсъждаващ ум, силно усещане за справедливост и силна нужда от партньорски взаимоотношения. Образователната среда предизвиква естественото любопитство и подкрепя децата да следват своите интереси и лична страст като развиват талантите и заложбите си и ги превръщат в завидни академични знания, лидерски умения, самодисциплина, отговорност, самостоятелност и инициативност. Взаимодействието и сътрудничеството, радостта, инициативността и жаждата за знания се усещат във въздуха. Децата се чувстват подкрепени да се превърнат във възрастни, които притежават интелекта, почтеността, състрадателността, силата на характера, уменията и креативността, които са им необходими, за да намират общи точки и взаимственост с другите.

Откривател помага на родителите да възпитат деца, които са социално, морално и емоционално подготвени за истинския живот. Ние вярваме в уникалния потенциал на детето. Откривател осигурява на детето нужната насока, така че неговата уникална личност да се развие в пълния си потенциал и то да израсне като способен и стойностен човек.