Плувен клас

Плуването е подходящо за малки и големи деца. В партньорство с Плувен клуб ‘Спарк’, децата навлизат естествено и плавно в стиловете плуване, като се започва с прости умения, които се надграждат в съответствие с физически способности и увереност на детето.

2023/24Отворен прием

Холистично образование
Двуезична международна програма
IB world school
Общност на сътрудничество

Не се изисква плащане