Другите за нас

Какво мислят родителите за училище Откривател и метода Монтесори

Как избрахте детска градина за вашето дете – кое беше определящо при избора ви?
Как избрахте Монтесори училище за вашето дете и защо – какво беше водещото?
Какво е най-важно за вас в образованието на вашето дете?
Какво очаквате от вашето дете- как разбирате напредъка му според собствените си критерии?
Какво очаквате от вашето дете – как разбирате напредъка му?
Кое негово умение, придобито от работата му в градината, успя да ви учуди?
Какво според вас е важно за детето ви в този момент?
Как вашият подход към детето се развива?
Не ви ли притесняват липсата на оценки, като традиционен измерител на успеха в училище?
Не ви ли притесняват липсата на домашни?
Какви ценности искате да възпитавате у детето си?
Как следвате развитието на детето си – как му помагате вкъщи?
Какво от Монтесори подхода спазвате и у дома?
Най-предизвикателният момент до този етап като родител беше…
Кой беше най-предизвикателния момент?
Определете с една дума Монтесори образованието?
В кой момент учителите са ценни със своите съвети и помощ?
Как училището ви е помагало до сега?
Бихте ли препоръчали Монтесори подхода на приятели и защо?