Начален етап

6 - 12 години (1 – 4 клас)

Тайната на доброто преподаване е да разглеждаме интелигентността на детето като плодородно поле, в което могат да се засяват семена, да растат под топлината на пламналото въображение. Следователно нашата цел е не само да накараме детето да разбере, а още по-малко да го принудим да запомни, а така да докоснем въображението му, че да го развълнуваме до най-вътрешната му същност.

д-р Мария Монтесори

Открийте свят на учене и израстване на личния потенциал

В „Монтесори училище Откривател“ хармонично съчетаваме Програмата за начални учебни години на International Baccalaureate (IB PYP) с Монтесори подхода, за да предложим обогатяващо, центрирано около детето образователно пътешествие. Тук всяко дете е изследовател, готово да се ориентира в обширните морета на знанието в двуезична среда, която уважава и насърчава индивидуалния потенциал.

Най-доброто от двата свята

IB PYP: Нашето училище с гордост прилага IB PYP, глобално призната програма, която насърчава учениците да бъдат активни, грижовни и учещи се през целия си живот. Рамката на PYP дава възможност на децата да проучват широк спектър от въпроси и идеи с локално и глобално значение, насърчавайки чувство за отговорност и глобален светоглед.

Монтесори подход: Допълвайки PYP, нашите Монтесори класни стаи предоставят подготвена учебна  среда, където децата могат свободно да избират от множество подходящи за тяхното развитие дейности. Този подход насърчава независимостта, самодисциплината и любовта към ученето, гарантирайки, че нашите ученици не само се отличават академично, но също така се развиват като цялостни личности.

Двуезично приключение, силата на въображението и критичното мислене

Езикът е ключът към разбирането на света. Нашата двуезична програма потапя децата в английски и български език, позволявайки им да развият владеене и признание за културното многообразие. Чрез ангажиращи, реални учебни преживявания учениците се научават да комуникират уверено и да изразяват себе си креативно на двата езика. Нашата двуезична програма дава конструктивно пространство на децата да използват новите си сили на разсъждение и въображение, докато преминават в нова фаза от живота с нов фокус на ума: морално-социално и интелектуално-абстрактно. Отдаваме величие, а също и мистерия, за да подхранваме тенденцията към изследване и абстракция и да нахраним гладния интелект. Осветляваме детайлите и сме точни, така че детето да свърже концепциите и да ги съотнесе с цялото. Всеки път, когато детето работи с материал или прави наблюдения върху природата, умът изгражда обобщения въз основа на открити модели. Въображението позволява на детето да пътува във времето и пространството. Независимо дали детето се интересува или не от изкуствата, литературата или науката, ние насърчаваме всяко дете да твори, а не просто да консумира знания.

Учене в контекст за по-задълбочено разбиране

Свобода с отговорност

Нашата учебна програма предлага на Вашето дете несравнима възможност за растеж в този нов период от живота. Вашето дете с голямо въображение, социално и креативно, се нуждае от среда с подходяща свобода и отговорности, с обширна учебна програма, която да подкрепя неговото любопитство и да го подготви за предизвикателствата на бъдещето. Истинското учене се случва, когато децата са ангажирани, упражняват и изследват в развитие на своето майсторство. Любопитството се отстоява в нашата училищна общност и Вашето дете се насърчава да изследва концепции до ниво на детайлност, ограничено само от въображението му.

Ангажираността е от съществено значение

Учителят е „Просветен генералист“

Водачът/учителят е разказвач на истината. Задачата му е засяването на всички семена на интерес, като представят учебната програма като богат и привлекателен бюфет. Нашите Монтесори учители, акредитирани от AMI, нямат конкретна област на експертиза, а имат широки познания във всички предметни области, за да помогнат на детето Ви да открие интереси във всяка област, която може да си представите, и да го вдъхновят да задълбочи знанията и разбирането си чрез изследвания. Вместо да дава правилните отговори, учителят задава на детето Ви правилните въпроси, за да го вдъхнови да намери отговорите за себе си.

Учене отвъд класната стая

Вярваме, че истинското учене надхвърля традиционните стени на класната стая. Нашите ученици се включват в проектно базирано учене, образование на открито и проекти за обществена полза, прилагайки своите знания и умения по смислен начин. Тези преживявания култивират критичното мислене, сътрудничеството и чувството за овластяване да имат положително въздействие в света. Ученето извън класната стая е планирано начинание от малка група деца. Вълнението за излизането винаги идва от нещо, за което те искат да научат, като част от техните изследователски проекти. Децата намират ресурс в общността, планират излизането, организират транспорт, подготвят се за преживяването. Всяко излизане е цял курс на обучение за независимост, отговорност и добро гражданство заедно с интелектуалните награди, които децата получават от подобен опит.

Ученето се случва отвъд класната стая

Ангажираност, максимални усилия, постигане на състояние на „Поток“.

Децата планират, наблюдават и обсъждат собствената си работа, като по този начин повишават своята независимост и ангажираност към своето развитие. Детето е в центъра на образователната среда, която е структурирана да насърчава развитието на умения организация и управление на времето, умения за разрешаване на проблеми, критично мислене, креативни подходи, концентрация, независимост, сътрудничество и съвместна работа. Децата са насърчавани за спонтанна активност, изграждане на общност и практикуване на лидерски умения, подходящи за всяко ниво, с възможност за баланс на самостоятелно учене и сътрудничество. Създавайки рамка за децата да вършат най-добрата си работа, нашият учебен ден се състои от дълги, отворени работни периоди, които зачитат любопитството и концентрацията на Вашето дете. То може да избере да формира или да се присъедини към група, за да работи с концепции, въведени в урок. И тъй като то е свободно да се движи из класната стая, не е необичайно идеите да се предават; децата се стимулират не само от уроците, които получават, но и помежду си.

Децата се учат как да предизвикват себе си

Учене на глобално ниво

За разлика от традиционната програма с отделен час за всеки предмет, Вашето дете ще придобие много по-задълбочено разбиране на понятията, като учи в контекст. Отправната точка за всички пътешествия на изследване са „Великите уроци“; тези импресионистични и научни истории дават на Вашето дете „голямата картина“ на астрономията, науката за Земята, географията, физиката, биологията, историята, антропологията, културните и социални изследвания, езика, математиката, музиката и изкуството. Космическата визия дава на децата осъзнаване на взаимовръзките, реда в природата, работата, хармонията, кооперирането, динамичния баланс. Вдъхновено да изследва, Вашето дете намира знанието като работи индивидуално или в група с другите, преминава от една концепция на друга, тества вярно ли е и винаги ли е вярно, попълвайки елементите знание в „голямата картина”. Съдържателното учене се случва, когато децата разбират „защо“ толкова, колкото „какво“, и са вдъхновени да научат още повече сами. Учебният план е интердисциплинарен; нито един предмет не се изучава в изолация.

Ученето на децата е без ограничения

Подкрепа на Вашето дете в развиване на „морален мускул“

Вашето дете е в период на социално и морално изследване и е наистина заинтригувано да провери своето разбиране, за да открие как работи реалния живот. Общността в нашата ученическа класна стая улеснява това изследване. Децата работят заедно в групи през голяма част от деня си, споделят отговорностите и участват в разпределянето на задачи по конкретен проект. Чрез групова дискусия децата решават какви правила трябва да важат в общността. Те имат възможност да тестват това, което прави една общност да процъфтява и да отхвърлят нещата, които правят по-трудно да се работи честно и продуктивно заедно. По същия начин, имат възможност да откриват за себе си какво е „правилно“ и какво е “погрешно”, чрез тестването му със своите връстници и разбирайки последствията, така че моралният компас се развива отвътре вместо да бъде наложен отвън. Вярваме, че децата се учат да бъдат адаптивни, като ги подкрепяме да решават собствените си проблеми, вместо да решаваме проблеми вместо тях. С помощта на подкрепящ възрастен Вашето дете може да намери най-доброто за него решение.

Помощ за децата да решават собствените си проблеми

Развиване на умения за устойчивост, упоритост и себеоценка

Вашето дете в училищна възраст има силен стремеж към социални връзки. То започва да развива по-дълбоки приятелства и връзка с общността около себе си. Ние приемаме естествената нужда на Вашето дете от социално изследване, като даваме уроци в малки групи и насърчаваме децата да работят със съучениците си по последващи проекти и изследвания по теми, за да задълбочат интереса си. В Монтесори училищната програма децата си помагат едно на друго, което води до работа в екип, независимост и истинска учеща общност.

Среда за успешни проекти

Вашето дете ще учи както всеобхватно, така и задълбочено, покривайки много предмети, които не са заложени в традиционните училища. Тъй като ученето е индивидуализирано, Вашето дете може да се съсредоточи интензивно върху работата си, която е избрало само, с минимално прекъсване. В същото време то ще си сътрудничи с водача/учителя, за да гарантира, че работата му е предизвикателна и целенасочена – и че основните стандарти са спазени. По този начин учителят отговаря за минималния обхват на работа – Вашето дете отговаря за максималния.

Децата свързват идеи, събития и места

Присъединете се към нашата общност

Станете част от училище, което празнува разнообразието, приема иновациите и развива потенциала във всяко дете. Нашата гостоприемна общност от учители, ученици и семейства е нетърпелива да сподели това образователно приключение с вас. Открийте уникалната комбинация от IB PYP и Монтесори образование в нашето двуезично училище, където всеки ден е пътуване на откритие, растеж и радост.

Използвайте тази възможност да дадете на вашето дете неповторимо образователно преживяване, което комбинира силите на подходите на IB PYP и Монтесори в подхранваща двуезична среда. Присъединете се към нас и станете свидетели на трансформиращата сила на жизнерадостна учебна общност.

Посетете ни, за да преживеете магията на ученето в действие. Добре дошли в нашето училище, където всяко дете блести!

Моето дете е различно. Като всички останали. Дълго търсихме различно училище, в което прогресът на ученика да се измерва в единица „щастие“, а не по шестобалната система. Мисля, че най-сетне го намерихме.

Майка на дете във 2.клас

Обратната връзка за нашето дете е важна и ние ежедневно разговаряме на тема училище, нови знания и умения, различни преживявания и опит със Захари.

Майка на 7 год. дете/ученик

Запазете час за посещение

Каним Ви да ни посетите и да се запознаете с екипа ни преди да подадете Вашето заявление за записване

Годишни такси

Годишна такса

Таксите за обучение на Монтесори  училище „Откривател“ е преглеждат всяка година. Таксата включва:

 • Обучение съгласно: 
  • българските образователни изисквания.
  • международните стандарти за холистично Монтесори образование.
  • Програмите за предучилищен и начален етап (PYP) и про- и гимназиален етап (MYP) на International Baccalaureate (IB). 
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Интензивно изучаване на втори чужд език (испански, немски или руски) в про- и гимназиален етап.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа. Удължен учебен ден до 17:30 часа.
 • Допълнителни дейности за учениците в: 
  • ПУК: йога, приложни изкуства, спортни игри. 
  • начален етап (1. – 4. клас): приложни изкуства, спортни игри.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас):: спортни игри, театрална работилница.
 • Храна:
  • ПУК: закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска. 
  • начален етап (1. – 4. клас): плодове и зеленчуци, обяд.
  • про- и гимназиален етап (5. – 12. клас): закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска.
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София. 
 • Внимание от медицинско лице – сутрешен преглед, първа помощ, превантивни мерки.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, танци, испански език, театър, пиано, ръкоделие, състезателна математика, писателски кръжок, шахматен клуб).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол, йога).
 • Ски и зелени лагери (за деца, навършили 6 години).
 • Екскурзии и учебни занимания извън София.
 • Индивидуални занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Програма Група/Клас Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителен клас ПУК 1 х 9 000 = 9 000 2 х 4 650 = 9 300 1 х 2 600 и 9 х 778 = 9 600
Начален, Прогимназиален и Гимназиален етап 1 – 12. клас 9 300 = 9 300 2 х 4 800 = 9 600 1 х 2 600 и 8 х 913 = 9 900

Отстъпки:

 • При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка.
 • За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.
 • За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Учебна година:

 • Предучилищен клас: 1 септември – 31 юли.
 • Училище: 15 септември – 15 юни/30 юни. 

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

месечни вноски

септември – юни

Депозит:

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от първата платена вноска на такса обучение за учебната година.

Записване:

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 500 евро за ПУК и 750 евро за училище.

Учебни ресурси:

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година: 400 евро за ПУК и 500 евро за училище.

Транспорт:

Услугата се предлага за деца, навършили 5-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище „Откривател“ (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително. Такса транспорт за учебна година 2024/2025 е 2 500 евро и се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и февруари. При използване на транспорт само в една посока се ползва отстъпка от 35% от таксата.

Лятно училище:

В периода 15 юни – 25 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg