Честита учебна година 2021-22

Скъпа общност,

Започнахме новата учебна година с безпределна позитивна енергия, нестихващо желание да даваме и получаваме знания, с устременост и несломим дух!

„За развитието на човешката душевност основно значение имат радостта, осъзнаването на собствените възможности, оценката и любовта на околните, чувството за полезност и значимост на една личност за другите.“

– Мария Монтесори –

2023/24Отворен прием

Холистично образование
Двуезична международна програма
IB world school
Общност на сътрудничество

Не се изисква плащане