MYP5

Организиране на събитие или кампания за набиране на средства за подкрепа на благотворителна кауза или организация, която съответства на ценностите и интересите на ученика.