Предучилищен клас

4,5 – 6 години

Преходът от първия към втория план (на развитие) може най-добре да се изрази като преминаване на детето от материално, сетивно ниво към абстрактно. Първото е основно двигателно и сетивно; второто е съществено морално и интелектуално.

д-р Мария Монтесори

Мост между детската градина и училище

Добре дошли в Монтесори училище „Откривател“, където радостта от ученето процъфтява в контекста на Програмата за ранните години на International Baccalaureate (IB Early Years in the PYP) и Монтесори подхода, които поставят детето в центъра. Нашата уникална образователна концепция предлага подкрепяща и стимулираща среда, която насърчава не само академичните постижения, но и цялостното развитие и подкрепа на уникалния потенциал на децата в ранна възраст към подготовката им за училище.

Проучване и задаване на въпроси за света

В Монтесори училище „Откривател“ ценим вибриращите и любопитни умове на малките ученици в предучилищния клас. Нашата програма за предучилищните години е изградена около динамичния и цялостен подход на IB Early Years PYP към образованието, който насърчава когнитивното и социо-емоционално развитие чрез холистични подходи. Този подход не само улеснява ученето чрез откриване, но и уважава и подкрепя естествената любопитност, която кара малките ученици да проучват и задават въпроси за света около тях.

Свобода и отговорност за правене на големи неща

В нашата подкрепяща общност, естествените тенденции на децата към проучване се посрещат с ентусиазъм и насърчение. Като ги признаваме за истинските архитекти на своето образователно пътуване, ние предоставяме грижовно пространство, което цени техните настоящи преживявания и бъдещ потенциал. Това им дава свободата да се изразяват творчески и да развиват своите уникални способности чрез разнообразни дейности. Ангажиментът с играта не само подобрява тяхната когнитивна гъвкавост и въображение, но и ги подготвя да посрещнат нови предизвикателства и да се възползват от възможностите с увереност и радост.

Индивидуализирано учене и групови проекти

В Монтесори училище „Откривател“ ученето е цялостно преживяване, което акцентира не само върху академичните умения, но и върху общото благосъстояние и емоционално израстване на нашите деца. В нашата образователна среда пътуването е толкова вълнуващо, колкото и крайната цел, като по този начин гарантираме, че нашите млади ученици ще израснат като знаещи, състрадателни и активни членове на ученическата общност в начален етап.

Любов към знанията

В „Откривател“ вярваме, че всяко дете е любопитен, способен малък ученик, който процъфтява с нежна насока и свободата да проучва своите интереси. Нашата програма съчетава структурата и глобалната перспектива на IB PYP с Монтесори подхода, насърчавайки независимото мислене, самодисциплината и любовта към ученето, която продължава цял живот.

Tрансдисциплинарна учебна рамка

Нашата трансдисциплинарна рамка хармонично интегрира локални и глобални теми, правейки ученето смислено и привлекателно. Насърчаваме нашите най-млади ученици да се потопят поне в четири от шестте трансдисциплинарни теми, като ги изследват чрез игри и творчески дейности, в които ръцете и ума работят заедно. Тези теми включват: Кои сме ние?, Къде сме в пространството и времето?, Как изразяваме себе си?, Как работи светът?, Как се организираме?, Споделяне на планетата. Това проучване е обогатено както с дейности, инициирани от възрастните, така и от малките ученици, създавайки балансирана среда, в която децата процъфтяват в свой собствен ритъм.

Двуезично образование

Нашият двуезичен предучилищен клас е живописно пространство за учене, където децата се занимават както със самостоятелни дейности, така и с насочени изследвания в малка група. Под рамката на IB PYP децата изследват трансдисциплинарни теми, които свързват ученето с реалния свят.

Холистична учебна среда

Учебната среда е развитийна и подпомага прогреса не само със знания, но и с развитияe на социални, културни и емоционални умения. Нашите предучилищни класни стаи са проектирани като привлекателни пространства, които канят малките ученици да мащабни дейности в сътрудничество с другите. Богатство от ресурси и материали, които са материализирана абстракция предоставят инструментите за индивидуализирано учене, позволяващи на децата да се развиват в свой собствен темп и надграждат уменията си водени от своите интереси. Децата в предучилищен клас не само учат за света, но и как могат да допринесат за него по позитивен начин.

Подготовка за училище

В Монтесори училище „Откривател“ подготвяме децата за началното училище, като развиваме техните езикови и математически умения и дълбока връзка с природата, както и тяхното творческо изразяване и разбиране за времето. Нашият двуезичен подход обогатява речниковия запас и изразителните способности на децата на български и английски език чрез разнообразни методи на разказване и структурирани езикови дейности, които преминават от устни към писмени форми, като по този начин се възпитава ранна любов към четенето. Математическите понятия се въвеждат чрез сензорни дейности, които изграждат здрава основа в числата и десетичната система, насърчавайки децата да изследват със собствен ритъм. Ученето на открито премахва бариерите между класната стая и естествения свят, позволявайки на децата да се ангажират с околната среда и научни концепции. Нашата учебна програма интегрира музика, танци и изкуство в ежедневните дейности, подкрепяйки развитието на изразителността. Особено внимание се обръща на развитието на независимост и социални умения чрез групова работа и дискусии, насърчавайки чувство за отговорност и саморегулация, докато децата се подготвят за следващите етапи от своето образователно пътуване.

Присъединете се към нашата общност

В Монтесори училище „Откривател“ вярваме в силни общностни връзки и активно участие на родителите. Каним родителите да участват в различни училищни дейности, разбирайки, че сътрудничеството между дома и училището обогатява образователния опит за нашите деца.

Започнете трансформиращо образователно пътешествие с Монтесори училище „Откривател“, където вашето дете не само ще се подготви за академичните предизвикателства на бъдещето, но и ще израсне като отговорен, състрадателен глобален гражданин.

Планирайте посещение, за да видите нашия уникален подход в действие и да се срещнете с нашия отдаден екип от учители.

Щастлива съм, че децата ми са част от общността на Откривател през последните шест години, защото там ежедневно усвояват една различна гледна точка към живота от тази, която предлага традиционното образование. В Откривател децата ми имат възможността да израстват като свободни личности, които се учат как да бъдат отговорни към себе си, към другите и към средата около тях, следвайки своя вътрешен потенциал.

Деница, майка на Божидара, 10г. и на Кристиян, 6 г.

Запазете час за посещение

Каним Ви да ни посетите и да се запознаете с екипа ни преди да подадете Вашето заявление за записване

Годишни такси

Таксите за обучение на Монтесори Детска къща „Откривател“ е преглеждат всяка година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро. Това е еднократна административна такса за записване и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за административните дейности и ресурсното обезпечаване на  процедурата по прием на детето.

Годишна такса

Таксата включва:

 • Подкрепа за развитието съгласно международните стандарти за Монтесори образование и българските образователни изисквания.
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Обучение по етикет и социални умения.
 • Допълнителни дейности за децата в общност „Малки деца“ (14 месеца – 3 години): йога, театрална работилница, музика.
 • Допълнителни дейности за децата в общност „Детска къща“ (3 – 6 години): йога, театрална работилница, музика, приложна креативност.
 • Педагогическа грижа до 17:00 часа.
 • Хранене (5 пъти дневно: сутрешна закуска, междинна закуска – плодове и зеленчуци, обяд, втора междинна закуска – плодове и зеленчуци, следобедна закуска).
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности в град София.
 • Медицинска грижа.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Спорт (плуване, спортни/модерни танци, испански език).
 • Ски училище и лагери (за деца, навършили 4 години).
 • Занимания с логопед.
 • Екскурзии и учебни занимания извън град София (езда, посещение на ферма, занимание в селскостопански двор, туристически маршрути и др.).

Стойност на таксата:

Общност Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
„Малки деца“ 14 мес. – 3 години 9 400 2 х 4 700 1 х 2 400 10 х 700
„Детска къща“ 3 – 6 години 9 200 2 х 4 600 1 х 2 600 10 х 660

Учебната година е 12 месеца в периода 1 септември – 31 август с включен 1 месец ваканция по избор на всяко семейство в месеците юни, юли или август.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

11 вноски

септември – юли

Депозит

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от последната платена вноска на такса обучение за учебната година.

Отстъпки

При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка. За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала, всички материали за дейностите, свързани с приложни изкуства, конструктивни дейности и занимания по интереси. Стойността се определя за всяка учебна година. През учебната 2024/2025 година такса учебни ресурси е 400 евро.

Удължен ден

В отговор на нуждите на работещи родители, дете може да бъде записано в Удължен учебен ден от 17:00 до 18:00 часа. Тя включва стойността на дейностите и учебните помагала в Удължен. Стойността се определя за всяка учебна година. През учебната 2024/2025 година такса Удължен ден е 1 500 евро. Таксата е годишна и може да бъде платена еднократно или на три равни вноски по 500 евро преди началото на всеки срок – есенен (15 септември – 1 февруари), пролетен (1 февруари – 15 юни), летен (15 юни – 15 септември).

Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 3-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище „Откривател“ (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително. Такса транспорт за учебна година 2024/2025 е 2 500 евро и се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и януари. При използване на транспорт само в една посока се ползва отстъпка от 35% от таксата.

Всички суми са в евро

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg