Въпроси за Общество Малки деца

Какъв е размерът на един клас и съотношението деца-учител в класната стая за Малки деца?

Ние отговаряме на стандарта, установен от Междиународната Асоциация Монтесори (AMI), който включва насоки за размера на класа. По време на Основния учебен ден, съотношение деца спрямо учители ни дава възможност да насочим вниманието си към детето и да предоставим подкрепа за израстване на “Аз мога” усещането. Нашата общност Малки деца има максимум 15 деца, подкрепени от AMI Монтесори педагог и 1 или 2 Асистент учителя.

Трябва ли детето ми да спи следобед?

Малките деца и децата в Детска къща са насърчавани да имат следобеден сън, но следобедният сън е опция и не е задължителен. Малките деца и децата в Детска къща имат следобеден сън или тихо време на почивка.

Какъв е процесът за приучаване на детето да ползва тоалетна?

Процесът с приучаване на детето да ползва тоалетна започва след сигнал или от родителите или учител, че детето е готово. Посвещаваме до месец, в който учителите и родителите работят в синхрон, докато детето успешно овладее ползването на тоалетна.