Плувен клас

Плуването е подходящо за малки и големи деца. В партньорство с Плувен комплекс ‘Спартак’, децата навлизат естествено и плавно в стиловете плуване, като се започва с прости умения, които се надграждат в съответствие с физически способности и увереност на детето.