Въпроси за прием

Каква е процедурата за прием?

Училището приема деца, ако има свободни места. Приемането на ученици отговаря на изискванията и условията, определени от Училищния мениджмънт и Педагогически комитет в съответствие със съответните разпоредби и нормативи. Молим, за повече детайли разгледайте страница Процес за прием.

Каква е таксата обучение?

Таксите за обучение за всяко образователно ниво се публикуват през януари всяка година. Молим прегледайте секция Такси обучение за повече информация.

Защо е необходимо посещение на детето?

Това е възможност Вашето дете да посети класната стая и да се срещне с другите деца. Това позволява на нашия екип да се срещне с Вашето дете и да получи усещане за нивото на самостоятелност, любопитство, социално и емоционално развитие, интереси, и да прецени коя класна стая би отговорила на неговите индивидуални потребности.

Приемате ли трансфер на ученици от други не-Монтесори училища?

Да, приемаме трансферни ученици от други училища, ако имаме свободни места. Всяко дете би могло да се възползва от среда за обучение, ориентирана към ученика. При приемането оценяваме нивото на независимост, социалните и емоционалните умения на детето и готовността да се присъедини към една от нашите класни стаи. Можете да се свържете с нас за допълнителна информация: hello@montessorischools.bg.