Прекъсването на нормалния ритъм на училищния живот цели да гарантира безопасността на нашите деца

Скъпи деца и родители,

Прекъсването на нормалния ритъм на учебната ни работа и живот във връзка с нуждата от ограничаване на разпространението на COVID-19, налага използването на виртуална класна стая и дистанционна форма на образование.

Важно е да продължим нашата работа заедно, да се удивляваме, да си задаваме въпроси, да дискутираме, да откриваме, да общуваме, да си помагаме. Ще продължим да правим това макар и без да се виждаме лично, а използвайки техническите изобретения, създадени от човечеството.

Бъдете здрави!