Гимназиален етап

12 – 18 години (5 – 12 клас)

Подрастващият никога не трябва да бъде третиран като дете, защото това е етап от живота, който той е надминал. По-добре е да се отнасяме към един юноша, сякаш има по-голяма стойност от тази, която показва, отколкото сякаш има по-малко и да го оставим да почувства, че неговите заслуги и самоуважение са пренебрегнати.

д-р Мария Монтесори

Добре дошли в нашата програма за гимназиален етап: Сливане на IB и Монтесори съвършенство

В „Монтесори училище Откривател“ се гордеем с предлагането на уникална и иновативна програма за средно образование, която ефективно интегрира международно признатата рамка за IB Middle Years Programme (MYP)  с изпитаните във времето Монтесори принципи. Принципите на IB и Монтесори се сливат, за да създадат образователно пътуване, което вдъхновява любопитството, култивира любов към ученето и подготвя учениците за бъдеще с неограничени възможности.

Предметни области

Предметни области

В Монтесори училище „Откривател“, ние хармонично съчетаваме научно-доказаната Монтесори методология с престижната Програмата за гимназиалния етап на International Baccalaureate (IB MYP). Нашето училище предоставя цялостно и холистично образование, което адресира различни аспекти на интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на учениците в рамките на учебната програма на IB MYP. Като интегрираме Монтесори принципите за образованието, ние предлагаме динамична учебна среда, която насърчава независимостта, креативността и обичта към ученето през целия живот.

Програмата за гимназиалния етап на International Baccalaureate (IB MYP) е образователна рамка, предназначена за ученици от 5-ти до 10-ти клас, с цел да развива техните интелектуални, лични, емоционални и социални умения. В рамките на програмата има осем предметни области.

Предмети
Български и английски език

В „Откривател“ преподаваме българска и английска литература едновременно в нашата програма по Език и литература. Този предмет обхваща както езиковите, така и литературните аспекти.

Фокусът е върху развиване на шест основни умения: слушане, говорене, четене, писане, визуализиране и представяне. Основна част от нашия подход е използването на езика като инструмент за критично мислене, насърчаващо глобалното осъзнаване и отговорно гражданство.

Разглеждане на разнообразни текстове

Учениците се впускат в литературно пътешествие, преминавайки през богатия ландшафт на художествена и нехудожествена литература. Те създават текстове, които проникват в различни аспекти на живота, формирайки способността си да мислят критично, да изразяват мнения и да вземат решения на база етични аргументи.

Нашите образователни цели

 • Текстово разнообразие: Потапяме учениците в широк спектър от литературни светове, за да разширим техното разбиране и да запалим трайна любов към четенето.
 • Творческо изразяване: Насърчаваме експериментирането с различни стилове и техники на писане, за да разпалим креативността.
 • Приложима комуникация: Оборудваме учениците с уменията да адаптират своята комуникация за различни аудитории и цели.
 • Езикова грамотност: Гарантираме, че учениците владеят литературната терминология, за да изразяват мислите си ясно и проницателно.

Нашата програма цели да отключи потенциала на учениците, подготвяйки ги като прозорливи мислители и допринасящи към културната тъкан на нашия свят.

Предмети
испански, немски или руски като втори чужд език

Учениците започват езиково пътешествие, което ги отвежда през богатите култури на Испания, историческите пейзажи на Германия и загадъчните дълбочини на Русия. Нашата програма за изучаване на втори чужд език предлага динамичен и интерактивен подход към овладяването на испански, немски и руски език.

Освобождаване на индивидуалния потенциал:

Учениците се потапят в богат речник, сложна граматика и културните нюанси, които правят всеки език уникален. Участват в оживени разговори, интерактивни дейности и учебни преживявания, предназначени да усъвършенстват комуникационните умения и да подготвят учениците да процъфтявате в среди, говорещи на испански, немски и руски език.

Свързват и комуникират:

Дали става въпрос за водене на дискусия на испански, изразяване на себе си на немски или изследване на руска литература, нашата програма се фокусира върху практическите умения за комуникация, които овластяват учениците да се свързват със света.

Празнуват разнообразието:

Учениците стъпват в разнообразни езикови пейзажи и приемат глобалната взаимосвързаност, която идва с ученето на езици. Чрез досег с различни култури, традиции и начини на мислене, те изгдаждат дълбоко признание за красотата и сложността на нашия свят.

Предмети
История и цивилизации, География и икономика, Философия, Етика, Бизнес и Мениджмънт.

Учениците се потапят в богатото многообразие на нашата програма по Обществознание, където историята, географията, икономиката и гражданското образование оживяват. Нашите ученици пропътуват през времето, разплитайки исторически мистерии, навигирайки в сложната мрежа на обществените структури, водейки дебати по глобални въпроси и празнувайки културното разнообразие в цялата му пищност.

Ангажират, дебатират, откриват:

Чрез динамични изследвания, оживени дебати и поглъщащи проекти нашите ученици изострят критичното си мислене, прегръщат културната осведоменост и разбират сложната взаимосвързаност на обществата по света. Те разглеждат цивилизации от миналото и настоящето, обсъждат актуални глобални предизвикателства и формират дълбока оценка за богатото разнообразие на нашия свят.

Нашата програма не е само за научаване на факти; тя е за събуждане на любознателността, отглеждане на емпатия и възпитание на учениците да станат информирани, мислещи граждани на света.

Предмети
История и цивилизации, География и икономика, Философия, Етика, Бизнес и Мениджмънт

Естествознанието наука предлага уникално образователно пътешествие, в което се сливат областите на биологията, химията, физиката и екологията. Този интердисциплинарен подход гарантира всеобхватно разбиране на естествения свят, като кани учениците да открият взаимодействието между различните научни области.

Активно откривателство:

Централно място в нашата програма заема акцентът върху практическото обучение. Учениците активно участват в експерименти, задълбочават се в изследователски проекти и се впускат в научни изследвания, които оживяват научните концепции. Това преживяване подкрепя по-дълбоката ангажираност с материала, правейки науката достъпна и вълнуваща.

Обучение, базирано на изследване:

Нашата учебна програма промотира учене, базирано на изследване, където въпросите и любопитството са движещите сили зад образователното изследване. Учениците научават да задават критични въпроси, да провеждат обстойни изследвания и да прилагат научния метод, за да откриват отговори, насърчавайки манталитета за учене и откривателство през целия живот.

Критично мислене и решаване на проблеми:

Чрез предизвикателства, изискващи иновативни решения, учениците подобряват своите умения за критично мислене и решаване на проблеми. Те научават да анализират данни, да правят доказателствени заключения и да прилагат своите знания в реални ситуации, подготвяйки ги за бъдещи научни начинания.

Разбиране на научния подход:

Задълбоченото разбиране на научния метод е в основата на нашата интегрирана научна програма. Учениците научават да формулират хипотези, да провеждат експерименти и да анализират резултатите, като оценяват значението на научното изследване и неговата значимост за напредъка на знанието.

Приложения в реалния свят:

Като свързваме уроците с приложения в реалния свят, нашата програма подчертава значението на науката в ежедневието и нейната критична роля в адресирането на глобални предизвикателства. Учениците изследват как научните иновации могат да доведат до решения за опазване на околната среда, здравеопазването и технологичния напредък.

Възпитание на бъдещите учени:

Ние сме ангажирани да вдъхновяваме следващото поколение учени, иноватори и пазители на околната среда. Нашата програма по интегрирана наука въоръжава учениците със знанията, уменията и страстта, необходими за изследване, въпроси и принос към научната общност и света като цяло.

Предмети
Математика

В нашата програма по математика, учениците се потапят във вълнуващия свят на алгебрата, геометрията, пресмятането и статистиката. Те развиват своята способност за математическо мислене, усъвършенстват уменията си за решаване на проблеми и постигат числена грамотност.

Математика в действие:

Съчетавайки теоретични концепции с практически приложения, нашите ученици учат да анализират модели, да правят прогнози и да прилагат математически принципи в ситуации от реалния свят. Те откриват, че математиката е не просто набор от правила и формули, а жив, динамичен език, който описва вселената около нас.

Откриват и прилагат:

В нашите часове по математика, всеки ден е приключение, където учениците стават детективи на числата, търсейки модели, разбивайки кодове и използвайки математика за разгадаване на мистерии в реалния свят. Те се учат да виждат математиката не като задължение, а като мощен инструмент за разбиране на света.

Математиката като прозорец към света:

Чрез задачи и проекти, свързани с реалния живот, учениците разбират, че математиката е основен строителен блок на науката, технологията и инженерството. Те се учат да прилагат математически принципи към всичко – от архитектурен дизайн до финансово планиране, доказвайки, че математиката е навсякъде около нас и във всяка част от нашия живот.

Откриване на радостта в математиката:

Нашата цел е да вдъхновим учениците да виждат математиката като източник на радост и удивление. Ние насърчаваме тяхното любопитство и креативност, докато те развиват умения, които ще им служат за цял живот.

Предмети
Изобразително изкуство

Изобразителното изкуство в MYP се разкрива като динамично изследване на артистичната изразност, преминавайки през областите на рисуването, живописта, скулптурата и цифровите медии. Тези учебни преживявания канят учениците в свят, където могат да експериментират с разнообразни техники, стилове и артистични движения, като по този начин развиват своята вродена креативност и способност за уникално изразяване.

Ангажирането със студийна работа формира основата на техния артистичен път, предлагайки практически опит, при който идеите придобиват конкретна форма. Учениците се потапят в процеса на създаване на изкуство, от замисъла до изпълнението, усъвършенствайки своите умения и учейки се да комуникират визуално.

Критиките и дискусиите играят ключова роля, създавайки рефлексивно пространство, в което учениците да анализират и оценяват както своята работа, така и тази на своите връстници. Този ангажимент насърчава по-дълбоко разбиране за изкуството като динамична форма на комуникация и изразяване.

Изучаването на историята на изкуството обогатява това творческо изследване, свързвайки учениците с широка гама от артистични традиции и движения. През тази историческа перспектива те придобиват разбирания за културните, социалните и индивидуалните контексти, които оформят изкуството, засилвайки тяхната оценка за разнообразието на артистичното изразяване през времето и културите.

Предмети
Информационни технологии

Програмата по Дизайн в MYP въвежда учениците във вдъхновяващо пътешествие през цикъла на дизайна – динамичен процес на въпроси, действие и рефлексия. Това приключение съчетава практически умения с въображението, овластявайки учениците да се справят с реални проблеми. В рамките на живописните области на създаването на продукти, дигиталните иновации и инженерните чудеса, учениците прилагат изследвания, критично мислене и технически умения.

Като млади дизайнери, учениците се потапят в същността на устойчивостта, оценявайки обществените и екологичните следи от своите творения. Този поглъщащ, проекто-базиран подход не само насърчава иновациите и работата в екип, но също така създава дълбока връзка с обширния свят на дизайна.

Учебната програма по Дизайн е синтез между изкусните принципи на дизайна и последните технологични постижения, насочени към адресиране на днешните предизвикателства. Чрез калейдоскоп от проекти, учениците стават умели в навигацията с разнообразен набор от технологии, за да вдъхнат живот на своите визионерски прототипи. Акцентът върху творчеството, иновациите и етичната рефлексия предизвиква учениците да преминат отвъд традиционните граници и да си представят етично осъзнати дизайни.

Заедно, тези преживявания подготвят учениците за сложностите на бързо развиващото се глобално бъдеще, като правят програмата по Дизайн основен стълб във формирането на сръчни, мислещи и иновативни млади хора, способни да решават предизвикателства в утрешния ден.

Предмети
Физическо възпитание и спорт

Учениците се гмуркат се в динамичния свят на физическото възпитание и спорт, където насърчаването на физическата подготовка и цялостното благосъстояние е нашата основна мисия. Тук учениците се впускат в вълнуващи приключения чрез разнообразие от физически активности, спортове и упражнения, проектирани да усилят техните двигателни умения, координация и обща физическа мощ.

Отвъд адреналина и движението, нашият учебен план прониква в жизненоважни уроци за живота относно храненето, психичното здраве и личното благосъстояние. Чрез ангажиращи дискусии и практическо приложение, учениците придобиват безценни прозрения за вземането на здравословни жизнени решения, които резонират извън спортната зала и във всяка област от техния живот.

Индивидуален проект

Индивидуален проект

Индивидуалният проект е крайъгълен камък на Програмата за гимназиалния етап (MYP) на International Baccalaureate (IB), създадена да даде възможност на учениците да се потопят в своите страсти, интереси и любопитства чрез процес на самостоятелно изследване. Той служи като завършек на опита, който насърчава учениците да приложат знанията, уменията и отношенията, които са развили през своето пътуване в MYP. Индивидуалният проект предоставя на учениците платформа за изследване на реални проблеми, изразяване на тяхната креативност и насърчаване на тяхната независимост, като едновременно с това създава смислени връзки между тяхното академично обучение и света около тях.

Значение на Индивидуалния проект

Насърчава самооткриването: Индивидуалният проект позволява на учениците да изследват своите интереси и страсти, помагайки им да открият своите силни страни, ценности и стремежи. Чрез този процес учениците развиват по-дълбоко разбиране за себе си и своето място в света, насърчавайки личен растеж и самосъзнание.

Насърчава изследователски и изследователски умения: Ангажирането в самостоятелен изследователски процес насърчава критичното мислене, изследването и уменията за решаване на проблеми. Учениците научават как да формулират значими въпроси, да събират и анализират информация и да оценяват различни гледни точки, развивайки съществени умения за учене през целия живот и академичен успех.

Насърчава креативността и иновациите: Индивидуалният проект насърчава учениците да мислят творчески и иновативно, докато изследват решения на реални предизвикателства или изразяват себе си чрез художествени начинания. Било то да създават устойчиво решение на екологичен проблем или да създадат произведение на изкуството, което предава мощно послание, учениците имат възможността да разкрият своята креативност и да покажат своите таланти.

Развива независимост и отговорност: Поемайки отговорност за своето образователно пътуване, учениците са отговорни за планирането, организирането и изпълнението на своите Индивидуални проекти с насоки от своите наставници. Този процес развива независимост, умения за управление на времето и отговорност, подготвяйки учениците за предизвикателствата, които ще срещнат във висшето образование и отвъд него.

Свързва обучението с реалния свят: Като се занимават с реални проблеми или преследват лични интереси, учениците създават значими връзки между своите академични изследвания и света около тях. Независимо дали изследват местни общностни въпроси, глобални предизвикателства или лични страсти, учениците развиват по-дълбоко признание за релевантността и приложимостта на тяхното обучение извън класната стая.

Примери за възможни изследвания на Индивидуалния проект

 • Проектиране и изграждане на устойчива градина за насърчаване на опазването на околната среда и предоставяне на прясна продукция за местната общност.
 • Създаване на документален филм, който повишава осведомеността относно въпроси на социалната справедливост като неравенство, дискриминация или достъп до образование.
 • Разработване на мобилно приложение или уебсайт за адресиране на конкретен обществен проблем, като подкрепа за психично здраве, инициативи за рециклиране или възможности за доброволческа работа в общността.
 • Писане и илюстриране на детска книга, която насърчава културното разнообразие, емпатията и разбирането.
 • Проектиране и конструиране на прототип за иновативен продукт или изобретение, което решава практически проблем в общността на ученика или извън нея.
 • Организиране на събитие или кампания за набиране на средства за подкрепа на благотворителна кауза или организация, която съответства на ценностите и интересите на ученика.
 • Изследване на лична страст или хоби, като фотография, композиране на музика, моден дизайн или кулинарни изкуства, и показване на резултатите чрез творчески проект или изложба.

Хронология на индивидуалния проект

Времетраенето за Индивидуален проект в MYP обхваща няколко месеца, като се провежда през последната година на Програмата за гимназиалния етап (MYP). Ето общ очерк на типична хронология:

Иницииране на проекта и избор на тема (Месец 1): Учениците се запознават с Индивидуалния проект и започват да обмислят потенциални идеи за проекта. Те могат да изследват своите интереси, страсти и области на любопитство, за да идентифицират тема, която отговаря на критериите на MYP и на личните им цели.

Разработване на предложение (Месец 2): След като учениците са избрали тема, те разработват официално предложение за проект, в което очертават своя изследователски въпрос, цели, методология и необходимите ресурси. Това предложение се преглежда и одобрява от ментор.

Изследване и планиране (Месеци 3-4): Учениците провеждат задълбочено изследване, свързано с избраната тема, събирайки информация от различни източници като книги, статии, интервюта и експерименти. Те създават подробен план за проекта, включително времеви графици, етапи и задачи за изпълнение.

Изпълнение (Месеци 5-6): С изготвеното изследване и план, учениците започват изпълнението на своите проекти. Това може да включва провеждане на експерименти, създаване на художествени произведения, проектиране на прототипи или организиране на събития, в зависимост от естеството на техния проект.

Рефлексия и оценка (Месеци 7-8): През целия етап на изпълнение, учениците редовно размишляват върху своя прогрес, предизвикателства и учебни преживявания. Те могат да поддържат дневник, блог или портфолио, за да документират своето пътуване. Към края на времевата рамка, учениците завършват крайна рефлексия, където оценяват успеха на своя проект и идентифицират области за подобрение.

Финална презентация или изложба (Месец 9): Кулминацията на Индивидуалния проект често е презентация или изложба, където учениците представят своята работа пред своите връстници, учители и понякога родители или членове на общността. Това позволява на учениците да споделят своите постижения, прозрения и учебни резултати с другите.

Оценка и обратна връзка (Месец 9-10): Проектите на учениците се оценяват на базата на критериите на MYP, които включват области като изследване, планиране, действие, рефлексия и комуникация. Те получават обратна връзка от своите наставници или оценяващи, което им помага да разберат своите силни страни и области за развитие.

Празненство и признание (Месец 10): Накрая, учениците празнуват завършването на своите Индивидуални проекти и размишляват върху своя общ опит в MYP. Това може да включва церемония по завършване, церемония по награждаване или други форми на признание за техните постижения.

Важно е да се отбележи, че макар тази хронология да предоставя обща рамка, училището може да я коригира, за да съответства на академичния календар и индивидуалните нужди на учениците. Освен това, училището може да предложи структури за подкрепа като работилници, програми за наставничество или сесии за обратна връзка от връстници, за да помогне на учениците през целия процес на Индивидуалния проект.

В полза на обществото

В полза на обществото

Проектът на общността е ключов елемент на Програмата за гимназиалния етап на International Baccalaureate (IB MYP), специално предназначен за ученици в последната си година. Този проект дава възможност на учениците да изследват своето право и отговорност да служат в полза на общността. Чрез тази инициатива учениците се ангажират дълбоко с проблем в общността, за който са страстни. Те предприемат подход, базиран на любознателност, за да идентифицират нужда в общността, да я изследват задълбочено и след това да планират и изпълнят проект за адресиране на тази нужда.

Проектът подчертава автономността на ученика и личното ангажиране, насърчавайки ги да приложат това, което са научили, за да окажат положително въздействие върху своята общност. Учениците работят индивидуално или в малки групи за планиране, предложение и изпълнение на своя проект през продължителен период, кулминиращ в крайна презентация, която показва техните усилия, процеса на обучение и резултата от проекта. Проектът на общността не само подобрява разбирането на учениците за тяхната способност да направят разлика, но също така развива техните организационни, изследователски и комуникационни умения, насърчавайки чувството за социална отговорност и глобално гражданство.

Заедно с нашата амбициозна академична програма, Монтесори училище “Откривател” предлага разнообразие от извънкласни дейности, включително общностни и обучителни проекти, свързани с реални преживявания. Тези дейности предоставят платформа за учениците да проучат своите интереси и страсти извън класната стая, насърчавайки уменията във вземането на решения, сътрудничеството и отговорността чрез участието в ученическото самоуправление и лидерски възможности.

Нашите отдадени академични ръководители са стълб на подкрепа, насочващи учениците през академични и лични предизвикателства. Придаваме висок приоритет на подкрепата за психологическия баланс, предлагайки персонализирано внимание, за да гарантираме, че учениците се чувстват чути и подкрепени през целия си образователен път.

В Монтесори училище “Откривател” се стремим да въоръжим нашите ученици със съществени житейски умения, които допълват техните академични постижения. Ние насърчаваме среда, която стимулира личния растеж, устойчивостта и увереността, подготвяйки учениците за успех във висшето образование и отвъд него. Чрез холистичен подход към ученическия живот, училище Монтесори училище “Откривател” се стреми да предостави трансформативно образователно преживяване, което подхранва уникалните таланти, интереси и амбиции на всеки ученик.

Холистично развитие

Нашата програма е предназначена да подхранва интелектуалното, духовното, социалното, емоционалното и физическото развитие на учениците. Ние вярваме в образованието на цялото дете, насърчавайки критичното мислене, креативността и любовта към ученето.

Интердисциплинарното обучение включва изследване и сътрудничество

IB Middle Years Program (MYP)

В съответствие с IB MYP, нашата учебна програма дава възможност на учениците да изследват връзките между академичните предмети и реалния свят. В нашата амбициозна академична програма учениците развиват независимост в мисленето си и са активни в своето образователно преживяване. На младите хора се дава време, пространство и ресурси да учат на високо ниво. Насърчаваме проучването, интердисциплинарното обучение и развитието на основни житейски умения чрез индивидуални и групови проекти. Чрез проекти за сътрудничество, инициативи за културен обмен и общественополезен труд, учениците развиват чувство за глобално гражданство, разбирайки ролята си в оформянето на един по-добър свят. В глобален контекст те развиват уменията си за изследване, концептуално разбиране, творческо и критично мислене, екипна работа и сътрудничество.

Монтесори философия

Вкоренен в Монтесори философията, нашият подход оценява всеки ученик като личност с уникални силни страни и интереси. Ние създаваме среда, която насърчава самонасоченото и съвместното учене, независимост и дълбоко чувство за отговорност.

Нашата програма е в синхрон с нуждите на юношеството и с цел да помогне за насърчаването, защитата и насочването на следващото ни поколение през тези вълнуващи и предизвикателни формиращи години. В „Монтесори училище Откривател“ имаме разбиране за основния двигател за развитие на подрастващите юноши – да влязат в обществото на възрастните. Програмата ни дава възможност на учениците да изследват кои са самите те и какво е обществото на възрастните. Учебните преживявания им предлагат разнообразие от истинска работа за възрастни, която изисква всеотдайни усилия, сътрудничество и дисциплина.

Многоезично образование

Възприемайки ангажимента на IB към многоезичието, нашата програма насърчава владеенето на езика и културното разбирателство. Учениците развиват уменията си да мислят и изразяват себе си на български и английски език. Те имат възможност да се занимават с испански, немски и руски език, което насърчава непредубедеността и глобалното мислене.

Ученикът е в центъра

Учениците играят активна роля в своето образование, водени от своите уникални интереси и стилове на учене. Този подход им предоставя чувство за собственост и вътрешна мотивация, като ги овластява да задават въпроси, изследват и поемат малки и големи предизвикателства.

Нашият опит е, че страстта е това, което подтиква стремежа към знание, успехът изисква практика, а последователността е ключът. Виждаме всеки ученик като уникално човешко същество и предоставяме учебна среда, в която всеки има свобода да упражнява своите интереси, развиват своите таланти, полага максимални усилия и преодоляват своите препятствия.

В подкрепа на индивидуалния подход, използваме холистична и текуща система за оценяване, която предоставя ценна обратна връзка за напредъка на всеки ученик, осигурявайки персонализирана подкрепа за академичен растеж.

Учене чрез преживяване

Ние вярваме в ученето чрез правене. Този подход не само задълбочава разбирането, но и култивира любов към откритията за цял живот. Широката, балансирана, концептуална и свързана с практичното приложение учебна програма дава възможност на учениците да търсят отговорите, изследват, комуникират, прилагат концепциите в реалния живот. Ученето чрез правене и прилагане на знанията от редица дисциплини предоставя на учениците контекста да създават и осмисля ученето. Младите хора прилагат знанията си в конкретни преживявания като управляват бюджет, правят своето седмично меню, участват в приготвяне на храна, имат предприемачески инициативи, организират събития.

Нашите класни стаи са динамични пространства, които дават възможност на учениците да участват в практическо учене чрез преживяване. Те са внимателно проектирани да поемат различни учебни дейности, позволявайки гъвкавост и адаптивност, за да посрещнат променящите се нужди на нашите ученици.

Спортът като средство за физическо себеизразяване

Себеизразяване

Творческият порив е особено силен през юношеството. Учениците са естествено привлечени от използването на изкуството и други форми на себеизразяване, за да оформят и прекроят идеите си за това кои са били, в кои се превръщат и кои са сега.

Младите хора пишат художествени и нехудожествени произведения. Фокусът е върху качеството, а не върху количеството. Чрез подхода на „Литературна работилница“ подпомагаме учениците да развият уменията си в писането на собствени текстове. Художествените произведения включват поезия и истории от картини. Нехудожествените произведения включват списания, дневник, рецензии на книги, обосновки и мисли, оформени в есета. Има много практика в аналитичното четене чрез семинарни дискусии. Дебатите и драмата подхранват изказа на езика.

Художници идват да споделят с нас работата си. Младите хора продават част от своите произведения на изкуството и внасят много красота и любов в декорацията си на работните, учебните и жизнените пространства. Учебната среда дава пространство на проявата на подчертания интерес на учениците към различни музикални стилове. Учениците развиват уменията си в музикалните технологии, китара и пиано. Поне веднъж годишно младите хора поставят спектакъл.

Живот в общността

Учениците между 5 и 12 клас учат е общност на сътрудничество, където в разнообразна и приобщаваща култура, ние подкрепяме внимателно развитието на талантите на ученика. Тук ученикът е свободен да стане своето автентично Аз, като достига пълния си потенциал в уникална учебна среда.

Младите хора се научават как да участват в общност и как да работят с другите за постигане на общи цели. Това е интензивно социална възраст и чрез дискусия и разговор те откриват собствените си възгледи, чуват други гледни точки и се учат чрез ежедневния опит как да работят с другите за решаване на проблемите на ежедневния живот в общността. Младите хора участват в решенията, свързани с повечето аспекти от ежедневния им живот, включително управлението на бюджета. Всяка седмица общността се събира, за да обсъди събитията от изминалата седмица и предстоящата, както и други въпроси, свързани с живота на общността. На своите седмични срещи младите хора обсъждат събитията, които се случват в тяхната собствена и по-широка общност, представят както възможности, така и затруднения пред групата, празнуват постиженията на другия и се отнасят отговорнo един към друг. Те научават чрез опит ползите и ограниченията на демократичния процес.

Социалната организация е жизненоважна концепция като микрокосмос

Подготовка за живот на възрастен

Нашата визия за подрастващите юноши е те като завършат 12.клас и напуснат общността на Младите хора като знаещи и можещи, осъзнати и състрадателни млади възрастни, които обичат своя свят и чувстват в себе си както желанието да допринесат за него, така и силата и способността да го трансформират.

Учебният процес дава на всеки ученик пространство и насока постоянно да се самоусъвършенства и да развива своя уникален потенциал, изграждайки най-добрата версия на себе си, надхвърляйки „границите” на зададената учебна програма и изграждайки умения за бъдещето.

Програмата ни подкрепя нуждата на младите възрастни за икономическа независимост, обединяваща нарастващата им сила и умения с физическата и интелектуалната независимост, придобита през детството.

Юношите се подготвят за живота

Училище “Откривател” следва Монтесори образователната философия, подкрепяйки личността на детето, свободата на неговия дух и любопитството да търси отговори на важните житейски въпроси под менторството на опитни учители. Освен академичните теми учениците развиват познанието и за живота и Вселената, силата на екипността, общи ценности и се учат да различават доброто и да го търсят във всеки човек или ситуация. Насърчавани да мислят “извън кутията” и да развиват хармонично всички свои таланти, тук те израстват с идеята, че светът е пълен с възможности и от тях зависи да ги превърнат в нещо голямо. “Откривател” е училище за всекидневни любопитни открития и стимулира ученето чрез опитност и личното преживяване на всеки ученик.

Дима Чакърова, родител на момичета, 9г. и 13г.

Запазете час за посещение

Каним Ви да ни посетите и да се запознаете с екипа ни преди да подадете Вашето заявление за записване

Годишни такси

Таксите за обучение на Монтесори  училище „Откривател“ е преглеждат всяка година.

Записване

При записването се заплаща такса „Записване“ на стойност 750 евро. Това е еднократна административна такса за записване и не подлежи на възстановяване. Покрива разходи за административните дейности и ресурсното обезпечаване на  процедурата по прием на детето.

Годишна такса

Таксата включва:

 • Обучение съгласно българските образователни изисквания.
 • Обучение съгласно международните стандарти за холистично Монтесори образование.
 • Персонализирана програма за подкрепа на развитието спрямо индивидуалните нужди на детето.
 • Обучение  съгласно международните стандарти на International Baccalaureate (IB).
 • Обучение по английски език чрез двуезична програма, провеждана от учители с майчин език английски.
 • Допълнителни дейности за учениците в общност „Основно училище“ (1. – 4. клас): приложни изкуства, спортни игри.
 • Допълнителни дейности за учениците в общност „Млади хора“ (5. – 12. клас): спортни игри, театрална работилница.
 • Основен учебен ден до 16:00 часа, до 17:30 часа 2 пъти в седмицата.
 • Хранене – плодове и зеленчуци, обяд (за учениците от прогимназиален етап – закуска, плодове и зеленчуци, обяд, следобедна закуска).
 • Посещение на театрални/музикални постановки, занимания в музей или галерия, архитектурни и природни забележителности, практики в град София.
 • Медицинска грижа.
 • Годишна застраховка “Злополука”.

Извънкласни дейности, които се заплащат допълнително:

 • Клубове по интереси (роботика, фотография, ръкоделие, модерни танци, испански език, театър, пиано).
 • Спорт (плуване, тенис, футбол).
 • Ски училище и лагери (за деца, навършили 6 години).
 • Екскурзии и учебни занимания извън София.
 • Индивидуални занимания с логопед.

Стойност на таксата за Учебна година (15 септември – 15 юни/30 юни):

Група / Клас Възраст Плащане на пълна такса Плащане на 2 вноски Плащане на месечни вноски
Подготвителна група ПУК 9 500 2 х 4 750 1 х 2 600 8 х 865
Начален етап 1 – 4. клас 9 300 2 х 4 650 1 х 2 600 8 х 840
Прогимназиален етап
5 – 7. клас 9 400 2 х 4 700 1 х 2 600 8 х 850
Гимназиален етап 8 – 12. клас 9 600 2 х 4 800 1 х 2 600 8 х 875

Учебната година е 9 месеца в периода 15 септември – 15 юни/30 юни и Лятно училище от 15 юни до 30 август.

Начин на плащане:

1 плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

2 равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

9 вноски

септември – юли

Депозит

Гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса се заплаща при подписване на договора за обучение. Депозитът гарантира мястото на детето в записаната програма, и се възстановява от първата платена вноска на такса обучение за учебната година.

Отстъпки

При подписване на 3-годишен договор за обучение се ползва 5% отстъпка. За второ дете от семейството се ползва 5% отстъпка към неговата годишна такса за обучение. За трето дете или близнаци от семейството се ползва 7% отстъпка към неговата годишна такса за обучение.

Учебни ресурси

Такса учебни ресурси се заплаща еднократно за цялата учебна година. Тя включва стойността на учебните помагала по учебните предмети и по английски език, книги, всички допълнителни помагала, извънучебни дейности в рамките на София, включително вход при посещения на музеи, изложби, отворени практикуми, такси за състезания, тетрадки, папки по изучаваните предмети и материали, необходими за часовете по изобразително и приложни изкуства. През учебната 2024/2025 година такса учебни ресурси е 500 евро.

Транспорт

Услугата се предлага за деца, навършили 3-годишна възраст, спрямо графика на учениците от Монтесори училище „Откривател“ (от 15.09 до 15.06). Услугата се извършва от избран подизпълнител, а такса транспорт се начислява и заплаща допълнително. Такса транспорт за учебна година 2024/2025 е 2 500 евро и се заплаща наведнъж или на две вноски преди началото на всеки срок – септември и януари. При използване на транспорт само в една посока се ползва отстъпка от 35% от таксата.

Лятно училище

В периода 15 юни – 30 август учениците могат да посещават Лятно училище, където продължава двуезична езикова програма по всички учебни предмети. Таксата за Лятно училище е на седмица.

Всички суми са в евро.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg