Екип

Всеки един от членовете на нашия екип от педагози, учители и психолози има свой отговор на големия въпрос “Какво е най-важно за образованието на детето?”

Мениджмънт и администрация

Анна-Мария Й.
Основател и директор / AMI Монтесори диплома 3-6, 6-12 / Магистър Педагогика, Социална работа и психология / MBA Бизнес управление

Най-важното за детското образование - развитие на цялостната личност, следване самоизграждането на детето, култивиране на любопитство и ентусиазъм за знания за цял живот.

Миглена Ч.
Заместник директор / Магистър Музикална педагогика

Най-важното за детското образование е - дълбоката вяра, че всяко дете е уникална личност и се нуждае от любов и разбиране.

Магдалена М.
Училищен координатор / Социален психолог

Най-важното за детското образование е:
да разбираме нуждите и подпомагане израстването му спрямо самото дете

Мария Д.
Координатор Програми Малки деца и Детска къща / AMI Монтесори учител 3-6 / Магистър Икономика, Маркетинг

Най-важното за детското образование - любов, разбиране, уважение, свобода в граници и добри ролеви модели.

Гергана Б.
Изпълнителен асистент / Магистър Екология

Най-важното за детското образование - да обичаш децата.

Педагогически комитет

Анна-Мария Й.
Основател и директор / AMI Монтесори диплома 3-6, 6-12 / Магистър Педагогика, Социална работа и психология / MBA Бизнес управление

Най-важното за детското образование - развитие на цялостната личност, следване самоизграждането на детето, култивиране на любопитство и ентусиазъм за знания за цял живот.

Миглена Ч.
Заместник директор / Магистър Музикална педагогика

Най-важното за детското образование е - дълбоката вяра, че всяко дете е уникална личност и се нуждае от любов и разбиране.

Николета Н.
Монтесори педагог / AMI Монтесори диплома 0-3 г. / Бакалавър Българска филология

Най-важното за детското образование - респектът към индивидуалността, стимулиращото отношение и доверие към малкия човек, както и самоконтролът на възрастния да отстъпи назад когато е нужно, за да освободи път на детския потенциал да се разгърне в една миролюбива, развиваща и подканваща среда.

Рола Х.
Монтесори педагог / AMI Монтесори учител 6-12 г. / Учител English FCE, Integrating Technology in Teaching

Най-важното за детското образование - да се даде на детето любов, подкрепа и правилната среда за развитие на своята личност.

Родителски борд

Гергана В.
Culture & Risk Culture Consultant, Eudaimonia Solutions GmbH

Най-важното за детското образование - да се създаде среда, в която детето има свобода на движение, свобода на изследване, свобода да общува социално, свобода да прави избори, за да може да остане любопитен и да расте като независим възрастен. Това е самочувствие за грижа за хората, които дават и приемат с лекота и любов и са обичани за това кои са.

Елена С.
Монтесори учител 2.5-6, Съосновател на детски център "Под дъгата"

Най-важното за детското образование - безусловна любов и вярване в способностите на детето да изгражда своя вътрешен свят, като е в благоприятна среда.

Елена Д.
La Roche

Най-важното за детското образование - да се подпомагат децата да развият пълния си потенциал и да растат щастливи.

Дима Ч.
Професионалист Комуникации / Съосновател на Институт Монтесори България

Най-важното за детското образование - ролята и подхода на възрастния за вдъхновяване на проучвателския дух на децата, любопитството и усещането "аз мога".

Общество Малки деца

Николета Н.
Монтесори педагог / AMI Монтесори диплома 0-3 г. / Бакалавър Българска филология

Най-важното за детското образование - респектът към индивидуалността, стимулиращото отношение и доверие към малкия човек, както и самоконтролът на възрастния да отстъпи назад когато е нужно, за да освободи път на детския потенциал да се разгърне в една миролюбива, развиваща и подканваща среда.

Симона Д.
Асистент учител / AMI Монтесори асистент 0-3г. / Бакалавър Българска филология

Най-важното за детското образование - позитивния дух и безопасната среда и възможностите децата да откриват нови неща.

Станимира А.
Асистент / AMI Монтесори асистент 0-3 г. / Магистър Начална и предучилищна педагогика

Най-важното за детското образование - образователната среда за развитие, любов към детето и възможностите да се развива спрямо себе си.

Наталия И.
Асистент учител / Магистър Журналистика

Най-важното за детското образование - събуждане на пламъка за удивление пред чудесата на света, чувство за себе си и желание да научава нови неща.

Лаура Х.
ENGLISH TEACHER | CACHE level 3 diploma in childcare and education | Youth and Community Work Studies

Най-важното за детското образование - обич, разбиране и подкрепа да изгради себе си в гражданин на света.

Общество Детска къща

Катерина Н.
Монтесори педагог, AMI Монтесори диплома 3-6 г.

Най-важното за детското образование - любознателност, любопитство, последователност и ред.

Ваня Н.
Психолог Малки деца и Детска къща / Магистър Детски психолог

Най-важното за детското образование - подпомага детското развитие и прогрес.

Жулиета Т.
Асистент учител | Магистър Педагогика

Най-важното за детското образование - любов и вяра в детето.

Невена Н.
Монтесори педагог / AMI Монтесори диплома 3-6 г. / Магистър психология и междукултурно сътрудничество

Най-важното за детското образование - положителна среда, която дава възможност на детето да се допитва и експериментира и която му вдъхва жива любов към ученето.

Ясен Х.
AMI МОНТЕСОРИ АСИСТЕНТ 3-6 | ENGLISH TEACHER | BA Business Operations Management

Най-важното за детското образование - доверие в детето, подкрепа на потенциала и самостоятелността му.

Общество Основно училище

Анна-Мария Й.
Основател и директор / AMI Монтесори диплома 3-6, 6-12 / Магистър Педагогика, Социална работа и психология / MBA Бизнес управление

Най-важното за детското образование - развитие на цялостната личност, следване самоизграждането на детето, култивиране на любопитство и ентусиазъм за знания за цял живот.

Рола Х.
Монтесори педагог / AMI Монтесори учител 6-12 г. / Учител English FCE, Integrating Technology in Teaching

Най-важното за детското образование - да се даде на детето любов, подкрепа и правилната среда за развитие на своята личност.

Томас Л.
Монтесори педагог / AMI Монтесори учител 6 - 12 г. / Магистър модерна история / CELTA / MCI Монтесори учител 3 - 6 г. 

Най-важното за детското образование - любов и вяра в детето.

Николета Д.
Асистент учител | AMI Монтесори Асистент 6-12 | Бакалавър Българска филология, СУ

Най-важното за детското образование - уважение, независимост, отговорност.

Аделина С.
Асистент | Магистър Педагогика, Биология

Най-важното за детското образование - подкрепа за нуждите на детето и развитие.

Светлина К.
Детски психолог | Магистър Детско-юношеска психология | Терапевт Психодрама

Най-важното за детското образование - следване на нуждите на детето и законите за хармоничното развитие на личността.