Монтесори подход

Мария Монтесори е първата жена, завършила медицина в Университета в Рим, Италия. Д-р Мария Монтесори печели признание за работата си по математика и точните науки. Тя работи в нови за времето си дисциплини: антропология и психиатрия. Тези две области на интерес се оказват от голяма полза в работата ѝ като учен.

Подходът ѝ към образованието се основава на нейните научни наблюдения, както и на убеждението, че образованието на децата е средство за създаване на по-добро общество. Тя наблюдава деца по целия свят и открива, че законите за развитие на личността са универсални и присъщи на деца от всички раси и култури. Монтесори подходът към образованието от раждането до зрелостта продължава да се уважава и практикува на международно ниво и днес.

Монтесори образованието вижда детето като уникално човешко същество в процес на само-изграждане, то често има доста точни инстинкти за това, което трябва да направи, за да расте и учи. Монтесори училищата улесняват това откритие чрез специално подготвена среда, която подкрепя интелектуалното и духовното израстване на детето. В Монтесори класните стаи децата са групирани според етапите на развитие, като възрастовият интервал е приблизително три / шест години на всяко ниво. Децата работят в непрекъснати периоди от време със занимания по избор от разнообразни значими дейности, често включващи специално разработени манипулативни материали, които им помагат да възприемат абстрактните концепции конкретно. Децата могат свободно да се движат в класната стая, когато имат нужда. Предоставена им е голяма свобода и голяма отговорност.

Д-р Мария Монтесори вярва, че децата са в процес на самоконструиране и естествено търсят нови идеи чрез любопитство и вродено желание да учат. Тя вижда образователния си метод като модел за мир в обществото. Уменията за сътрудничество, уважение и самоконтрол, които учениците развиват в Монтесори среда са тези, които водят до щастлив и пълноценен живот. И това, което е нейния подарък за децата – дарбата ѝ на истинско виждане, разбиране и уважение към тях – довежда до нейното най-голямо постижение: разработването на уникален подход към образованието на децата. Нейният подход остава толкова значим, находчив и отзивчив към децата днес, както през 1907 г., когато тя отваря първото си училище. Ние оставаме верни на визията на Мария Монтесори, като поддържаме стандартите на Международната Асоциация Монтесори (AMI), която тя основава.