Честита нова учебна година на всички в общността на Малките деца и Детската къща

Честита нова учебна година на всички в общността на Малките деца и Детската къща!
С хармония, ред, красота, свобода, отговорност и внимание към детайла продължаваме да вървим на правилния път със Земята.
Целият ни екип и водачите на всяко дете разширяват нашето стабилно партньорство с родителите от общността.
Ние ценим Вашето доверие в нас.
Благодарим за партньорството, съпричастността и сътрудничеството в подпомагане развитието на уникалния потенциал на детето.