IB кандидат училище

Перфектният завършек на Монтесори образование

International Baccalaureate (IB) образованието е идеалният завършек на Монтесори образованието, тъй като има толкова много паралели:

 • И двете са съсредоточени върху детето (а не върху учителя)
 • И двете се основават на метода, а не на съдържанието
 • И двете насърчават индивидуалнaта любознателност
 • И двете насърчават социалното и общностното поведение
 • И двете насърчават образованието на децата за мир
 • И двете вярват в самодисциплината и цялостното чувство за цел
 • И двете имат разнообразие, водещо до глобални перспективи
 • И двете насърчават стойността на солидната, упорита и непрекъсната работа

Предимствата на Монтесори и IB образованието

Първи в образованието

Гордеем се, че сме първото Монтесори училище в България, което предстои да предлага IB. Разбрахме, че IB е идеалният завършек на Монтесори образованието, както и страхотна прелюдия и основа към висшето обучение и света отвъд него. „Откривател“ е със статут на училище-кандидат за програмата PYP и MYP на Организацията на Международния бакалауреат (International Baccalaureate, IB). От септември 2023 година „Монтесори училище Откривател” започва работа по IB програмите PYP и MYP. Ние споделяме обща философия – ангажимент за висококачествено, предизвикателно международно образование, което “Монтесори училище Откривател” вярва, че е важно за нашите ученици.

International Baccalaureate (IB)

Днес има повече от 5000 IB училища в повече от 140 страни. Освен това IBDP е признат от университети и работодатели по целия свят.

Възхваляван за възпитаването на принципни, знаещи и непредубедени млади възрастни, IB подготвя и насърчава учениците да станат активни, отговорни глобални граждани. Като такъв, IBO е разработил набор от атрибути, които представляват идеалния профил на обучаемия, който включва да бъдеш:

 • Любознателен
 • Знаещ
 • Осмислящ
 • Комуникатор
 • Принципен
 • Непредубеден
 • Грижовен
 • Смел
 • Балансиран
 • Отразяващ

Нашите учители въплъщават тези качества във всеки урок и ги насърчават във всеки от нашите ученици.

Програми

Целта на IB е да подхранва международно ориентирани млади възрастни, които помагат за създаването на по-добър свят, което е в съответствие с мисленето на д-р Мария Монтесори:

Образованието не трябва да се ограничава до търсенето на нови методи за предимно сухо предаване на знания: неговата цел трябва да бъде да предостави необходимата помощ за човешкото развитие.

д-р Мария Монтесори

Монтесори училище “Откривател” е училище-кандидат* за Програма за началната училищна възраст (PYP) и Програма за гимназиална възраст (MYP). Това училище е в процес на акредитация като IB World School. Това са училища, които споделят обща философия – ангажимент за висококачествено, предизвикателно международно образование, което Монтесори училище “Откривател” вярва, че е важно за нашите ученици.

*Само училища, упълномощени от организацията IB, могат да предложат някоя от четирите си академични програми: Програмата за начални години (PYP), Програмата за гимназиални години (MYP), Програмата за диплома или Програмата за кариерата (CP). Статусът на кандидат не дава гаранция, че разрешението ще бъде предоставено. За допълнителна информация относно IB и неговите програми посетете www.ibo.org