Начален етап

6 - 12 години (1 – 4 клас)

Тайната на доброто преподаване е да разглеждаме интелигентността на детето като плодородно поле, в което могат да се засяват семена, да растат под топлината на пламналото въображение. Следователно нашата цел е не само да накараме детето да разбере, а още по-малко да го принудим да запомни, а така да докоснем въображението му, че да го развълнуваме до най-вътрешната му същност.

д-р Мария Монтесори

Използване силата на въображението и разсъдъка

Вашето дете вече е преминало в нова фаза от живота с нов фокус на ума: морално-социално и интелектуално-абстрактно. Нашата Училищна програма дава конструктивно пространство на децата да използват новите си сили на разсъждение и въображение, за да продължат развитието си. Ние даваме величие, а също и мистерия, за да подхранваме тенденцията към изследване и абстракция и да нахраним гладния интелект. Тогава ние даваме детайлите и сме точни, така че детето Ви да свърже детайлите помежду си и да ги съотнесе с цялото. Всеки път, когато детето работи с материал или прави наблюдения върху природата, умът изгражда обобщения въз основа на открити модели. Въображението позволява на детето да пътува във времето и пространството. Независимо дали детето се интересува или не от изкуствата, литературата или науката, водачите/учителите насърчават всяко дете да твори, а не просто да консумира знания.

Учене в контекст за по-задълбочено разбиране

Свобода с отговорност

Нашата училищна програма предлага на Вашето дете несравнима възможност за растеж в този нов период от живота. Вашето дете с голямо въображение, социално и креативно, се нуждае от среда с подходяща свобода и отговорности, с обширна учебна програма, която да подкрепя неговото любопитство и да го подготви за предизвикателствата на бъдещето. Истинското учене се случва, когато децата са ангажирани, упражняват и изследват в развитие на своето майсторство. Любопитството се отстоява в нашата училищна общност и Вашето дете се насърчава да изследва концепции до ниво на детайлност, ограничено само от въображението му.

Ангажираността е от съществено значение

Учителят е „Просветен генералист“

Водачът/учителят е разказвач на истината. Задачата му е засяването на всички семена на интерес, като представят учебната програма като богат и привлекателен бюфет. Нашите Монтесори учители, акредитирани от AMI, нямат конкретна област на експертиза, а имат широки познания във всички предметни области, за да помогнат на детето Ви да открие интереси във всяка област, която може да си представите, и да го вдъхновят да задълбочи знанията и разбирането си чрез изследвания. Вместо да дава правилните отговори, учителят задава на детето Ви правилните въпроси, за да го вдъхнови да намери отговорите за себе си.

Отвъд класната стая

Ако детето трябва да научи за света и за Вселената – историите, материалите и книгите в класната стая не са достатъчни. В резултат на това децата трябва да „излязат“ отвъд границите на класната стая, за да намерят информацията или ресурса, от който се нуждаят. Излизането е планирано начинание от малка група деца. Вълнението за излизането винаги идва от нещо, за което те искат да научат, като част от техните изследователски проекти. Децата намират ресурс в общността, планират излизането, организират транспорт и надзор (от персонала или родители доброволци), подготвят се за преживяването и се държат достойно, докато са навън. Всяко излизане е цял курс на обучение за независимост, отговорност и добро гражданство заедно с интелектуалните награди, които децата получават от подобен опит.

Ученето се случва отвъд класната стая

Ангажираност, максимални усилия, постигане на състояние на „Поток“.

Децата планират, наблюдават и обсъждат собствената си работа, като по този начин повишават своята независимост и ангажираност към своето развитие. Детето е в центъра на образователната среда, която е структурирана да насърчава развитието на умения организация и управление на времето, умения за разрешаване на проблеми, критично мислене, креативни подходи, концентрация, независимост, сътрудничество и съвместна работа. Децата са насърчавани за спонтанна активност, изграждане на общност и практикуване на лидерски умения, подходящи за всяко ниво, с възможност за баланс на самостоятелно учене и сътрудничество. Създавайки рамка за децата да вършат най-добрата си работа, нашият учебен ден се състои от дълги, отворени работни периоди, които зачитат любопитството и концентрацията на Вашето дете. То може да избере да формира или да се присъедини към група, за да работи с концепции, въведени в урок. И тъй като то е свободно да се движи из класната стая, не е необичайно идеите да се предават; децата се стимулират не само от уроците, които получават, но и помежду си.

Децата се учат как да предизвикват себе си

Учене на глобално ниво

За разлика от традиционната програма с отделен час за всеки предмет, Вашето дете ще придобие много по-задълбочено разбиране на понятията, като учи в контекст. Отправната точка за всички пътешествия на изследване са „Великите уроци“; тези импресионистични и научни истории дават на Вашето дете „голямата картина“ на астрономията, науката за Земята, географията, физиката, биологията, историята, антропологията, културните и социални изследвания, езика, математиката, музиката и изкуството. Космическата визия дава на децата осъзнаване на взаимовръзките, реда в природата, работата, хармонията, кооперирането, динамичния баланс. Вдъхновено да изследва, Вашето дете намира знанието като работи индивидуално или в група с другите, преминава от една концепция на друга, тества вярно ли е и винаги ли е вярно, попълвайки елементите знание в „голямата картина”. Съдържателното учене се случва, когато децата разбират „защо“ толкова, колкото „какво“, и са вдъхновени да научат още повече сами. Учебният план е интердисциплинарен; нито един предмет не се изучава в изолация.

Ученето на децата е без ограничения

Подкрепа на Вашето дете в развиване на „морален мускул“

Вашето дете е в период на социално и морално изследване и е наистина заинтригувано да провери своето разбиране, за да открие как работи реалния живот. Общността в нашата ученическа класна стая улеснява това изследване. Децата работят заедно в групи през голяма част от деня си, споделят отговорностите и участват в разпределянето на задачи по конкретен проект. Чрез групова дискусия децата решават какви правила трябва да важат в общността. Те имат възможност да тестват това, което прави една общност да процъфтява и да отхвърлят нещата, които правят по-трудно да се работи честно и продуктивно заедно. По същия начин, имат възможност да откриват за себе си какво е „правилно“ и какво е “погрешно”, чрез тестването му със своите връстници и разбирайки последствията, така че моралният компас се развива отвътре вместо да бъде наложен отвън. Вярваме, че децата се учат да бъдат адаптивни, като ги подкрепяме да решават собствените си проблеми, вместо да решаваме проблеми вместо тях. С помощта на подкрепящ възрастен Вашето дете може да намери най-доброто за него решение.

Помощ за децата да решават собствените си проблеми

Развиване на умения за устойчивост, упоритост и себеоценка

Вашето дете в училищна възраст има силен стремеж към социални връзки. То започва да развива по-дълбоки приятелства и връзка с общността около себе си. Ние приемаме естествената нужда на Вашето дете от социално изследване, като даваме уроци в малки групи и насърчаваме децата да работят със съучениците си по последващи проекти и изследвания по теми, за да задълбочат интереса си. В Монтесори училищната програма децата си помагат едно на друго, което води до работа в екип, независимост и истинска учеща общност.

Среда за успешни проекти

Вашето дете ще учи както всеобхватно, така и задълбочено, покривайки много предмети, които не са заложени в традиционните училища. Тъй като ученето е индивидуализирано, Вашето дете може да се съсредоточи интензивно върху работата си, която е избрало само, с минимално прекъсване. В същото време то ще си сътрудничи с водача/учителя, за да гарантира, че работата му е предизвикателна и целенасочена – и че основните стандарти са спазени. По този начин учителят отговаря за минималния обхват на работа – Вашето дете отговаря за максималния.

Децата свързват идеи, събития и места

Готовност да премине нагоре

На около 11 – 12 годишна възраст, Вашето дете много често демонстрира по-голяма самостоятелност като ученик, както в академични умения, така и с оглед на неговата лична отговорност. Академично детето Ви е готово за сложни изследвания и комплексни математически умения за решаване на задачи. Сега детето показва висока степен на самоуправление, за да може постоянно да избира предизвикателна работа и е способно да бъде уважаващ и кооперативен член на общността в класната стая. В този момент Вашето дете е готово да премине в програмата за Юношество, за ученици от V-ти до VII-ми клас.

Моето дете е различно. Като всички останали. Дълго търсихме различно училище, в което прогресът на ученика да се измерва в единица „щастие“, а не по шестобалната система. Мисля, че най-сетне го намерихме.

Майка на дете във 2.клас

Обратната връзка за нашето дете е важна и ние ежедневно разговаряме на тема училище, нови знания и умения, различни преживявания и опит със Захари.

Майка на 7 год. дете/ученик

Запазете час за посещение

Каним Ви да ни посетите и да се запознаете с екипа ни преди да подадете Вашето заявление за записване

Годишни такси

Таксите за обучение на Монтесори  училище „Откривател“ е преглеждат всяка година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 750 евро. Това е еднократна административна такса за записване и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за административните дейности и ресурсното обезпечаване на  процедурата по прием на детето.

Годишна такса

Таксата включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания.
 • Обучение съгласно международните стандарти за холистично Монтесори образование.
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение  съгласно международните стандарти на International Baccalaureate (IB).
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Допълнителни дейности за учениците в общност „Основно училище“ (1. – 4. клас): приложни изкуства, спортни игри.
 • Допълнителни дейности за учениците в общност „Млади хора“ (5. – 12. клас): спортни игри, театрална работилница.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа, до 17:30 часа 2 пъти в седмицата.
 • Хранене – плодове и зеленчуци, обяд (за учениците от прогимназиален етап – закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска).
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София.
 • Медицинска грижа.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, ръкоделие, модерни танци, испански език, театър, пиано).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол).
 • Ски училище и лагери (за деца, навършили 6 години).
 • Екскурзии и учебни занимания извън София.
 • Индивидуални занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Група / Клас Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителна група ПУК 9 500 2 х 4 750 1 х 2 600 8 х 865
Начален етап 1 – 4. клас 9 300 2 х 4 650 1 х 2 600 8 х 840
Прогимназиален етап
5 – 7. клас 9 400 2 х 4 700 1 х 2 600 8 х 850
Гимназиален етап 8 – 12. клас 9 600 2 х 4 800 1 х 2 600 8 х 875

Учебната година е 9 месеца в периода 15 септември – 15 юни/30 юни и Лятно училище от 15 юни до 30 август.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

9 вноски

септември – юли

Депозит

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от първата платена вноска на такса обучение за учебната година.

Отстъпки

При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка. За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала по учебните предмети и по английски език, книги, всички допълнителни помагала, извънучебни дейности в рамките на София, включително вход при посещения на музеи, изложби, отворени практикуми, такси за състезания, тетрадки, папки по изучаваните предмети и материали, необходими за часовете по изобразително и приложни изкуства. През учебната 2024/2025 година такса учебни ресурси е 500 евро.

Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 3-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище „Откривател“ (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително. Такса транспорт за учебна година 2024/2025 е 2 500 евро и се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и януари. При използване на транспорт само в една посока се ползва отстъпка от 35% от таксата.

Лятно училище

В периода 15 юни – 30 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg