Одобрен EU проект по програма “Иновации и конкурентоспособност”

Частно основно Монтесори училище “Откривател” ЕООД с одобрен проект за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Бенефициент: Частно основно Монтесори училище “Откривател” ЕООД

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Приoритетни оси: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Наименование на процедурата: Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Наименование на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Код на процедура: BG16RFOP002-2.073-24908

Номер на договор: BG16RFOP002-2.073-24908-C01/29.09.2020

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лева

Начална дата 29.09.2020 на изпълнение на проекта

Крайна дата 14.12.2020 на изпълнение на проекта

Кратко описание на проекта:

Частно основно Монтесори училище “Откривател” ЕООД е дружество, което осъществява търговска дейност на територията на Република България. С изпълнението на проектното предложение дружеството получи подкрепа за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, каквото е и Частно основно Монтесори училище “Откривател” ЕООД, за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финансова помощ са компенсирани част от икономическите загуби следствие от пандемията COVID-19.

Comments are closed.
Свържете се с нас
  • +359 877 202 640
  • hello@montessorischools.bg
Избирам Откривател
Научете всички, подробности за процеса на прием в Монтесори училище Откривател
Прием
ЛОКАЦИЯ ГЛУХАРЧЕ
  • ул. Глухарче 1
  • Драгалевци, София
ЛОКАЦИЯ ПАПРАТ
  • ул. Папрат 14
  • Драгалевци, София