Предучилищен клас

4,5 – 6 години

Преходът от първия към втория план (на развитие) може най-добре да се изрази като преминаване на детето от материално, сетивно ниво към абстрактно. Първото е основно двигателно и сетивно; второто е съществено морално и интелектуално.

д-р Мария Монтесори

Мост между детската градина и училище

Добре дошли в Монтесори училище „Откривател“, където радостта от ученето процъфтява в контекста на Програмата за ранните години на International Baccalaureate (IB Early Years in the PYP) и Монтесори подхода, които поставят детето в центъра. Нашата уникална образователна концепция предлага подкрепяща и стимулираща среда, която насърчава не само академичните постижения, но и цялостното развитие и подкрепа на уникалния потенциал на децата в ранна възраст към подготовката им за училище.

Проучване и задаване на въпроси за света

В Монтесори училище „Откривател“ ценим вибриращите и любопитни умове на малките ученици в предучилищния клас. Нашата програма за предучилищните години е изградена около динамичния и цялостен подход на IB Early Years PYP към образованието, който насърчава когнитивното и социо-емоционално развитие чрез холистични подходи. Този подход не само улеснява ученето чрез откриване, но и уважава и подкрепя естествената любопитност, която кара малките ученици да проучват и задават въпроси за света около тях.

Свобода и отговорност за правене на големи неща

В нашата подкрепяща общност, естествените тенденции на децата към проучване се посрещат с ентусиазъм и насърчение. Като ги признаваме за истинските архитекти на своето образователно пътуване, ние предоставяме грижовно пространство, което цени техните настоящи преживявания и бъдещ потенциал. Това им дава свободата да се изразяват творчески и да развиват своите уникални способности чрез разнообразни дейности. Ангажиментът с играта не само подобрява тяхната когнитивна гъвкавост и въображение, но и ги подготвя да посрещнат нови предизвикателства и да се възползват от възможностите с увереност и радост.

Индивидуализирано учене и групови проекти

В Монтесори училище „Откривател“ ученето е цялостно преживяване, което акцентира не само върху академичните умения, но и върху общото благосъстояние и емоционално израстване на нашите деца. В нашата образователна среда пътуването е толкова вълнуващо, колкото и крайната цел, като по този начин гарантираме, че нашите млади ученици ще израснат като знаещи, състрадателни и активни членове на ученическата общност в начален етап.

Любов към знанията

В „Откривател“ вярваме, че всяко дете е любопитен, способен малък ученик, който процъфтява с нежна насока и свободата да проучва своите интереси. Нашата програма съчетава структурата и глобалната перспектива на IB PYP с Монтесори подхода, насърчавайки независимото мислене, самодисциплината и любовта към ученето, която продължава цял живот.

Tрансдисциплинарна учебна рамка

Нашата трансдисциплинарна рамка хармонично интегрира локални и глобални теми, правейки ученето смислено и привлекателно. Насърчаваме нашите най-млади ученици да се потопят поне в четири от шестте трансдисциплинарни теми, като ги изследват чрез игри и творчески дейности, в които ръцете и ума работят заедно. Тези теми включват: Кои сме ние?, Къде сме в пространството и времето?, Как изразяваме себе си?, Как работи светът?, Как се организираме?, Споделяне на планетата. Това проучване е обогатено както с дейности, инициирани от възрастните, така и от малките ученици, създавайки балансирана среда, в която децата процъфтяват в свой собствен ритъм.

Двуезично образование

Нашият двуезичен предучилищен клас е живописно пространство за учене, където децата се занимават както със самостоятелни дейности, така и с насочени изследвания в малка група. Под рамката на IB PYP децата изследват трансдисциплинарни теми, които свързват ученето с реалния свят.

Холистична учебна среда

Учебната среда е развитийна и подпомага прогреса не само със знания, но и с развитияe на социални, културни и емоционални умения. Нашите предучилищни класни стаи са проектирани като привлекателни пространства, които канят малките ученици да мащабни дейности в сътрудничество с другите. Богатство от ресурси и материали, които са материализирана абстракция предоставят инструментите за индивидуализирано учене, позволяващи на децата да се развиват в свой собствен темп и надграждат уменията си водени от своите интереси. Децата в предучилищен клас не само учат за света, но и как могат да допринесат за него по позитивен начин.

Подготовка за училище

В Монтесори училище „Откривател“ подготвяме децата за началното училище, като развиваме техните езикови и математически умения и дълбока връзка с природата, както и тяхното творческо изразяване и разбиране за времето. Нашият двуезичен подход обогатява речниковия запас и изразителните способности на децата на български и английски език чрез разнообразни методи на разказване и структурирани езикови дейности, които преминават от устни към писмени форми, като по този начин се възпитава ранна любов към четенето. Математическите понятия се въвеждат чрез сензорни дейности, които изграждат здрава основа в числата и десетичната система, насърчавайки децата да изследват със собствен ритъм. Ученето на открито премахва бариерите между класната стая и естествения свят, позволявайки на децата да се ангажират с околната среда и научни концепции. Нашата учебна програма интегрира музика, танци и изкуство в ежедневните дейности, подкрепяйки развитието на изразителността. Особено внимание се обръща на развитието на независимост и социални умения чрез групова работа и дискусии, насърчавайки чувство за отговорност и саморегулация, докато децата се подготвят за следващите етапи от своето образователно пътуване.

Присъединете се към нашата общност

В Монтесори училище „Откривател“ вярваме в силни общностни връзки и активно участие на родителите. Каним родителите да участват в различни училищни дейности, разбирайки, че сътрудничеството между дома и училището обогатява образователния опит за нашите деца.

Започнете трансформиращо образователно пътешествие с Монтесори училище „Откривател“, където вашето дете не само ще се подготви за академичните предизвикателства на бъдещето, но и ще израсне като отговорен, състрадателен глобален гражданин.

Планирайте посещение, за да видите нашия уникален подход в действие и да се срещнете с нашия отдаден екип от учители.

Щастлива съм, че децата ми са част от общността на Откривател през последните шест години, защото там ежедневно усвояват една различна гледна точка към живота от тази, която предлага традиционното образование. В Откривател децата ми имат възможността да израстват като свободни личности, които се учат как да бъдат отговорни към себе си, към другите и към средата около тях, следвайки своя вътрешен потенциал.

Деница, майка на Божидара, 10г. и на Кристиян, 6 г.

Запазете час за посещение

Каним Ви да ни посетите и да се запознаете с екипа ни преди да подадете Вашето заявление за записване

Годишни такси

Годишна такса

Таксите за обучение на Монтесори  училище „Откривател“ е преглеждат всяка година. Таксата включва:

 • Обучение съгласно: 
  • българските образователни изисквания.
  • международните стандарти за холистично Монтесори образование.
  • Програмите за предучилищен и начален етап (PYP) и про- и гимназиален етап (MYP) на International Baccalaureate (IB). 
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Интензивно изучаване на втори чужд език (испански, немски или руски) в про- и гимназиален етап.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа. Удължен учебен ден до 17:30 часа.
 • Допълнителни дейности за учениците в: 
  • ПУК: йога, приложни изкуства, спортни игри. 
  • начален етап (1. – 4. клас): приложни изкуства, спортни игри.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас):: спортни игри, театрална работилница.
 • Храна:
  • ПУК: закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска. 
  • начален етап (1. – 4. клас): плодове и зеленчуци, обяд.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас): закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска.
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София. 
 • Внимание от медицинско лице – сутрешен преглед, първа помощ, превантивни мерки.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, танци, испански език, театър, пиано, ръкоделие, състезателна математика, писателски кръжок, шахматен клуб).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол, йога).
 • Ски и зелени лагери (за деца, навършили 6 години).
 • Екскурзии и учебни занимания извън София.
 • Индивидуални занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Програма Група/Клас Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителен клас ПУК 1 х 9 000 = 9 000 2 х 4 650 = 9 300 1 х 2 600 и 9 х 778 = 9 600
Начален, Прогимназиален и Гимназиален етап 1 – 12. клас 9 300 = 9 300 2 х 4 800 = 9 600 1 х 2 600 и 8 х 913 = 9 900

Отстъпки:

 • При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка.
 • За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.
 • За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Учебна година:

 • Предучилищен клас: 1 септември – 31 юли.
 • Училище: 15 септември – 15 юни/30 юни. 

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

месечни вноски

септември – юни

Депозит:

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от първата платена вноска на такса обучение за учебната година.

Записване:

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро за ПУК и 750 евро за училище.

Учебни ресурси:

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година: 400 евро за ПУК и 500 евро за училище.

Транспорт:

Услугата се предлага за деца, навършили 5-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище „Откривател“ (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително. Такса транспорт за учебна година 2024/2025 е 2 500 евро и се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и февруари. При използване на транспорт само в една посока се ползва отстъпка от 35% от таксата.

Лятно училище:

В периода 15 юни – 25 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg