Прием

Такси за програмата – Израстване от раждането до 18 месеца – 2022-2023

Всички суми са в евро

Присъединете се към нас, докато говорим за този невероятен човек, който е Вашето дете, и първите няколко месеца от живота му.

Формат на програмата

Сядаме и правим няколко прекрасни детски играчки, които просто не можете да купите никъде в тази страна. И докато правим това, говорим за някои ключови аспекти на детското развитие, свързани с първите месеци от живота.

Възможности за сесии

 • понеделник: 16-18 ч.
 • сряда: 14-16 ч.

Теми

 1. Симбиотичният период
 2. Подготовка на домашната среда
 3. Кърмене и отбиване
 4. Развитие на движението
 5. Развитие на езика
 6. Независимостта като част от личността

Такси

Пълна програма 297
Еднократна сесия 62

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси за Учебна година 2022-2023

Всички суми са в евро

Общност Малки деца (14 месеца – 3 години)

Учебна година: 1 септември – 31 август Годишно
5 дни на седмица вкл. времето за следобедна закуска (8:00 – 16:00 ч.) 5 900
5 следобеда на седмица удължен учебен ден (16:00 – 17:00 ч.) 450
5 следобеда на седмица удължен учебен ден (16:00 – 18:00 ч.) 950
Детско меню (4 хранения) 1 280

Описаните такси са годишни при едно плащане.

За удобство на семействата има опция за разсрочени 2 или 11 плащания, разделени на равни вноски.

Таксите за описани подробно в Приложение 1 към договора и могат да бъдат платени в следните срокове:

Едно плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

Две равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

11 равни вноски

септември – юли

В зависимост от начина на плащане, избран от семейството, сумата трябва да бъде платена в срок.

Учебната година е 12 месеца в периода 1 септември – 31 август с включен 1 месец ваканция по избор на всяко семейство в месеците юни, юли или август.

Семействата могат да се възползват от Детско меню, Училищен транспорт и Клубове/Занимания, Удължен ден за своето дете, срещу допълнителна такса, платима за учебен срок или учебна година.

За нас е привилегия да осигурим на нашите семейства възможности спрямо нуждите на цялото семейство, способности, и надежди за малките си –

 • за по-малък брат/сестра предоставяме 5% отстъпка,
 • за близнаци 10% отстъпка.

Клубовете и класовете в Удължен ден се различават от година на година и се предлагат на различни възрастови групи и на различни нива на опит. Списъкът от клубове и заниманията се изпраща с месечния бюлетин до родителите преди учебната година и е достъпен в онлайн платформата.

При записването на дете се подписва договор за обучение и се заплаща:

 • еднократна невъзвръщаема административна такса за Записване на стойност 400 евро за Детска къща,
 • годишна такса Учебни ресурси се заплаща за учебната година на стойност  200 евро за Детска къща. В таксата са включени допълнителните учебни помагала, ресурси, платформи, материали, художествена литература.
 • гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса.

Таксите се определят от Ръководството на „Монтесори Откривател“ и се преглеждат всяка година. Таксите отразяват разходите за работата ни с децата и предлагането на израстваща подготвена среда и развитийни преживявания за проява на потенциала им, заедно с приноса на всяко семейство за работата на детската къща и училището. Годишните приходи за набиране на средства имат за цел да подкрепят квалификацията на преподавателите, поддържане и развитие на подготвената среда и да помогнат за поддържане на минимално увеличение на таксите за обучение.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси за Учебна година 2022-2023

Всички суми са в евро

Общност Детска къща (3 – 6 години)

Учебна година: 1 септември – 31 август Годишно
5 дни на седмица вкл. времето за следобедна закуска (8:00 – 16:00 ч.) 5 600
5 следобеда на седмица удължен учебен ден (16:00 – 17:00 ч.) 350
5 следобеда на седмица удължен учебен ден (16:00 – 18:00 ч.) 800
Детско меню (4 хранения) 1 280

Описаните такси са годишни при едно плащане.

За удобство на семействата има опция за разсрочени 2 или 11 плащания, разделени на равни вноски.

Таксите за описани подробно в Приложение 1 към договора и могат да бъдат платени в следните срокове:

Едно плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

Две равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

11 равни вноски

септември – юли

В зависимост от начина на плащане, избран от семейството, сумата трябва да бъде платена в срок.

Учебната година е 12 месеца в периода 1 септември – 31 август с включен 1 месец ваканция по избор на всяко семейство в месеците юни, юли или август.

Семействата могат да се възползват от Детско меню, Училищен транспорт и Клубове/Занимания, Удължен ден за своето дете, срещу допълнителна такса, платима за учебен срок или учебна година.

За нас е привилегия да осигурим на нашите семейства възможности спрямо нуждите на цялото семейство, способности, и надежди за малките си –

 • за по-малък брат/сестра предоставяме 5% отстъпка,
 • за близнаци 10% отстъпка.

Клубовете и класовете в Удължен ден се различават от година на година и се предлагат на различни възрастови групи и на различни нива на опит. Списъкът от клубове и заниманията се изпраща с месечния бюлетин до родителите преди учебната година и е достъпен в онлайн платформата.

При записването на дете се подписва договор за обучение и се заплаща:

 • еднократна невъзвръщаема административна такса за Записване на стойност 400 евро за Детска къща,
 • годишна такса Учебни ресурси се заплаща за учебната година на стойност 200 евро за Детска къща. В таксата са включени допълнителните учебни помагала, ресурси, платформи, материали, художествена литература.
 • гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса.

Таксите се определят от Ръководството на „Монтесори Откривател“ и се преглеждат всяка година. Таксите отразяват разходите за работата ни с децата и предлагането на израстваща подготвена среда и развитийни преживявания за проява на потенциала им, заедно с приноса на всяко семейство за работата на детската къща и училището. Годишните приходи за набиране на средства имат за цел да подкрепят квалификацията на преподавателите, поддържане и развитие на подготвената среда и да помогнат за поддържане на минимално увеличение на таксите за обучение.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси за Учебна година 2022-2023

Всички суми са в евро

Общност Начално училище (6 -12 години)

Учебна година: 15 септември – 15 юни Годишно
5 дни в седмицата (8:00 – 16:00 ч.) 6 100
Други възможности Годишно
Училищен обяд 980
Допълнителни занимания и Клубове по интереси спрямо избраните занимания и клубове
Училищен автобус (2 посоки, 5 дни в седмицата) 2 000

Описаните такси са годишни при едно плащане.

За удобство на семействата има опция за разсрочени 2 или 9 плащания, разделени на равни вноски.

Таксите за описани подробно в Приложение 1 към договора и могат да бъдат платени в следните срокове:

Едно плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

Две равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

9 равни вноски

септември – май

В зависимост от начина на плащане, избран от семейството, сумата трябва да бъде платена в срок.

Семействата могат да се възползват от Училищен обяд, Училищен транспорт и Клубове/Занимания за своето дете, срещу допълнителна такса, платима за учебен срок или учебна година.

За нас е привилегия да осигурим на нашите семейства възможности спрямо нуждите на цялото семейство, способности, и надежди за малките си –

 • за по-малък брат/сестра предоставяме 5% отстъпка,
 • за близнаци 10% отстъпка.

Клубовете и класовете в Удължен ден се различават от година на година и се предлагат на различни възрастови групи и на различни нива на опит. Списъкът от клубове и заниманията се изпраща с месечния бюлетин до родителите преди учебната година и е достъпен в онлайн платформата.

При записването на дете се подписва договор за обучение и се заплаща:

 • еднократна невъзвръщаема административна такса за Записване на стойност 700 евро за Основно училище,
 • годишна такса Учебни ресурси се заплаща за учебната година на стойност 300 евро за Основно училище. В таксата са включени допълнителните учебни помагала, ресурси, платформи, материали, художествена литература.
 • гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса.

Таксите се определят от Ръководството на „Монтесори Откривател“ и се преглеждат всяка година. Таксите отразяват разходите за работата ни с децата и предлагането на израстваща подготвена среда и развитийни преживявания за проява на потенциала им, заедно с приноса на всяко семейство за работата на детската къща и училището. Годишните приходи за набиране на средства имат за цел да подкрепят квалификацията на преподавателите, поддържане и развитие на подготвената среда и да помогнат за поддържане на минимално увеличение на таксите за обучение.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси за Учебна година 2022-2023

Всички суми са в евро

Общност Млади хора (12 -14 години)

Учебна година: 15 септември – 30 юни Годишно
5 дни в седмицата (8:00 – 16:00 ч.) 7 700
Други възможности Годишно
Училищен обяд включен в такса Обучение
Допълнителни занимания и Клубове по интереси спрямо избраните занимания и клубове
Училищен автобус (2 посоки) 1 600

Описаните такси са годишни при едно плащане.

За удобство на семействата има опция за разсрочени 2 или 9 плащания, разделени на равни вноски.

Таксите за описани подробно в Приложение 1 към договора и могат да бъдат платени в следните срокове:

Едно плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

Две равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

11 равни вноски

септември – юли

В зависимост от начина на плащане, избран от семейството, сумата трябва да бъде платена в срок.

Семействата могат да се възползват от Детско меню, Училищен транспорт и Клубове/Занимания, Удължен ден за своето дете, срещу допълнителна такса, платима за учебен срок или учебна година.

За нас е привилегия да осигурим на нашите семейства възможности спрямо нуждите на цялото семейство, способности, и надежди за малките си –

 • за по-малък брат/сестра предоставяме 5% отстъпка,
 • за близнаци 10% отстъпка.

Клубовете и класовете в Удължен ден се различават от година на година и се предлагат на различни възрастови групи и на различни нива на опит. Списъкът от клубове и заниманията се изпраща с месечния бюлетин до родителите преди учебната година и е достъпен в онлайн платформата.

При записването на дете се подписва договор за обучение и се заплаща:

 • еднократна невъзвръщаема административна такса за Записване на стойност 700 евро за Основно училище,
 • годишна такса Учебни ресурси се заплаща за учебната година на стойност 300 евро за Основно училище. В таксата са включени допълнителните учебни помагала, ресурси, платформи, материали, художествена литература.
 • гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса.

Таксите се определят от Ръководството на „Монтесори Откривател“ и се преглеждат всяка година. Таксите отразяват разходите за работата ни с децата и предлагането на израстваща подготвена среда и развитийни преживявания за проява на потенциала им, заедно с приноса на всяко семейство за работата на детската къща и училището. Годишните приходи за набиране на средства имат за цел да подкрепят квалификацията на преподавателите, поддържане и развитие на подготвената среда и да помогнат за поддържане на минимално увеличение на таксите за обучение.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg