Моето име е “Л” 

Кратък Монтесори филм от нашите класни стаи подчертава развитието на езика и развитието на средствата за себеизразяване, основните дейности и работата на детето от общността на Малките деца през общността на Детската къща до Училище.

Какво е език, ако не израз на нашите мисли и чувства. Езикът отразява живота на човечеството. Езикът е средство за развитие на детето. Езикът ни позволява да изразяваме мисъл. Езикът като богатство на лексиката ни помага да се впуснем в дребни детайли и да направим картина или усещане да оживее. Не можем да мислим за нещо, ако нямаме езика, с който да назовем, мислим и изразим.