Дечица

Ражданe - 18 месеца

Образование от раждането

Малки деца

14 месеца - 3 години

Пътуването към независимостта в дом далеч от дома

Развитието на човека е практически възможно само чрез свобода и опит с околната среда.

д-р Мария Монтесори