Клуб Дигитални изкуства и роботика

Програмата помага на децата да развият своето логическо и аналитично мислене чрез изучаване на основите на програмирането. Класовете по роботика имат за цел да насочат интереса на децата към технологията в посока, която да им помогне да придобият основни цифрови умения и компетенции, логическо и аналитично мислене, необходими за успех във всяка област.

2023/24Отворен прием

Холистично образование
Двуезична международна програма
IB world school
Общност на сътрудничество

Не се изисква плащане