Образование, което откликва на потребностите на непрекъснато развиващия се детски мозък, е ключ за адресиране на проблемите с психичното здраве на юношите

Образованието трябва да поеме в различна посока, ако искаме да се справим с предизвикателствата за психичното здраве – образованието вече не може да се описва като това, което ПРАВИМ с децата – ако растенията могат да се стремят към светлината, за да разцъфнат, то защо да не се даде възможност на децата да удовлетворят своите потребности за развитие?

Ново изследване, публикувано в The Guardian, разкрива, че лекарските направления, издавани за деца и свързани с психичното здраве, са се увеличили с 39% само за една година – нова статия от Луиз Ливингстън обяснява защо образование, което откликва на потребностите на непрекъснатото развиващия се детски мозък, е ключ за адресиране на проблемите за психичното здраве на юношите.

Луиз Ливингстън, Ръководител обучения в Институт Мария Монтесори в Лондон, Великобритания, обяснява как образователните подходи могат да повлияят на психичното здраве на децата.

В Обединеното кралство кризата с психичното здраве на юношите е извън контрол. Статия, публикувана в The Guardian неотдавна, посочва, че в рамките на Националната здравна служба направленията, издавани за деца и свързани с психичното здраве, са скочили с повече от 39% само за една година. Допълнително изследване от университетите в Кембридж и Манчестър, чийто обект са били 11 000 деца в цялата страна, установява, че класическото средно образование вероятно прави децата нещастни, тъй като нивото на добро физическо състояние спада във възрастовата група между 11 и 14 години. Изследователите посочват, че това „излиза извън всякакви граници, които бихме класифицирали като умерени”. Учените твърдят, че спадът вероятно е свързан с преминаването в училищата за средно образование , но може да бъде смекчен с инициативи за утвърждаване на самоуважението в началото на юношеството.

За сравнение, образование, при което водеща роля имат децата, което е творческо и с практическа насоченост, се свързва с по-доброто психично състояние. Изследване, публикувано от Университета на Вирджиния през януари 2022 г., установява, че децата, които са посещавали Монтесори училищe за период от поне две години, докладват по-добро физическо състояние като възрастни, отколкото тези, които не са. Колкото по-дълго даден човек е посещавал училище от този тип, толкова по-добро е нивото на неговото благосъстояние в зряла възраст. Монтесори е образователен подход, който подпомага благосъстоянието на децата като им помага да регулират емоциите си и да изградят издръжливост и увереност в себе си от ранна детска възраст. Монтесори учителите са обучени специално да наблюдават индивидуалните потребности и мотивация за развитието на всяко дете и да помагат на децата да формулират с думи чувствата си от ранна детска възраст. В автентичното Монтесори училище децата работят с един и същ учител и в една и съща група от съученици на различни възрасти в продължение на три години, качество, което е признато от Ofsted Доклада от 2022 г. за училище Мария Монтесори в Лондон (и Доклада STARS от 2022г. за „Монтесори училище Откривател“). В този доклад се казва: „Учениците работят упорито и са издръжливи. Тяхната увереност се развива забележително, така че, когато нещата станат трудни, те разполагат с уменията, които са им необходими, за да продължат и да поправят всичко”.

Специалистите в областта на образованието отдавна знаят за преходния период, който възниква по време на юношеството, а Монтесори, основателката на Монтесори подхода, е писала много за детското развитие, включително за тяхното емоционално, психологическо и социално развитие. Днес това се подкрепя от изследвания в областта на неврологията, които потвърждават много от принципите, идентифицирани от Монтесори. Сара-Джейн Блекмор, невролог от Университета Кембридж, отбелязва, че периодът на юношеството е времето, когато „социалният свят на тийнейджъра се променя най-драматично”.

В отговор на уникалните характеристики на този етап от развитието, идентифициран от Блекмор, Монтесори програмата за юноши възприема много различен подход в сравнение с този на класическото образование: при Монтесори, когато тийнейджърите преминават през пубертета (около 12-14 годишна възраст), вместо да се фокусира само върху изпитите и научната работа, на младежите се помага да разберат промените в техните тела, чувства, взаимоотношения и емоции, преди отново да бъдат готови за научна работа като по-отраснали тийнейджъри. Не е изненада, че да се отговори на истинските потребности на развитието на младежите е нещо по-добро за тяхното психично здраве.

Поставянето като приоритет на емоционалното и социалното развитие на децата чрез образователен подход, който се фокусира върху това толкова, колкото и върху академичните резултати, ясно води до оформянето на по-емоционално интелигентни и силни юноши и възрасти – и все повече изглежда като необходимост, а не като лукс, ако искаме да адресираме кризата с психичното здраве на младите хора и да възпитаме поколение, което е подготвено да се справи с предизвикателствата на бъдещето.

Луиз Ливингстън е Ръководител обучение в Институт Мария Монтесори в Лондон, Великобритания. Тя има повече от 30 годишен опит в областта на образованието. Луиз има магистърска степен по Неврология в образованието и работи по докторантура в същата област.