Прием

Такси за програмата – Израстване от раждането до 18 месеца – 2022-2023

Всички суми са в евро

Присъединете се към нас, докато говорим за този невероятен човек, който е Вашето дете, и първите няколко месеца от живота му.

Формат на програмата

Сядаме и правим няколко прекрасни детски играчки, които просто не можете да купите никъде в тази страна. И докато правим това, говорим за някои ключови аспекти на детското развитие, свързани с първите месеци от живота.

Възможности за сесии

 • понеделник: 16-18 ч.
 • сряда: 14-16 ч.

Теми

 1. Симбиотичният период
 2. Подготовка на домашната среда
 3. Кърмене и отбиване
 4. Развитие на движението
 5. Развитие на езика
 6. Независимостта като част от личността

Такси

Пълна програма 297
Еднократна сесия 62

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси

Таксите за обучение на Монтесори Детска къща Откривател е преглеждат всяка година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро. Това е еднократна административна такса за записване и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за административните дейности и ресурсното обезпечаване на  процедурата по прием на детето.

Депозит

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от последната платена вноска на такса обучение за учебната година.

Годишна такса

Таксата включва:

 • Подкрепа за развитието съгласно международните стандарти за Монтесори образование и българските образователни изисквания.
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Обучение по етикет и социални умения.
 • Допълнителни дейности за децата в общност „Малки деца“ (14 месеца – 3 години): йога, театрална работилница, музика.
 • Допълнителни дейности за децата в общност „Детска къща“ (3 – 6 години): йога, театрална работилница, музика, приложна креативност.
 • Педагогическа грижа до 17:00 часа.
 • Хранене (5 пъти дневно: сутрешна закуска, междинна закуска – плодове и зеленчуци, обяд, втора междинна закуска – плодове и зеленчуци, следобедна закуска).
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности в град София.
 • Медицинска грижа.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Спорт (плуване, спортни/модерни танци, испански език).
 • Ски училище и лагери (за деца, навършили 4 години).
 • Занимания с логопед.
 • Екскурзии и учебни занимания извън град София (езда, посещение на ферма, занимание в селскостопански двор, туристически маршрути и др.).

Стойност на таксата:

Общност Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
„Малки деца“ 14 мес. – 3 години 8 400 2 х 4 200 1 х 2 400 10 х 600
„Детска къща“ 3 – 6 години 8 600 2 х 4 300 1 х 2 600 10 х 600

Учебната година е 11 месеца в периода 1 септември – 31 август с включен 1 месец ваканция по избор на всяко семейство в месеците юни, юли или август.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

11 вноски

септември – юли

Удължен ден

В отговор на нуждите на работещи родители, дете може да бъде записано в Удължен учебен ден от 17:00 до 18:00 часа. Тя включва стойността на дейностите и учебните помагала в Удължен. Стойността се определя за всяка учебна година. През учебната 2023/2024 година такса Удължен ден е 1 200 евро. Таксата е годишна и може да бъде платена еднократно или на три равни вноски преди началото на всеки срок – есенен (15 септември – 1 февруари), пролетен (1 февруари – 15 юни), летен (15 юни – 15 септември).

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала, всички материали за дейностите, свързани с приложни изкуства, конструктивни дейности и занимания по интереси. Стойността се определя за всяка учебна година. През учебната 2023/2024 година такса учебни ресурси е 400 евро.

Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 3-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище Откривател (от 15.09.2022 г. до 15.06.2023 г.). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт се  заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и януари.   През учебната 2023/2024 година такса училищен транспорт е 2 200 евро, платени еднократно или на две равни вноски. При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 35% от таксата. При второ дете от един адрес се ползва отстъпка от 60% от таксата за услугата.

Отстъпки

При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка. За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Всички суми са в евро

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси

Таксите за обучение на Монтесори Детска къща Откривател е преглеждат всяка година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро. Това е еднократна административна такса за записване и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за административните дейности и ресурсното обезпечаване на  процедурата по прием на детето.

Депозит

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от последната платена вноска на такса обучение за учебната година.

Годишна такса

Таксата включва:

 • Подкрепа за развитието съгласно международните стандарти за Монтесори образование и българските образователни изисквания.
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Обучение по етикет и социални умения.
 • Допълнителни дейности за децата в общност „Малки деца“ (14 месеца – 3 години): йога, театрална работилница, музика.
 • Допълнителни дейности за децата в общност „Детска къща“ (3 – 6 години): йога, театрална работилница, музика, приложна креативност.
 • Педагогическа грижа до 17:00 часа.
 • Хранене (5 пъти дневно: сутрешна закуска, междинна закуска – плодове и зеленчуци, обяд, втора междинна закуска – плодове и зеленчуци, следобедна закуска).
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности в град София.
 • Медицинска грижа.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Спорт (плуване, спортни/модерни танци, испански език).
 • Ски училище и лагери (за деца, навършили 4 години).
 • Занимания с логопед.
 • Екскурзии и учебни занимания извън град София (езда, посещение на ферма, занимание в селскостопански двор, туристически маршрути и др.).

Стойност на таксата:

Общност Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
„Малки деца“ 14 мес. – 3 години 8 400 2 х 4 200 1 х 2 400 10 х 600
„Детска къща“ 3 – 6 години 8 600 2 х 4 300 1 х 2 600 10 х 600

Учебната година е 11 месеца в периода 1 септември – 31 август с включен 1 месец ваканция по избор на всяко семейство в месеците юни, юли или август.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

11 вноски

септември – юли

Удължен ден

В отговор на нуждите на работещи родители, дете може да бъде записано в Удължен учебен ден от 17:00 до 18:00 часа. Тя включва стойността на дейностите и учебните помагала в Удължен. Стойността се определя за всяка учебна година. През учебната 2023/2024 година такса Удължен ден е 1 200 евро. Таксата е годишна и може да бъде платена еднократно или на три равни вноски преди началото на всеки срок – есенен (15 септември – 1 февруари), пролетен (1 февруари – 15 юни), летен (15 юни – 15 септември).

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала, всички материали за дейностите, свързани с приложни изкуства, конструктивни дейности и занимания по интереси. Стойността се определя за всяка учебна година. През учебната 2023/2024 година такса учебни ресурси е 400 евро.

Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 3-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище Откривател (от 15.09.2022 г. до 15.06.2023 г.). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт се  заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и януари.   През учебната 2023/2024 година такса училищен транспорт е 2 200 евро, платени еднократно или на две равни вноски. При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 35% от таксата. При второ дете от един адрес се ползва отстъпка от 60% от таксата за услугата.

Отстъпки

При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка. За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Всички суми са в евро

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси

Таксите за обучение на Монтесори  училище Откривател е преглеждат всяка година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 750 евро. Това е еднократна административна такса за записване и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за административните дейности и ресурсното обезпечаване на  процедурата по прием на детето.

Депозит

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от последната платена вноска на такса обучение за учебната година.

Годишна такса

Таксата включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания.
 • Обучение съгласно международните стандарти за холистично Монтесори образование.
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Допълнителни дейности: спортни игри, приложни изкуства/театрална работилница.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа, до 17:30 часа 2 пъти в седмицата.
 • Хранене – плодове и зеленчуци, обяд (за учениците от прогимназиален етап – закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска).
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София.
 • Медицинска грижа.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, ръкоделие, модерни танци, испански език, театър, пиано).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол, йога).
 • Ски училище и лагери.
 • Екскурзии и учебни занимания извън град София.
 • Занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Група / Клас Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителна група 6 – 7 години 8 900 2 х 4 450 1 х 2 600 8 х 788
Начално училище 1 – 2. клас 8 600 2 х 4 300 1 х 2 300 8 х 788
Начално училище 3 – 4. клас 8 400 2 х 4 200 1 х 2 100 8 х 788
Прогимназиален етап 5 – 12. клас 8 300 2 х 4 150 1 х 2 000 8 х 788

Учебната година е 9 месеца в периода 15 септември – 15 юни/30 юни и Лятно училище от 15 юни до 31 август.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

9 вноски

септември – юли

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала по учебните предмети и по английски език, книги, всички допълнителни помагала, извънучебни дейности в рамките на град София, включително вход при посещения на музеи, изложби, отворени практикуми, такси за състезания, тетрадки, папки по изучаваните предмети и материали, необходими за часовете по изобразително и приложни изкуства. През учебната 2023/2024 година такса учебни ресурси е 500 евро.

Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 3-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище Откривател (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и януари. През учебната 2023/2024 година такса училищен транспорт е 2 200 евро, платени еднократно или на две равни вноски. При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 35% от цената.

Отстъпки

При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка. За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Лятно училище

В периода 15 юни – 31 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси

Таксите за обучение на Монтесори  училище Откривател е преглеждат всяка година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 750 евро. Това е еднократна административна такса за записване и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за административните дейности и ресурсното обезпечаване на  процедурата по прием на детето.

Депозит

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от последната платена вноска на такса обучение за учебната година.

Годишна такса

Таксата включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания.
 • Обучение съгласно международните стандарти за холистично Монтесори образование.
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Допълнителни дейности: спортни игри, приложни изкуства/театрална работилница.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа, до 17:30 часа 2 пъти в седмицата.
 • Хранене – плодове и зеленчуци, обяд (за учениците от прогимназиален етап – закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска).
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София.
 • Медицинска грижа.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, ръкоделие, модерни танци, испански език, театър, пиано).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол, йога).
 • Ски училище и лагери.
 • Екскурзии и учебни занимания извън град София.
 • Занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Група / Клас Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителна група 6 – 7 години 8 900 2 х 4 450 1 х 2 600 8 х 788
Начално училище 1 – 2. клас 8 600 2 х 4 300 1 х 2 300 8 х 788
Начално училище 3 – 4. клас 8 400 2 х 4 200 1 х 2 100 8 х 788
Прогимназиален етап 5 – 12. клас 8 300 2 х 4 150 1 х 2 000 8 х 788

Учебната година е 9 месеца в периода 15 септември – 15 юни/30 юни и Лятно училище от 15 юни до 31 август.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

9 вноски

септември – юли

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала по учебните предмети и по английски език, книги, всички допълнителни помагала, извънучебни дейности в рамките на град София, включително вход при посещения на музеи, изложби, отворени практикуми, такси за състезания, тетрадки, папки по изучаваните предмети и материали, необходими за часовете по изобразително и приложни изкуства. През учебната 2023/2024 година такса учебни ресурси е 500 евро.

Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 3-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище Откривател (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и януари. През учебната 2023/2024 година такса училищен транспорт е 2 200 евро, платени еднократно или на две равни вноски. При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 35% от цената.

Отстъпки

При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка. За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Лятно училище

В периода 15 юни – 31 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси

Таксите за обучение на Монтесори  училище Откривател е преглеждат всяка година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 750 евро. Това е еднократна административна такса за записване и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за административните дейности и ресурсното обезпечаване на  процедурата по прием на детето.

Депозит

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от последната платена вноска на такса обучение за учебната година.

Годишна такса

Таксата включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания.
 • Обучение съгласно международните стандарти за холистично Монтесори образование.
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Допълнителни дейности: спортни игри, приложни изкуства/театрална работилница.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа, до 17:30 часа 2 пъти в седмицата.
 • Хранене – плодове и зеленчуци, обяд (за учениците от прогимназиален етап – закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска).
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София.
 • Медицинска грижа.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, ръкоделие, модерни танци, испански език, театър, пиано).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол, йога).
 • Ски училище и лагери.
 • Екскурзии и учебни занимания извън град София.
 • Занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Група / Клас Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителна група 6 – 7 години 8 900 2 х 4 450 1 х 2 600 8 х 788
Начално училище 1 – 2. клас 8 600 2 х 4 300 1 х 2 300 8 х 788
Начално училище 3 – 4. клас 8 400 2 х 4 200 1 х 2 100 8 х 788
Прогимназиален етап 5 – 12. клас 8 300 2 х 4 150 1 х 2 000 8 х 788

Учебната година е 9 месеца в периода 15 септември – 15 юни/30 юни и Лятно училище от 15 юни до 31 август.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

9 вноски

септември – юли

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала по учебните предмети и по английски език, книги, всички допълнителни помагала, извънучебни дейности в рамките на град София, включително вход при посещения на музеи, изложби, отворени практикуми, такси за състезания, тетрадки, папки по изучаваните предмети и материали, необходими за часовете по изобразително и приложни изкуства. През учебната 2023/2024 година такса учебни ресурси е 500 евро.

Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 3-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище Откривател (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и януари. През учебната 2023/2024 година такса училищен транспорт е 2 200 евро, платени еднократно или на две равни вноски. При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 35% от цената.

Отстъпки

При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка. За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Лятно училище

В периода 15 юни – 31 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg