Дечица

Ражданe - 18 месеца

Научаване на Монтесори принципите, докато ги наблюдавате в действие.

Малки деца

14 месеца - 3 години

Пътуването към независимостта в дом далеч от дома.

Развитието на човека е практически възможно само чрез свобода и опит с околната среда.

д-р Мария Монтесори