Българска детска делегация на MMUN

Българска детска делегация на Международната конференция Монтесори Модел на Обединени Нации (MMUN) от 20 до 23 май 2019 г. в Рим

Монтесори методът на Обединените Нации цели да вдъхнови младите хора за по-добър свят, защото както казва Мария Монтесори: “в съзнанието на детето, можем да намерим ключа за постигане на напредък.” Всяка година ученици от над 20 страни по света на възраст между 9 и 15 години се включват като делегати в конференцията. MMUN или Монтесори методът на Обединените Нации е едно събитие, което помага на учениците да бъдат част от света и да усетят възможността да променят света.

Част от образователните и академични ползи за учениците от участието в конференцията са:

 • Интелектуална и социална ангажираност
 • Самоподготовка и отговорност
 • Придобиване на умения за критично мислене
 • Стимулиране на индивидуалните нужди за справедливост
 • Развитие на изследователски умения
 • Умения за управление на времето
 • Изграждане на международни партньорства
 • Дебати и преговори
 • Толерантност към нациите
 • Ораторство

През месец май 2018г за първи път четири деца от България участваха в програмата. Четиримата ученици от Монтесори училище “Откривател” представиха Италия и защитиха тезата си на тема “Заплахите за международния мир и сигурност, причинени от терористичните актове”.

Нашата общност подкрепи участието на 6 българските деца в международната конференция Монтесори Модел Обединени Нации (MMUN) в Рим на 20-23 май 2019г. Събраните средства от фондонабирателна кампания за участие на нашите деца в международната конференция Монтесори Модел Обединени Нации (MMUN) в Рим са:

 • Билети за концерти: 1483 лв.
 • Целеви дарения от Откривател семейства: 500 лв.
 • Продажби на благотворителен базар: 3 243 лв.
 • Общо събрана сума: 5 226 лв.

Много благодарим на всички в нашата Откривател общност за непрекъснатата подкрепа! Заедно сме това, което прави Откривател Монтесори такова специално място за учене, работа и живот.

Пожелаваме на всички живи същества на планетата Земя обич, доброта и радост!