Големи въпроси и искра за въображението

Кратък Монтесори филм от класната стая представя развитието на детето и любовта към света, където всекидневната грижа за заобикалящото ги пространство е урок по великодушие,  мисъл и грижа, представени по възможно най-естествения начин.

Монтесори подходът към образованието е основан на убеждението, че човешките същества все още не са достигнали своя потенциал и че може да се направят избори, които ще ни помогнат да реализираме този потенциал. Това е философия на надеждата и действието. Това е педагогика на любовта, педагогика на разширяването на любовта към нашата среда извън границите на семейството, културата, територията и вида.