Прием

Годишни такси

Годишна такса

Таксите за обучение на Монтесори Детска Къща “Откривател” е преглеждат всяка година. Таксата включва:   

 • Обучение съгласно:
  • българските образователни изисквания.
  • международните стандарти за холистично Монтесори образование.
  • Програмите за ранно образование (PYP Early Years) на International Baccalaureate (IB). 
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Основен учебен ден до 17:00 часа. Удължен учебен ден до 18:00 часа.
 • Допълнителни дейности за малките ученици: йога, приложно изкуство, музика, театър.
 • Храна: закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска.
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия.
 • Внимание от медицинско лице – сутрешен преглед, първа помощ, превантивни мерки.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси ( танци, испански език, пиано).
 • Спорт (плуване).
 • Ски и зелени лагери.
 • Екскурзии и учебни занимания извън София.
 • Индивидуални занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (1 септември – 30 юли):

Програма Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Малки деца 18  – 36 месеца 1 х 9 000 = 9 000 2 х 4 650 = 9 300 1 х 2 200 и 10 х 740 = 9 600
Ранно детство 3 – 4,5 години 1 х 8 800 = 8 800 2 х 4 550 = 9 100 1 х 2 200 и 10 х 710 = 9 300

Отстъпки:

 • При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка.
 • За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.
 • За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Учебната година:

 • 1 септември – 31 юли.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

11 вноски

септември – юли

Депозит:

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от първата платена вноска на такса обучение за учебната година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро.

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси на стойност 300 евро се заплаща еднократно за цялата учебна година.

Удължен ден

В отговор на нуждите на работещи родители, дете може да бъде записано в Удължен учебен ден от 17:00 до 18:00 часа. През учебната 2024/2025 година такса Удължен ден е 1 500 евро. Таксата е годишна и може да бъде платена еднократно или на три равни вноски по 500 евро преди началото на всеки срок – есенен (1 септември – 1 февруари), пролетен (1 февруари – 1 юни), летен (1 юни – 30 юли).

Лятно училище

В периода 1 – 25 август децата могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси

Годишна такса

Таксите за обучение на Монтесори Детска Къща “Откривател” е преглеждат всяка година. Таксата включва:   

 • Обучение съгласно:
  • българските образователни изисквания.
  • международните стандарти за холистично Монтесори образование.
  • Програмите за ранно образование (PYP Early Years) на International Baccalaureate (IB). 
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Основен учебен ден до 17:00 часа. Удължен учебен ден до 18:00 часа.
 • Допълнителни дейности за малките ученици: йога, приложно изкуство, музика, театър.
 • Храна: закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска.
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия.
 • Внимание от медицинско лице – сутрешен преглед, първа помощ, превантивни мерки.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси ( танци, испански език, пиано).
 • Спорт (плуване).
 • Ски и зелени лагери.
 • Екскурзии и учебни занимания извън София.
 • Индивидуални занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (1 септември – 30 юли):

Програма Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Малки деца 18  – 36 месеца 1 х 9 000 = 9 000 2 х 4 650 = 9 300 1 х 2 200 и 10 х 740 = 9 600
Ранно детство 3 – 4,5 години 1 х 8 800 = 8 800 2 х 4 550 = 9 100 1 х 2 200 и 10 х 710 = 9 300

Отстъпки:

 • При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка.
 • За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.
 • За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Учебната година:

 • 1 септември – 31 юли.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

11 вноски

септември – юли

Депозит:

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от първата платена вноска на такса обучение за учебната година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро.

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси на стойност 300 евро се заплаща еднократно за цялата учебна година.

Удължен ден

В отговор на нуждите на работещи родители, дете може да бъде записано в Удължен учебен ден от 17:00 до 18:00 часа. През учебната 2024/2025 година такса Удължен ден е 1 500 евро. Таксата е годишна и може да бъде платена еднократно или на три равни вноски по 500 евро преди началото на всеки срок – есенен (1 септември – 1 февруари), пролетен (1 февруари – 1 юни), летен (1 юни – 30 юли).

Лятно училище

В периода 1 – 25 август децата могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси

Годишна такса

Таксите за обучение на Монтесори  училище „Откривател“ е преглеждат всяка година. Таксата включва:

 • Обучение съгласно: 
  • българските образователни изисквания.
  • международните стандарти за холистично Монтесори образование.
  • Програмите за предучилищен и начален етап (PYP) и про- и гимназиален етап (MYP) на International Baccalaureate (IB). 
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Интензивно изучаване на втори чужд език (испански, немски или руски) в про- и гимназиален етап.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа. Удължен учебен ден до 17:30 часа.
 • Допълнителни дейности за учениците в: 
  • ПУК: йога, приложни изкуства, спортни игри. 
  • начален етап (1. – 4. клас): приложни изкуства, спортни игри.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас):: спортни игри, театрална работилница.
 • Храна:
  • ПУК: закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска. 
  • начален етап (1. – 4. клас): плодове и зеленчуци, обяд.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас): закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска.
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София. 
 • Внимание от медицинско лице – сутрешен преглед, първа помощ, превантивни мерки.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, танци, испански език, театър, пиано, ръкоделие, състезателна математика, писателски кръжок, шахматен клуб).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол, йога).
 • Ски и зелени лагери (за деца, навършили 6 години).
 • Екскурзии и учебни занимания извън София.
 • Индивидуални занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Програма Група/Клас Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителен клас ПУК 1 х 9 000 = 9 000 2 х 4 650 = 9 300 1 х 2 600 и 9 х 778 = 9 600
Начален, Прогимназиален и Гимназиален етап 1 – 12. клас 9 300 = 9 300 2 х 4 800 = 9 600 1 х 2 600 и 8 х 913 = 9 900

Отстъпки:

 • При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка.
 • За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.
 • За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Учебна година:

 • Предучилищен клас: 1 септември – 31 юли.
 • Училище: 15 септември – 15 юни/30 юни. 

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

месечни вноски

септември – юни

Депозит:

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от първата платена вноска на такса обучение за учебната година.

Записване:

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро за ПУК и 750 евро за училище.

Учебни ресурси:

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година: 400 евро за ПУК и 500 евро за училище.

Транспорт:

Услугата се предлага за деца, навършили 5-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище „Откривател“ (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително. Такса транспорт за учебна година 2024/2025 е 2 500 евро и се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и февруари. При използване на транспорт само в една посока се ползва отстъпка от 35% от таксата.

Лятно училище:

В периода 15 юни – 25 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси

Годишна такса

Таксите за обучение на Монтесори  училище „Откривател“ е преглеждат всяка година. Таксата включва:

 • Обучение съгласно: 
  • българските образователни изисквания.
  • международните стандарти за холистично Монтесори образование.
  • Програмите за предучилищен и начален етап (PYP) и про- и гимназиален етап (MYP) на International Baccalaureate (IB). 
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Интензивно изучаване на втори чужд език (испански, немски или руски) в про- и гимназиален етап.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа. Удължен учебен ден до 17:30 часа.
 • Допълнителни дейности за учениците в: 
  • ПУК: йога, приложни изкуства, спортни игри. 
  • начален етап (1. – 4. клас): приложни изкуства, спортни игри.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас):: спортни игри, театрална работилница.
 • Храна:
  • ПУК: закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска. 
  • начален етап (1. – 4. клас): плодове и зеленчуци, обяд.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас): закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска.
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София. 
 • Внимание от медицинско лице – сутрешен преглед, първа помощ, превантивни мерки.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, танци, испански език, театър, пиано, ръкоделие, състезателна математика, писателски кръжок, шахматен клуб).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол, йога).
 • Ски и зелени лагери (за деца, навършили 6 години).
 • Екскурзии и учебни занимания извън София.
 • Индивидуални занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Програма Група/Клас Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителен клас ПУК 1 х 9 000 = 9 000 2 х 4 650 = 9 300 1 х 2 600 и 9 х 778 = 9 600
Начален, Прогимназиален и Гимназиален етап 1 – 12. клас 9 300 = 9 300 2 х 4 800 = 9 600 1 х 2 600 и 8 х 913 = 9 900

Отстъпки:

 • При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка.
 • За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.
 • За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Учебна година:

 • Предучилищен клас: 1 септември – 31 юли.
 • Училище: 15 септември – 15 юни/30 юни. 

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

месечни вноски

септември – юни

Депозит:

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от първата платена вноска на такса обучение за учебната година.

Записване:

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро за ПУК и 750 евро за училище.

Учебни ресурси:

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година: 400 евро за ПУК и 500 евро за училище.

Транспорт:

Услугата се предлага за деца, навършили 5-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище „Откривател“ (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително. Такса транспорт за учебна година 2024/2025 е 2 500 евро и се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и февруари. При използване на транспорт само в една посока се ползва отстъпка от 35% от таксата.

Лятно училище:

В периода 15 юни – 25 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси

Годишна такса

Таксите за обучение на Монтесори  училище „Откривател“ е преглеждат всяка година. Таксата включва:

 • Обучение съгласно: 
  • българските образователни изисквания.
  • международните стандарти за холистично Монтесори образование.
  • Програмите за предучилищен и начален етап (PYP) и про- и гимназиален етап (MYP) на International Baccalaureate (IB). 
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Интензивно изучаване на втори чужд език (испански, немски или руски) в про- и гимназиален етап.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа. Удължен учебен ден до 17:30 часа.
 • Допълнителни дейности за учениците в: 
  • ПУК: йога, приложни изкуства, спортни игри. 
  • начален етап (1. – 4. клас): приложни изкуства, спортни игри.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас):: спортни игри, театрална работилница.
 • Храна:
  • ПУК: закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска. 
  • начален етап (1. – 4. клас): плодове и зеленчуци, обяд.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас): закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска.
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София. 
 • Внимание от медицинско лице – сутрешен преглед, първа помощ, превантивни мерки.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, танци, испански език, театър, пиано, ръкоделие, състезателна математика, писателски кръжок, шахматен клуб).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол, йога).
 • Ски и зелени лагери (за деца, навършили 6 години).
 • Екскурзии и учебни занимания извън София.
 • Индивидуални занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Програма Група/Клас Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителен клас ПУК 1 х 9 000 = 9 000 2 х 4 650 = 9 300 1 х 2 600 и 9 х 778 = 9 600
Начален, Прогимназиален и Гимназиален етап 1 – 12. клас 9 300 = 9 300 2 х 4 800 = 9 600 1 х 2 600 и 8 х 913 = 9 900

Отстъпки:

 • При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка.
 • За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.
 • За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Учебна година:

 • Предучилищен клас: 1 септември – 31 юли.
 • Училище: 15 септември – 15 юни/30 юни. 

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

месечни вноски

септември – юни

Депозит:

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от първата платена вноска на такса обучение за учебната година.

Записване:

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро за ПУК и 750 евро за училище.

Учебни ресурси:

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година: 400 евро за ПУК и 500 евро за училище.

Транспорт:

Услугата се предлага за деца, навършили 5-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище „Откривател“ (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително. Такса транспорт за учебна година 2024/2025 е 2 500 евро и се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и февруари. При използване на транспорт само в една посока се ползва отстъпка от 35% от таксата.

Лятно училище:

В периода 15 юни – 25 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Годишни такси

Годишна такса

Таксите за обучение на Монтесори  училище „Откривател“ е преглеждат всяка година. Таксата включва:

 • Обучение съгласно: 
  • българските образователни изисквания.
  • международните стандарти за холистично Монтесори образование.
  • Програмите за предучилищен и начален етап (PYP) и про- и гимназиален етап (MYP) на International Baccalaureate (IB). 
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Интензивно изучаване на втори чужд език (испански, немски или руски) в про- и гимназиален етап.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа. Удължен учебен ден до 17:30 часа.
 • Допълнителни дейности за учениците в: 
  • ПУК: йога, приложни изкуства, спортни игри. 
  • начален етап (1. – 4. клас): приложни изкуства, спортни игри.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас):: спортни игри, театрална работилница.
 • Храна:
  • ПУК: закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска. 
  • начален етап (1. – 4. клас): плодове и зеленчуци, обяд.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас): закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска.
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София. 
 • Внимание от медицинско лице – сутрешен преглед, първа помощ, превантивни мерки.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, танци, испански език, театър, пиано, ръкоделие, състезателна математика, писателски кръжок, шахматен клуб).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол, йога).
 • Ски и зелени лагери (за деца, навършили 6 години).
 • Екскурзии и учебни занимания извън София.
 • Индивидуални занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Програма Група/Клас Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителен клас ПУК 1 х 9 000 = 9 000 2 х 4 650 = 9 300 1 х 2 600 и 9 х 778 = 9 600
Начален, Прогимназиален и Гимназиален етап 1 – 12. клас 9 300 = 9 300 2 х 4 800 = 9 600 1 х 2 600 и 8 х 913 = 9 900

Отстъпки:

 • При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка.
 • За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.
 • За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Учебна година:

 • Предучилищен клас: 1 септември – 31 юли.
 • Училище: 15 септември – 15 юни/30 юни. 

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

месечни вноски

септември – юни

Депозит:

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от първата платена вноска на такса обучение за учебната година.

Записване:

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро за ПУК и 750 евро за училище.

Учебни ресурси:

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година: 400 евро за ПУК и 500 евро за училище.

Транспорт:

Услугата се предлага за деца, навършили 5-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище „Откривател“ (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително. Такса транспорт за учебна година 2024/2025 е 2 500 евро и се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и февруари. При използване на транспорт само в една посока се ползва отстъпка от 35% от таксата.

Лятно училище:

В периода 15 юни – 25 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg