Екип

Всеки един от членовете на нашия екип от педагози, учители и психолози има свой отговор на големия въпрос “Какво е най-важно за образованието на детето?”

Мениджмънт и администрация

Лидия Б.
Оперативен директор | Магистър Счетоводство и контрол

Най-важното за детското образование - доверието, подхода и любовта.

Десислава К.
Програмен мениджър | Бакалавър Международен бизнес

Най-важното за детското образование - децата да бъдат подкрепяни и вдъхновявани.

Симона Ц.
Мениджър Развитие | Специалист Събитиен мениджмънт и комуникация

Най-важното за детското образование - Възпитание в среда на любов, разбиране, зачитане на индивидуалността и добрият пример от нас възрастните. Каквото научим децата днес, такова ще е бъдещето на всички.

.

Валентина Г.
Медицинска сестра / Медицински Институт и Здравен мениджмънт

Най-важното за детското образование - За мен ще бъде удоволствие да работя с деца и да се грижа за тяхното здраве.

.

Педагогически комитет

Анна-Мария Й.
Монтесори съводач, Педагогически Директор, Съосновател / AMI Монтесори диплома 3-6, 6-12, 12-18 | Магистър Педагогика | Социална работа и психология | MBA Бизнес управление

Най-важното за детското образование - развитие на цялостната личност, следване самоизграждането на детето, култивиране на любопитство и ентусиазъм за знания за цял живот.

Рола Х.
Монтесори Съводач | AMI Монтесори диплома 6-12 г. | Учител English FCE | Integrating Technology in Teaching

Най-важното за детското образование - да се даде на детето любов, подкрепа и правилната среда за развитие на своята личност.

 

 

 

Катерина Н.
Монтесори водач | AMI Монтесори диплома 3-6 г.

Най-важното за детското образование - любознателност, любопитство, последователност и ред.
 
 
 
 
 
 

Родителски борд

Ива И.
Експерт Психология на храненето

Най-важното за детското образование - порива на децата да ходят на училище, ентусиазма, развитието на уменията и сетивата и желанието да споделят и се доверяват.

Дима Ч.
Професионалист Комуникации / Съосновател на Институт Монтесори България

Най-важното за детското образование - ролята и подхода на възрастния за вдъхновяване на проучвателския дух на децата, любопитството и усещането "аз мога".

Елена Д.
La Roche

Най-важното за детското образование - да се подпомагат децата да развият пълния си потенциал и да растат щастливи.
 
 
 
 

Елена С.
Монтесори учител 2.5-6, Съосновател на детски център "Под дъгата"

Най-важното за детското образование - безусловна любов и вярване в способностите на детето да изгражда своя вътрешен свят, като е в благоприятна среда.

Женя С.
Мениджмънт, Туризъм 

Най-важното за детското образование - любов, свобода за развитие на потенциала, радост и приключения, заедно със социална общност и модели, които да помогнат децата да станат добри хора.

 

Гергана В.
Culture & Risk Culture Consultant, Eudaimonia Solutions GmbH

Най-важното за детското образование - да се създаде среда, в която детето има свобода на движение, свобода на изследване, свобода да общува социално, свобода да прави избори, за да може да остане любопитен и да расте като независим възрастен. Това е самочувствие за грижа за хората, които дават и приемат с лекота и любов и са обичани за това кои са.

Общество Малки деца

Николета Н.
Монтесори Съводач | AMI Монтесори диплома 0-3 г. | Българска филология

Най-важното за детското образование - респектът към индивидуалността, стимулиращото отношение и доверие към малкия човек, както и самоконтролът на възрастния да отстъпи назад когато е нужно, за да освободи път на детския потенциал да се разгърне в една миролюбива, развиваща и подканваща среда.

Симона С.
Монтесори Съводач | AMI Монтесори диплома 0-3, AMI Монтесори асистент 0-3, 3-6 | Бакалавър Българска филология

Най-важното за детското образование - позитивния дух и безопасната среда и възможностите децата да откриват нови неща.

Магдалена М.
Помощник водач | AMI МОНТЕСОРИ АСИСТЕНТ 0-3, 3-6 | Социален психолог

Най-важното за детското образование е:
да разбираме нуждите и подпомагане израстването му спрямо самото дете

Общество Детска къща

Кристина Ц.
Помощник водач | Бакалавър Предучилищна педагогика

Най-важното за детското образование

Любов, подкрепа и ролеви модел за развитие на своята личност.

Катерина Н.
Монтесори водач | AMI Монтесори диплома 3-6 г.

Най-важното за детското образование - любознателност, любопитство, последователност и ред.
 
 
 
 
 
 

Марчела И.
Помощник водач | Бакалавър Журналистика | Магистър Психо-социални практики и психодрама 

Най-важното за детското образование - положителна среда, която дава възможност на детето да се допитва и експериментира и която му вдъхва жива любов към ученето.

Ясен Х.
Помощник водач - английски език | AMI МОНТЕСОРИ АСИСТЕНТ 3-6 | English teacher | BA Business Operations Management

Най-важното за детското образование - доверие в детето, подкрепа на потенциала и самостоятелността му.

Ваня Н.
Психолог Малки деца и Детска къща | Магистър Детски психолог

Най-важното за детското образование - подпомага детското развитие и прогрес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество Основно училище

Анна-Мария Й.
Монтесори съводач, Педагогически Директор, Съосновател / AMI Монтесори диплома 3-6, 6-12, 12-18 | Магистър Педагогика | Социална работа и психология | MBA Бизнес управление

Най-важното за детското образование - развитие на цялостната личност, следване самоизграждането на детето, култивиране на любопитство и ентусиазъм за знания за цял живот.

Светлина К.
Детски психолог | Магистър Детско-юношеска психология | Терапевт Психодрама

Най-важното за детското образование - следване на нуждите на детето и законите за хармоничното развитие на личността.

 

 

Рола Х.
Монтесори Съводач | AMI Монтесори диплома 6-12 г. | Учител English FCE | Integrating Technology in Teaching

Най-важното за детското образование - да се даде на детето любов, подкрепа и правилната среда за развитие на своята личност.

 

 

 

Томас Л.
Монтесори Съводач | AMI Монтесори диплома  6 - 12 г. | Магистър модерна история | CELTA | MCI Монтесори учител 3 - 6 г.

Най-важното за детското образование - любов и вяра в детето.

Любомир Д.
Учител Математика | Магистър Педагогика, Математика и информационни науки

Най-важното за детското образование -

децата да растат щастливи и усмихнати, а ученето да е приятно и забавно приключение.

 

 

Нели Д.
Помощник водач | Бакалавър Учител Физическа култура

Най-важното за детското образование - любов и вяра в детето.

 

 

 

 

 

 

Паула А.
Помощник водач | Бакалавър Педагогика | Магистър по Ранна интервенция и развитието на детето

Най-важното за детското образование - уважение, независимост, отговорност.

Симона А.
Учител Български език и Литература | Магистър Педагогика, Български език и Литература

Най-важното за детското образование - подкрепа за нуждите на детето и развитие.

Общество Млади хора

Томас Л.
Монтесори Съводач | AMI Монтесори диплома  6 - 12 г. | Магистър модерна история | CELTA | MCI Монтесори учител 3 - 6 г.

Най-важното за детското образование - любов и вяра в детето.

Магдалена В.
Учител История | Бакалавър Педагогика, История

Най-важното за детското образование

Уважение, независимост, отговорност.

Любомир Д.
Учител Математика | Магистър Педагогика, Математика и информационни науки

Най-важното за детското образование -

децата да растат щастливи и усмихнати, а ученето да е приятно и забавно приключение.

 

 

Лаура Х.
Съводач | CACHE level 3 diploma in childcare and education | Youth and Community Work Studies

Най-важното за детското образование - обич, разбиране и подкрепа да изгради себе си в гражданин на света.

Надежда Р.
Учител Биология и Химия | Бакалавър Педагогика, Биология и Химия

Най-важното за детското образование

Уважение, подкрепа, въображение.

Антония Д.
Съводач | Магистър НСА

Най-важното за детското образование - любовта, позитивната енергия и възможностите за самоизразяване в социалната среда
 
 

Симона А.
Учител Български език и Литература | Магистър Педагогика, Български език и Литература

Най-важното за детското образование - подкрепа за нуждите на детето и развитие.

Канелия К.
Учител География | Магистър Начална училищна педагогика | Магистър География

Най-важното за детското образование

Радост, откривателство, любознателност.