Защо Откривател

Автентично Монтесори училище

Като Монтесори училище, ние сме различни от традиционните училища и детски градини. Първият ни ангажимент е към цялостното развитие на детето. Когнитивното развитие и солидната академична основа са важни, но те представляват само едно измерение на нашите стремежи за Вашето дете. Също толкова важно е социалното, емоционалното, духовното и физическото развитие на Вашето дете. Децата в нашите класни стаи практикуват избор и свобода – в граници, по време на учебния ден. Детето в Монтесори среда развива индивидуалните си дарби, като избира собствената си работа и има свободата да я оформя и отговорността да я завърши. Ние се отнасяме към всяко дете с достойнство и уважение, и очакваме, че то ще се отнася към другите със същото уважение. Виждаме всяко дете като индивидуалност и се стремим да осигурим среда, която помага да се развият уникалните му дарби. Със свободата идва и отговорността. В нашите класни стаи всяко дете се учи да балансира личната свобода с чувство за отговорност към себе си, към другите и общността.

Подготвена среда

Д-р Монтесори казва, че първата отговорност на учителя е да подготви средата. Монтесори материалите трябва да съответстват на нуждите за развитие на детето на всяко ниво. Тези материали трябва да са привлекателни за детето, да имат правилен размер, естетически приятен вид, да са добре поддържани и пълни. Цялата среда трябва да привлича детето и да вдъхновява неговата работа. Ние се стремим да направим средата емоционално подкрепяща и безопасна за всяко дете. Това означава, че работим с всяко дете по подходящ за развитието му начин, за да се справим с проблемите, които възникват. Ние работим в съответствие със стандартите, определени от Международната Асоциация Монтесори (AMI) и националните образователни стандарти (лиценз от МОН), както и спрямо високи стандарти и професионализъм на екипа ни.

Естествено развитие

Смисълът на нашата работа е да създаваме образователна атмосфера, която подпомага децата да се развиват спрямо себе си в щастлива, вдъхновяваща и сигурна среда, изградена от любов, творчество и интелектуални стимули, която възпитава себепознаване. Целта ни е да подкрепяме естественото развитие на лични качества като увереност, самостоятелност, инициативност, любопитство и любов към знанието. Ние служим на духа на детето чрез създаване на среда, която дава възможност за развитие на цялостната личност. Дейностите в класната стая стимулират децата да развият уменията си – практически и академични, които спомагат личностното развитие и създават здрава основа за по-нататъшно образование. Вярваме в полагане на основите на бъдещия живот на детето, с чувството му за себе си, уважение и интерес към хората и света – образование за цял живот.

Двуезична програма и Глобално образование

Нашата програма за двуезично образование дублира условията, в които всички ние научаваме първия си език – интензивен контакт с общност на чуждоговорящи е от най-ефективните методи за езиково обучение. Има деца, които идват в Монтесори училище Откривател и английският е като втори език в училище. Те са в състояние да се възползват от напълно двуезична среда, която нашето образование предлага. Поради тази причина ние имаме квалифицирани чуждестранни учители на пълно работно време, които са в подкрепа на английския език в класната стая. Ние предлагаме повече интеракция на английски, за да се гарантира, че децата имат възможност да се развиват и да са в състояние да говорят, пишат и четат на български и английски език. Децата се сблъскват с чуждия език и го научат постепенно в реални ситуации от всекидневния живот. Монтесори училище Откривател създава образователна среда, която включва глобално образование – езици, разбиране на света, взаимовръзки и различни култури. Нашата прогресивна учебна програма предвижда мултидисциплинарен подход, който насърчава активни изследователи, критично мислене и творчески подход. Заедно с това, децата имат възможност за много забавления и движение като предлагаме допълнителен спектър от занимания спрямо възрастта.

Любов към природата

Децата играят на чист въздух през цялата година. Здравословният им индекс се наблюдава всеки ден. Стремим се да възпитаваме децата в здравословен начин на живот и ги насърчаваме да бъдат активни всеки възможен ден. Нашата Програма Навън е неразделна част от програмата на Откривател и е предназначена да осигури пряк контакт с природата; развива независимост и самоувереност; насърчава личната отговорност и сътрудничество; предлага предизвикателство и приключения; насърчава екологичната визия и отговорност. Като част от учебната програма, градинарството цели да развие култура и отношение към природата, храната и Земята. Организираме разходки в природата, екскурзии и пикници в планината, посещения в конни бази, животновъдни ферми. Децата учат за жизнения цикъл в природата, живите организми и техните нужди, ролята на Слънцето и взаимозависимостите в природата, екология, хранителна пирамида, здравословни/вредни храни.

Вдъхновяващ екип

Монтесори педагогиката е предизвикателно, вълнуващо и удовлетворителен занаят. Членовете на екипа ни са квалифицирани AMI Монтесори педагози и асистенти с талант за работа с деца и стремеж към самоусъвършенстване. Нашите учители допринасят с разнообразни умения и опит. В допълнение към университетските си дипломи, всички педагози от класните стаи за Малки деца до ниво Основно училище притежават дипломи от Международната Асоциация Монтесори (AMI). Отвъд своите професионални качества, нашите учители са водени от тяхната любов и ангажираност към уникалното развитие на детето.

Ангажираност на родителите

От съществено значение е всички родители в Откривател е да посещават родителските образователни събития, предлагани през цялата година. Целта на тези събития е да укрепят взаимовръзката между дете-родител-училище, като предлагат програми и публикации, които се съсредоточават върху Монтесори принципите, родителството и въпросите за развитието на детето. Датите за тези събития са отбелязани в училищния календар, месечния бюлетин “Месечник” и седмичния бюлетин “Седмица напред” на Откривател и се провеждат в локациите Папрат и Глухарче. Нашата библиотека предлага книги за родители по различни теми, включително Монтесори философията и родителсвото. Отворената комуникация е важен аспект на живота ни в Откривател и ние вярваме в поддържането на атмосфера на подкрепа и разбиране. Насърчаваме родителите да говорят с учителите, когато имат въпроси или се нуждаят от информация от класната стая. Децата се възползват най-много от нашата подготвена среда, ако родителите и учителите общуват в официални срещи и неформални разговори. Работейки заедно, ние можем да изработим програма, която отговаря на индивидуалните нужди на Вашето дете. Монтесори училище Откривател използва писмена обратна връзка за комуникация на напредъка на децата. Наблюденията на учителя се споделят с родителите чрез онлайн платформа, до която нашите семейства имат достъп по всяко време. Представяме писмен доклад за напредъка на всяко дете два пъти годишно, през февруари и юни.