Основни принципи

Етапи на развитие

Монтесори философията дава насоки за човешкото развитие. Всеки етап обхваща шест години, които са условно между възрастите 0-6, 6-12, 12-18 и Монтесори философията ги припознава като взаимосвързана последователност. Периодът от раждането до шест години наричаме “Попиващ ум”. Този етап се отличава с интензивна трансформация и бърз растеж. “Духовният ембрионален” под-етап продължава през първите три години и е воден от нужната грижа и несъзнателните взаимодействия с околната среда. “Социалният ембрионален” под-етап обхваща периода от три до шест години, когато детето развива придобитите впечатления и отваря ума си към социалните взаимодействия. От около 6-годишна възраст детето навлиза във втория етап на развитие, характерен със силата на възображението и разсъждаващия ум. Периодът между 12 и 18-годишна възраст е раждането на социалното същество, което трябва да установи своята социална идентичност.

Чувствителни периоди

Това са периоди, през който детето има повишена възприемчивост в определена област – движение, сетива, език, ред, малки неща. Децата са привлечени към дейностите и материалите, които отговарят на нуждите за развитие. От възрастния зависи да разпознае това и да представи съдържателни за детето занимания, към които то е естествено любопитно и готово в развитието си. Когато правилните дейности са представени в съответствие с чувствителния период, децата попиват и ученето е без никакво усилие.

Децата се самоизграждат като личности

Децата взаимодействат със средата и са стимулирани от нея да се развиват. Ние вярваме, че детето най-добре знае как най-добре и кога е готово да включи нови стимули в своите действия. Този холистичен подход се съобразява с индивидуалните нужди на детето да се изгради в личност.

Свобода и Отговорност

В Монтесори средата децата сами избират какво да работят, с кого и колко време да продължат работата си. Тази свобода на избор идва с отговорността и уважението към себе си, към другите, и към заобикалящата среда. Този вид свобода развива самоконтрол и вътрешна дисциплина в детето. По време на индивидуалния работен цикъл, децата развиват съзнание за своите възможности и естествените ограничения – границите на своите умения и интелект, на предметите, на времето, както и границите, определени от основни правила, другите деца, родители и учители.

Концентрация

Концентрацията се проявява естествено, когато се отговори на вътрешните нужди на детето. Концентрацията или попиването, се случва, когато детето е ангажирано със смислено занимание, което отговаря точно на неговите индивидуални нужди и интереси. Детето се чувства вътрешно спокойно, мотивирано и може да работи с материала по най-различни начини. Когато работи концентрирано, детето е изцяло погълнато от настоящия момент на учене и околната среда спира да съществува за него. Моментите на концентрирaни занимания са в основата на ученето и е важно да се уважават.

Човешки тенденции

Вътрешната сила за естественото самостоятелно развитие, която е свързана с еволюцията на човека, е известна като “вътрешен импулс” и представлява вродената енергия у всяко дете, която го кара да търси определени стимули с голяма интензивност. В Монтесори философията, човешките тенденции са ключът за разбирането на това как и защо Монтесори класната стая зове самата душа на детето. Това са: ориентация, ред, проучване, комуникация, активност, манипулация, работа, повторение, точност, самоусъвършенстване, движение.

Помогни ми да го направя сам

Това искане, адресирано до Мария Монтесори от дете, става основно верую на нейния метод на обучение. В Монтесори педагогиката, ролята на възрастния е да подпомага децата да развиват своята вродена любознателност към нови знания и умения, свързани с околния свят. Учителят има функцията на мост между детето и средата за надграждане на едно умение с друго, като предоставя необходимата помощ и подкрепя детето към функционална и интелектуална самостоятелност.

Ръката е инструмент на ума

Детето използва своите ръце да проучва, създава, открива и опитомява околната среда. Децата учат като пипат, усещат и манипулират с всичко. Ръцете на детето изследват, събират информация, имитират движенията на възрастните ръце. Работата с ръцете е в основата на разбирането на околния свят, взаимовръзките в него и подпомага развитието на мисленето и речта. Ръката като инструмент на ума позволява на човека да създава своите идеи в света около нас.

Подготвена среда

Монтесори педагогът организира материалите и дейностите в точна последователност като разглежда всички аспекти в развитието на децата. Средата се подготвя, не само физически, но емоционално и социално, да подкрепя самостоятелността и любопитството на детето. Материалите и упражненията, които се представят, целят въвеждане на нови концепции, които детето може да открие и развие интелектуално. Децата в Монтесори класната стая имат пряко взаимодействие със средата и учителят прави въведения в нея, за да гарантира, че тя е винаги стимулираща. Социалната подготовка включва възможности за индивидуална работа и работа в малки групи. Учителят кани децата за упражнения, и остава гъвкав, когато детето в момента не е заинтересувано или готово. Уменията на учителя са видни в комбиниране на всички стилове на учене при подготовката на средата, индивидуалния подход спрямо детето и изграждането на общност.