Юношество

12 – 18 години (5 – 12 клас)

Подрастващият никога не трябва да бъде третиран като дете, защото това е етап от живота, който той е надминал. По-добре е да се отнасяме към един юноша, сякаш има по-голяма стойност от тази, която показва, отколкото сякаш има по-малко и да го оставим да почувства, че неговите заслуги и самоуважение са пренебрегнати.

д-р Мария Монтесори

Подготовка за живот на възрастен

Нашата визия за подрастващите юноши, за които се грижим е, че те ще напуснат общността на Младите хора като интелигентни, осъзнати и състрадателни млади възрастни, които обичат своя свят и чувстват в себе си както желанието да допринесат за него, така и силата и способността да го трансформират. Основен акцент в работата е върху предизвикателствата на Вашето дете постоянно да се самоусъвършенства и да бъде най-добрата версия на себе си, надхвърляйки „границите” на зададената учебна програма. Наша основна задача е да подпомагаме всеки юноша като цялостно и уникално човешко същество с много различни аспекти – интелектуален, психологически, духовен. Опитът на Вашето дете до този момент често го извежда отвъд необходимия академичен стандарт. Най-важното е учениците да бъдат мотивирани и самонасочени в ученето си, което им позволява да усвоят съдържанието на програмата с относителна скорост и лекота. В работата са вплетени ръководните три принципа: холистично обучение, междукултурна информираност и комуникация.

Юношите се подготвят за живота

Учене

Вашето дете се възползва от силна академична програма с акцент върху това да помогне на учениците да бъдат независими в мисленето си и сами да направляват своя образователен процес. На младите хора се дава време, пространство и ресурси да учат на високо ниво.
Aкцентът е върху развиването на способността и мотивацията на ученика да бъде независим и учещ през целия живот. Нашият опит е, че страстта е това, което подтиква стремежа към знание. Тъй като всеки ученик е уникален и проявява пристрастия към различни неща в различни моменти, акцентът в подхода ни е да се създаде среда, в която учениците да имат свобода да упражняват своите интереси, под наставничеството на водач/учител, което гарантира, че те растат в своя интелект, умения и знания. Има амосфера на наслада от откритието; това знание не е бреме, а привилегия и ученето е забавно. Водачите/учителите предлагат уроци на един ученик или малка група ученици въз основа на техните интереси, нужди и способности. Тези уроци обикновено са (макар и не винаги) свързани с работа, към която Вашето дете проявява силен интерес и ангажираност и му позволява да отиде по-далеч и по-дълбоко в знанията си. Учениците са добре подготвени за външното оценяване, често напредват рано към учебното съдържание след 7-ми клас. Те надхвърлят това, което обикновено се очаква от подрастващите. Посетителите често коментират, че академичната атмосфера е по-разпознаваема като университетска среда, отколкото като училище. Образователната среда дава възможности за изследване, упражняване, тестване на различни стратегии, самооценка. Вашето дете ще бъде подпомогнато в развитието си от високо квалифициран и отдаден екип с богат преподавателски и житейски опит. Следвайки глобална програма, „Откривател“ предлага на учениците възможности да развият потенциала си, да изследват собствените си предпочитания за учене, да поемат подходящи рискове и да обмислят и развият силно чувство за лична идентичност.

Интердисциплинарното обучение включва изследване и сътрудничество

Работа

Младите хора подготвят нашата градина за отглеждане, изчистване на растителността, поставяне на биоразградими мулчирани листове и висококачествен компост над квадранта. Младите хора управляват бюджета на кухнята за общността. Понякога те също помагат на другите ученици при приготвянето на ястия, управление на библиотеката и поддръжка на класните стаи. Естествено те също подреждат масата за обяд, сервират и почистват.
Различни ученици от общността участват в малки ремонти около сградата – ремонт на столове за Детската къща, поправяне на ключалки на вратите, поставяне на рафтове или ремонт на прозорци. Те работят заедно с обучени възрастни за управление на сградата и двора и свързаните с тях местообитания за насърчаване на биоразнообразието, поддържане и обновяване на работната среда.

Широката, балансирана, концептуална и свързана с практичното приложение учебна програма дава възможност на учащите да търсят отговорите, изследват, комуникират, прилагат концепциите в реалния живот. Ученето чрез правене и прилагане на знанията от редица дисциплини предоставя на учениците контекста да създават и осмисля ученето.

Живот в общността

Това е общност на сътрудничество, където в разнообразна и приобщаваща култура, ние подкрепяме внимателно развитието на талантите на ученика. Тук  ученикът е свободен да стане своето автентично Аз, като всеки учащ достига пълния си потенциал в уникална учебна среда.

Младите хора се научават как да участват в общност и как да работят с другите за постигане на общи цели. Това е интензивно социална възраст и чрез дискусия и разговор те откриват собствените си възгледи, чуват други гледни точки и се учат чрез ежедневния опит как да работят с другите за решаване на проблемите на ежедневния живот в общността. Младите хора участват в решенията, свързани с повечето аспекти от ежедневния им живот, включително управлението на бюджета. Всяка седмица общността се събира, за да обсъди събитията от изминалата седмица и предстоящата, както и други въпроси, свързани с живота на общността. На своите седмични срещи младите хора обсъждат събитията, които се случват в тяхната собствена и по-широка общност, представят както възможности, така и затруднения пред групата, празнуват постиженията на другия и се отнасят един към друг отговорнo. Те научават чрез опит ползите и ограниченията на демократичния процес.

Нещата, за които са отговорни младите хора, включват:

 • Поддръжка на сградите (от почистване на тоалетни до ремонт на прозорци и т.н.)
 • Създаване на бизнес идеи, печелене на пари и управление на бюджети
 • Решаване на проблеми, свързани с живота на общността

Естествено всичко това е под ръководството на възрастни, но ключовото послание е, че общността на младите хора е тяхна, тяхна е и отговорността за нея.

Посетителите често отбелязват какво чувство за собственост проявяват младите хора – че те наистина виждат това като тяхна общност и разбират, че именно те са отговорни за успеха и щастието си.

Социалната организация е жизненоважна концепция като микрокосмос

Развиване на социална и икономическа независимост

Младите хора управляват бизнес, който продава разнообразни продукти и услуги. Те отглеждат и произвеждат продукти от нашата градина. Младите хора участват в ежедневната дейност на училището, тъй като то е тяхното училище. Учениците се ангажират с проекти, които надхвърлят рамките на учебната програма и им помагат да преоткрият и развият силните си качества, като ключовите открития и практически опит подпомагат междукултурното мислене, позитивното лидерство, критичното мислене, креативността и намиране на алтернативни решения.

Себеизразяване

Младите хора пишат художествени и нехудожествени произведения. Фокусът е върху качеството, а не върху количеството. Чрез подхода на Литературен Уъркшоп подпомагаме учениците да развият уменията си в писането на собствени текстове. Водачите/учителите помагат на младите хора да избират теми и формати, по които да пишат, и дават уроци по майсторство на писането.

Художествените произведения включват поезия и истории от картини. Нехудожествените произведения включват списания, дневник, рецензии на книги, обосновки и мисли, оформени в есета. В граматиката се прави анализ на изречения. Има много практика в аналитичното четене чрез текстови семинарни дискусии. Дебатите и драмата подхранват изказа на езика. Вашето дете ще бъде запознато с широк спектър от художествени техники не само в областта на литературата: от резба от сапунен камък и балатум, до батик, восък върху коприна, багрила, 3D рисунка и глина. Художници идват да споделят с нас работата си в текстила и електрониката и в естественото боядисване. Младите хора продават част от своите произведения на изкуството и внасят много красота и любов в декорацията си на работните, учебните и жизнените пространства.

В областта на музиката традиционно юношите проявявят подчертан интерес към различни музикални формати. Дават се уроци по музикални технологии, китара и пиано.

Младите хора поставят спектакъл поне веднъж годишно.

Спортът като средство за физическо себеизразяване

Психология и нужди

Основният двигател за развитие на подрастващите юноши е да влязат в обществото на възрастните. Те са изключително фокусирани върху разбирането какво би означавало за тях да бъдат част от обществото на възрастните. Този фокус означава, че те са подтикнати да изследват кои са-  от една страна – и какво е обществото – от друга. В този период се случват много физически и психологически промени. Това ги прави крехки и деликатни, ето защо нашата програма е създадена в синхрон с нуждите на юношеството и с цел да помогне за насърчаването, защитата и насочването на следващото ни поколение през тези вълнуващи и предизвикателни формиращи години.

Подрастващите се нуждаят от работа, но не от каквато и да е работа, а от истинска работа за възрастни, която изисква всеотдайни усилия, сътрудничество и дисциплина. Чрез учене и работа те се опитват да изяснят горящите интроспективни въпроси като „Кой съм аз?“, „В какво съм добър?“, „Как човечеството е стигнало до това време и място?“, „Какво означава човечеството?“, „“Какво е бъдещето на нашия свят?“ и „Каква е моята роля в това бъдеще?“

Подрастващите имат дълбока нужда да потвърдят своята стойност, да почувстват, че имат необходим и значим принос към своята група. Използвано ползотворно, това любопитство се проявява като стремеж към сътрудничество с другите в реална работа – работа, която е необходима и има значение.
Творческият порив е особено силен през юношеството. Те естествено са привлечени от използването на изкуството и други форми на себеизразяване, за да оформят и прекроят идеите си за това кои са били, в кои се превръщат и кои са сега.

Подрастващите имат повишена склонност да поемат рискове и да разширяват границите си. Като следващо поколение възрастни в обществото, това е характеристика на развитието, която в хода на еволюцията би послужила добре на човешките групи. Ако не бъде разбрано и канализирано, това може да бъде зона на конфликт с добронамерени възрастни в техния живот.

Подрастващите се стремят към постигане на автономия и контрол върху собствения си живот. Предпочитат да прекарват времето си сами или с връстниците си. Въпреки че може да не го показват, те все още се нуждаят от подкрепата на семейството си. В същото време, те сякаш принадлежат на две семейства – настоящото и бъдещото непознато семейство.

През този период се появява способността за икономическа независимост, обединяваща нарастващата им сила и умения и физическата и интелектуалната независимост, придобита през детството. Способността на подрастващите да допринасят икономически е дълбоко преплетена с зараждащата се цел да влязат в обществото.

Училище “Откривател” следва Монтесори образователната философия, подкрепяйки личността на детето, свободата на неговия дух и любопитството да търси отговори на важните житейски въпроси под менторството на опитни учители. Освен академичните теми учениците развиват познанието и за живота и Вселената, силата на екипността, общи ценности и се учат да различават доброто и да го търсят във всеки човек или ситуация. Насърчавани да мислят “извън кутията” и да развиват хармонично всички свои таланти, тук те израстват с идеята, че светът е пълен с възможности и от тях зависи да ги превърнат в нещо голямо. “Откривател” е училище за всекидневни любопитни открития и стимулира ученето чрез опитност и личното преживяване на всеки ученик.

Дима Чакърова, родител на момичета, 9г. и 13г.

Запазете час за посещение

Каним Ви да ни посетите и да се запознаете с екипа ни преди да подадете Вашето заявление за записване

Годишни такси

Таксите за обучение на Монтесори  училище Откривател е преглеждат всяка година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 750 евро. Това е еднократна административна такса за записване и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за административните дейности и ресурсното обезпечаване на  процедурата по прием на детето.

Депозит

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от последната платена вноска на такса обучение за учебната година.

Годишна такса

Таксата включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания.
 • Обучение съгласно международните стандарти за холистично Монтесори образование.
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Допълнителни дейности: спортни игри, приложни изкуства/театрална работилница.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа, до 17:30 часа 2 пъти в седмицата.
 • Хранене – плодове и зеленчуци, обяд (за учениците от прогимназиален етап – закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска).
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София.
 • Медицинска грижа.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, ръкоделие, модерни танци, испански език, театър, пиано).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол, йога).
 • Ски училище и лагери.
 • Екскурзии и учебни занимания извън град София.
 • Занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Група / Клас Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителна група 6 – 7 години 8 900 2 х 4 450 1 х 2 600 8 х 788
Начално училище 1 – 2. клас 8 600 2 х 4 300 1 х 2 300 8 х 788
Начално училище 3 – 4. клас 8 400 2 х 4 200 1 х 2 100 8 х 788
Прогимназиален етап 5 – 12. клас 8 300 2 х 4 150 1 х 2 000 8 х 788

Учебната година е 9 месеца в периода 15 септември – 15 юни/30 юни и Лятно училище от 15 юни до 31 август.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

9 вноски

септември – юли

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала по учебните предмети и по английски език, книги, всички допълнителни помагала, извънучебни дейности в рамките на град София, включително вход при посещения на музеи, изложби, отворени практикуми, такси за състезания, тетрадки, папки по изучаваните предмети и материали, необходими за часовете по изобразително и приложни изкуства. През учебната 2023/2024 година такса учебни ресурси е 500 евро.

Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 3-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище Откривател (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса. Такса транспорт се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и януари. През учебната 2023/2024 година такса училищен транспорт е 2 200 евро, платени еднократно или на две равни вноски. При използване на транспорт само в една посока се използва отстъпка от 35% от цената.

Отстъпки

При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка. За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Лятно училище

В периода 15 юни – 31 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg