Развитието на човека е практически възможно само чрез свобода и опит с околната среда.

д-р Мария Монтесори