Иновирай и преуспявай

Mини индивидуални проекти в гимназията

Готови ли сте да разгърнете своята креативност и страст към ученето? Монтесори училище „Откривател“ с гордост представя „Иновирай и преуспявай“ – вълнуващ конкурс, предназначен да вдъхнови и предизвика ученици в 7-ми, 8-ми и 9-ти клас да се впуснат в свои собствени лични проекти.

Цел

Основната цел на конкурса е да насърчи учениците да се потопят в своите лични страсти, да развият съществени умения и да покажат своята изобретателност чрез Мини индивидуален проект. В съответствие с критериите на Програмата за гимназиалния етап на International Baccalaureate (IB MYP) за лични проекти, участниците ще изследват реални проблеми или ще преследват своите страсти, демонстрирайки своето разбиране и приложение на концепциите и подходите към ученето на MYP.

Примери за възможни изследвания на Мини индивидуален проект

Изследване на лична страст или хоби, като фотография, композиране на музика, моден дизайн или кулинарни изкуства, и показване на резултатите чрез творчески проект или изложба.

Организиране на събитие или кампания за набиране на средства за подкрепа на благотворителна кауза или организация, която съответства на ценностите и интересите на ученика.

Писане и илюстриране на детска книга, която насърчава културното разнообразие, емпатията и разбирането.

Разработване на мобилно приложение или уебсайт за адресиране на конкретен обществен проблем, като подкрепа за психично здраве, инициативи за рециклиране или възможности за доброволческа работа в общността.

Създаване на документален филм, който повишава осведомеността относно въпроси на социалната справедливост като неравенство, дискриминация или достъп до образование.

Проектиране и изграждане на устойчива градина за насърчаване на опазването на околната среда и предоставяне на прясна продукция за местната общност.

Други идеи за Мини индивидуален проект

Изследване на основите на веганската природосъобразна козметика може да включва изследване на козметични продукти, които са както приятелски към животните, така и екологично устойчиви. Тези продукти избягват тестването върху животни и използват растителни или синтетични съставки, които са по-малко вредни за екосистемата.

Устойчивото плетене с използването на природосъобразна влакна, като органичен памук, бамбук, коноп и рециклирани материали. Тази практика цели да минимизира въздействието върху околната среда чрез избор на възобновяеми ресурси и намаляване на отпадъците.

Проучване как обувките за тичане са проектирани да поддържат бегача, като предоставят стабилност и сцепление. Те помагат за абсорбиране на ударите, намаляват риска от наранявания и подобряват производителността чрез иновативни материали и дизайн.

NFT или Незаменим токен е цифров актив, който представлява обекти от реалния свят като изкуство, музика, предмети от игри и видеоклипове. Те се купуват и продават онлайн, обикновено с криптовалута, и обикновено са кодирани със същия основен софтуер като много криптовалути.

Изследването на екологичната фотография с фокус върху заснемането на изображения, които подчертават екологични проблеми, естествена красота и човешкото въздействие върху земята. Целта е да се повиши осведомеността и да се вдъхнови действие към запазване и устойчивост.

Изучаване на древногръцкия театър и митология с разглеждане на богатата история на гръцките пиеси и митологичните разкази, които ги вдъхновяват. Това включва разбирането на темите, героите и културното значение на древногръцките истории.

Пътешествия и устойчивите методи за водене на дневник с начини за документиране на пътуванията по екологичен начин. Това може да включва използването на цифрови платформи или физически дневници, направени от рециклирани или устойчиви материали.

Създаването на 3D модел на мечтана стая с изследването на интериорния дизайн във виртуална среда. Този проект може да включва устойчиви дизайнерски принципи.

Формат на конкурса

Фаза на

Предложение за проект

Участниците започват като подават подробно предложение, очертаващо тяхната идея за проект, цели и предвидени резултати. Тази фаза служи като възможност за учениците да получат обратна връзка и насоки от ментори и учители.

Фаза на

Разработване на проекта

След като предложенията бъдат одобрени, учениците се потапят в етапа на разработка на своите проекти. Те ще имат свободата да изследват различни ресурси, да провеждат изследвания и да реализират своите идеи под ръководството на ментори.

Фаза на

Презентация и изложба

Кулминацията на конкурса ще включва презентиране на завършените проекти от участниците пред жури и съученици. Тази платформа ще даде възможност на учениците да артикулират своето пътуване, да споделят своите открития и да подчертаят въздействието на своите проекти.

Хронология на индивидуалния проект

Фаза на предложението за проект

Етап 1: Иницииране на проекта и избор на тема

Започнете с:

  • Чудех се за…
  • Винаги съм искал да опитам…
  • Много бих се радвал да…
  • Мога да направя света по-добро място чрез…

Дефинирайте:

  • 3 учебни цели

Етап 2: Разработване на план

Дефинирайте изследователски въпроси, цели и необходимите ресурси.

Фаза на разработване на проекта

Етап 3: Изследване и изпълнение

Събиране на информация от различни източници като книги, статии, интервюта и експерименти, свързани с избраната тема. Изпълнение на своя проект.

Етап 4: Рефлексия и оценка

През целия етап на изпълнение, учениците се насърчават да записват своя прогрес и размишления, като поддържат дневник, блог или портфолио, за да документират своята работа.

Презентация и изложба

Етап 5: Презентация и изложба

Учениците представят своята работа. Проектите на учениците се оценяват на базата на MYP критериите за изследване, планиране, действие, рефлексия и комуникация.

Процедура за участие

Участници в конкурса за Мини индивидуален проект могат да бъдат ученици от 7, 8 и 9 клас през настоящата учебна година 2023-24 от основни училища, средни училища или други образователни институции. Участниците трябва да подготвят проект, който да представят пред жури или публика. Проектите трябва да бъдат представени в писмен или визуален формат, като се изисква ясно описание на проблема, предложени решения и потенциалните ползи от тях. Проектите могат да бъдат представени в писмен, визуален или комбиниран формат, включително с фотографии, рисунки, снимки или есета.

Важни дати

Начало

29 март –
12 април 2024

Учениците могат да се регистрират за участие, като подадат онлайн форма.

Менторство

Всеки ученик ще получи потвърждение за участието си и покана за достъп до онлайн платформа за сътрудничество по време на подготовката. Чрез онлайн платформата учениците ще могат да споделят своя напредък, да бъдат подкрепени, да задават въпроси, да бъдат насочени.

Предаване

10 май 2024

Изложба

16 май 2024

Възможност да празнуваме и да покажем усърдната работа и креативност на участниците. Всеки участник ще представи своя проект.

Оценяване

Журито ще оценява проектите на базата на следните критерии:

Креативност и иновации

Уникалността и оригиналността на идеята за проекта.

Изследване и разследване

Дълбочината и широтата на изследванията, проведени за информиране на проекта.

Планиране и изпълнение

Ефективността на планирането и организацията през целия процес на разработка на проекта.

Рефлексия и въздействие

Способността критично да се рефлектира върху процеса и резултатите на проекта, както и неговото потенциално въздействие върху общността или съответните заинтересовани страни.

Комуникация и презентация

Яснотата, съгласуваността и убедителността на презентацията, изнесена от участника.

Награди

Стипендия, базирана на заслуги, ще бъде присъдена на победителите на конкурса. Целта на стипендията е да признае и възнагради изключителните постижения, посветеността и иновациите, демонстрирани чрез Мини индивидуални проекти. Училище „Откривател“ ще предостави стипендии на най-успешните участници (100%, 50% или 25% от таксата за обучение) за периода на образование в Програмата за гимназиален етап (MYP) и Дипломната програма (DP).

Академична честност

Всички участници трябва да се придържат към правилата на конкурса и да действат в съответствие с принципите на академична честност, справедливост и уважение.

Присъединете се към пътуването

Готови ли сте да поемете предизвикателството и да съживите вашите идеи? „Иновирай и Преуспявай“ ви кани да се впуснете в пътуване на открития, учене и креативност. Освободете своя потенциал и бъдете част от вдъхновяващата общност на младите хора в Монтесори училище „Откривател“.

"*" показва задължителните полета

Информация за детето
Име на ученика*
Дата на раждане*
Информация за проекта
Информация за родител
Име на родител*