Основно училище

6 - 12 години (1 – 4 клас)

Тайната на доброто преподаване е да разглеждаме интелигентността на детето като плодородно поле, в което могат да се засяват семена, да растат под топлината на пламналото въображение. Следователно нашата цел е не само да накараме детето да разбере, а още по-малко да го принудим да запомни, а така да докоснем въображението му, че да го развълнуваме до най-вътрешната му същност.

д-р Мария Монтесори

Използване силата на въображението и разсъдъка

Вашето дете вече е преминало в нова фаза от живота с нов фокус на ума: морално-социално и интелектуално-абстрактно. Нашата Училищна програма дава конструктивно пространство на децата да използват новите си сили на разсъждение и въображение, за да продължат развитието си. Ние даваме величие, а също и мистерия, за да подхранваме тенденцията към изследване и абстракция и да нахраним гладния интелект. Тогава ние даваме детайлите и сме точни, така че детето Ви да свърже детайлите помежду си и да ги съотнесе с цялото. Всеки път, когато детето работи с материал или прави наблюдения върху природата, умът изгражда обобщения въз основа на открити модели. Въображението позволява на детето да пътува във времето и пространството. Независимо дали детето се интересува или не от изкуствата, литературата или науката, водачите/учителите насърчават всяко дете да твори, а не просто да консумира знания.

Свобода с отговорност

Нашата училищна програма предлага на Вашето дете несравнима възможност за растеж в този нов период от живота. Вашето дете с голямо въображение, социално и креативно, се нуждае от среда с подходяща свобода и отговорности, с обширна учебна програма, която да подкрепя неговото любопитство и да го подготви за предизвикателствата на бъдещето. Истинското учене се случва, когато децата са ангажирани, упражняват и изследват в развитие на своето майсторство. Любопитството се отстоява в нашата училищна общност и Вашето дете се насърчава да изследва концепции до ниво на детайлност, ограничено само от въображението му.

Учителят е „Просветен генералист“

Водачът/учителят е разказвач на истината. Задачата му е засяването на всички семена на интерес, като представят учебната програма като богат и привлекателен бюфет. Нашите Монтесори учители, акредитирани от AMI, нямат конкретна област на експертиза, а имат широки познания във всички предметни области, за да помогнат на детето Ви да открие интереси във всяка област, която може да си представите, и да го вдъхновят да задълбочи знанията и разбирането си чрез изследвания. Вместо да дава правилните отговори, учителят задава на детето Ви правилните въпроси, за да го вдъхнови да намери отговорите за себе си.

Отвъд класната стая

Ако детето трябва да научи за света и за Вселената – историите, материалите и книгите в класната стая не са достатъчни. В резултат на това децата трябва да „излязат“ отвъд границите на класната стая, за да намерят информацията или ресурса, от който се нуждаят. Излизането е планирано начинание от малка група деца. Вълнението за излизането винаги идва от нещо, за което те искат да научат, като част от техните изследователски проекти. Децата намират ресурс в общността, планират излизането, организират транспорт и надзор (от персонала или родители доброволци), подготвят се за преживяването и се държат достойно, докато са навън. Всяко излизане е цял курс на обучение за независимост, отговорност и добро гражданство заедно с интелектуалните награди, които децата получават от подобен опит.

Ангажираност, максимални усилия, постигане на състояние на „Поток“.

Децата планират, наблюдават и обсъждат собствената си работа, като по този начин повишават своята независимост и ангажираност към своето развитие. Детето е в центъра на образователната среда, която е структурирана да насърчава развитието на умения организация и управление на времето, умения за разрешаване на проблеми, критично мислене, креативни подходи, концентрация, независимост, сътрудничество и съвместна работа. Децата са насърчавани за спонтанна активност, изграждане на общност и практикуване на лидерски умения, подходящи за всяко ниво, с възможност за баланс на самостоятелно учене и сътрудничество. Създавайки рамка за децата да вършат най-добрата си работа, нашият учебен ден се състои от дълги, отворени работни периоди, които зачитат любопитството и концентрацията на Вашето дете. То може да избере да формира или да се присъедини към група, за да работи с концепции, въведени в урок. И тъй като то е свободно да се движи из класната стая, не е необичайно идеите да се предават; децата се стимулират не само от уроците, които получават, но и помежду си.

Учене на глобално ниво

За разлика от традиционната програма с отделен час за всеки предмет, Вашето дете ще придобие много по-задълбочено разбиране на понятията, като учи в контекст. Отправната точка за всички пътешествия на изследване са „Великите уроци“; тези импресионистични и научни истории дават на Вашето дете „голямата картина“ на астрономията, науката за Земята, географията, физиката, биологията, историята, антропологията, културните и социални изследвания, езика, математиката, музиката и изкуството. Космическата визия дава на децата осъзнаване на взаимовръзките, реда в природата, работата, хармонията, кооперирането, динамичния баланс. Вдъхновено да изследва, Вашето дете намира знанието като работи индивидуално или в група с другите, преминава от една концепция на друга, тества вярно ли е и винаги ли е вярно, попълвайки елементите знание в „голямата картина”. Съдържателното учене се случва, когато децата разбират „защо“ толкова, колкото „какво“, и са вдъхновени да научат още повече сами. Учебният план е интердисциплинарен; нито един предмет не се изучава в изолация.

Подкрепа на Вашето дете в развиване на „морален мускул“

Вашето дете е в период на социално и морално изследване и е наистина заинтригувано да провери своето разбиране, за да открие как работи реалния живот. Общността в нашата ученическа класна стая улеснява това изследване. Децата работят заедно в групи през голяма част от деня си, споделят отговорностите и участват в разпределянето на задачи по конкретен проект. Чрез групова дискусия децата решават какви правила трябва да важат в общността. Те имат възможност да тестват това, което прави една общност да процъфтява и да отхвърлят нещата, които правят по-трудно да се работи честно и продуктивно заедно. По същия начин, имат възможност да откриват за себе си какво е „правилно“ и какво е “погрешно”, чрез тестването му със своите връстници и разбирайки последствията, така че моралният компас се развива отвътре вместо да бъде наложен отвън. Вярваме, че децата се учат да бъдат адаптивни, като ги подкрепяме да решават собствените си проблеми, вместо да решаваме проблеми вместо тях. С помощта на подкрепящ възрастен Вашето дете може да намери най-доброто за него решение.

Развиване на умения за устойчивост, упоритост и себеоценка

Вашето дете в училищна възраст има силен стремеж към социални връзки. То започва да развива по-дълбоки приятелства и връзка с общността около себе си. Ние приемаме естествената нужда на Вашето дете от социално изследване, като даваме уроци в малки групи и насърчаваме децата да работят със съучениците си по последващи проекти и изследвания по теми, за да задълбочат интереса си. В Монтесори училищната програма децата си помагат едно на друго, което води до работа в екип, независимост и истинска учеща общност.

Среда за успешни проекти

Вашето дете ще учи както всеобхватно, така и задълбочено, покривайки много предмети, които не са заложени в традиционните училища. Тъй като ученето е индивидуализирано, Вашето дете може да се съсредоточи интензивно върху работата си, която е избрало само, с минимално прекъсване. В същото време то ще си сътрудничи с водача/учителя, за да гарантира, че работата му е предизвикателна и целенасочена – и че основните стандарти са спазени. По този начин учителят отговаря за минималния обхват на работа – Вашето дете отговаря за максималния.

Готовност да премине нагоре

На около 11 – 12 годишна възраст, Вашето дете много често демонстрира по-голяма самостоятелност като ученик, както в академични умения, така и с оглед на неговата лична отговорност. Академично детето Ви е готово за сложни изследвания и комплексни математически умения за решаване на задачи. Сега детето показва висока степен на самоуправление, за да може постоянно да избира предизвикателна работа и е способно да бъде уважаващ и кооперативен член на общността в класната стая. В този момент Вашето дете е готово да премине в програмата за Юношество, за ученици от V-ти до VII-ми клас.

Моето дете е различно. Като всички останали. Дълго търсихме различно училище, в което прогресът на ученика да се измерва в единица „щастие“, а не по шестобалната система. Мисля, че най-сетне го намерихме.

Майка на дете във 2.клас

Обратната връзка за нашето дете е важна и ние ежедневно разговаряме на тема училище, нови знания и умения, различни преживявания и опит със Захари.

Майка на 7 год. дете/ученик

Запазете час за посещение

Каним Ви да ни посетите и да се запознаете с екипа ни преди да подадете Вашето заявление за записване

Годишни такси за Учебна година 2022-2023

Всички суми са в евро

Общност Начално училище (6 -12 години)

Учебна година: 15 септември – 15 юни Годишно
5 дни в седмицата (8:00 – 16:00 ч.) 6 100
Други възможности Годишно
Училищен обяд 980
Допълнителни занимания и Клубове по интереси спрямо избраните занимания и клубове
Училищен автобус (2 посоки, 5 дни в седмицата) 2 000

Описаните такси са годишни при едно плащане.

За удобство на семействата има опция за разсрочени 2 или 9 плащания, разделени на равни вноски.

Таксите за описани подробно в Приложение 1 към договора и могат да бъдат платени в следните срокове:

Едно плащане

до 1-ви юни за предстоящата учебна година

Две равни вноски

до 1-ви юни и 1-ви септември

9 равни вноски

септември – май

В зависимост от начина на плащане, избран от семейството, сумата трябва да бъде платена в срок.

Семействата могат да се възползват от Училищен обяд, Училищен транспорт и Клубове/Занимания за своето дете, срещу допълнителна такса, платима за учебен срок или учебна година.

За нас е привилегия да осигурим на нашите семейства възможности спрямо нуждите на цялото семейство, способности, и надежди за малките си –

  • за по-малък брат/сестра предоставяме 5% отстъпка,
  • за близнаци 10% отстъпка.

Клубовете и класовете в Удължен ден се различават от година на година и се предлагат на различни възрастови групи и на различни нива на опит. Списъкът от клубове и заниманията се изпраща с месечния бюлетин до родителите преди учебната година и е достъпен в онлайн платформата.

При записването на дете се подписва договор за обучение и се заплаща:

  • еднократна невъзвръщаема административна такса за Записване на стойност 700 евро за Основно училище,
  • годишна такса Учебни ресурси се заплаща за учебната година на стойност 300 евро за Основно училище. В таксата са включени допълнителните учебни помагала, ресурси, платформи, материали, художествена литература.
  • гаранционен депозит на стойност 15% от годишната такса.

Таксите се определят от Ръководството на „Монтесори Откривател“ и се преглеждат всяка година. Таксите отразяват разходите за работата ни с децата и предлагането на израстваща подготвена среда и развитийни преживявания за проява на потенциала им, заедно с приноса на всяко семейство за работата на детската къща и училището. Годишните приходи за набиране на средства имат за цел да подкрепят квалификацията на преподавателите, поддържане и развитие на подготвената среда и да помогнат за поддържане на минимално увеличение на таксите за обучение.

За повече информация, молим да се свържете с нас: hello@montessorischools.bg

Меню