За нас

3

образователни стандарта

Български образователен – МОН, международни Монтесори – AMI, глобални PYP и MYP – International Baccalaureate (IB)

Лиценз и

акредитация

Министерство на образованието и науката, Иновативно училище, STARS, IB World School кандидат с програмите PYP и MYP

AMI

дипломирани водачи

във всички образователни нива – предучилищна, начален етап, прогимназиален и гимназиален етап

110

ученици

Предучилищна подготовка – 12 клас

4

чужди езици

английски, испански, немски, руски, български

15

националности

от 6 континента