Клас Световни езици

Повечето от учениците в Откривател участват в класове с уроци по немски и испански език два пъти седмично, където се работи за осъзнаване на културните различия и развиване на умения за разговор. Световни езици се преподават от чужденци и включват участие в културни преживявания, като например песни, танци, местните изкуства и занаяти, готвене, и празнуване местни празници.

2023/24Отворен прием

Холистично образование
Двуезична международна програма
IB world school
Общност на сътрудничество

Не се изисква плащане