Общество Детска къща

Детето е в центъра на общността

Нашите класни стаи приобщават деца между 2.5/3 и 6 годишна възраст. През този период на развитие, децата естествено попиват всички аспекти на тяхната среда в стремежа си да станат част от своята култура. Децата искат да се учат, искат да бъдат независими и имат способност да поглъщат знания от средата без усилие. Класните стаи са специално подготвени с Монтесори материали за представяне и изучаване на дейностите от ежедневието, усъвършенстване на сетивата, математиката, езика, света и изкуството. Красотата и редът на материалите помагат да напомнят на детето да ги върне на мястото си с грижа и внимание. Те са предназначени да отговорят на специфичните нужди на всяка възраст в класната стая и да подканят, без да са прекалено стимулиращи. Децата имат свободата да правят избори, което помага за развитието на отговорност и самоконтрол. Тази среда осигурява богати и красиви знания, където децата изграждат своята собствена интелигентност със смислена и целенасочена работа. В нашата ориентирана към детето среда, те развиват независимост, самодисциплина и овладяват умения. Самодисциплината се случва, когато детето е погълнато в работата си, особено когато тази работа е целенасочена и детето може да види нуждата в средата.

Най-важният период в живота не е времето в университета, а първият период от раждането до шест години… В никоя друга възраст детето няма по-голяма нужда от интелектуална помощ, и всяко препятствие, което пречи на неговата творческа работа ще намали вероятността да постигне съвършенство

д-р Мария Монтесори

Програма

Практически живот

Децата се учат как да функционират успешно в собствената си среда. Те придобиват самостоятелност – физическа и психологическа. Координация, баланс, физически контрол и ред се развиват индиректно от работата с материалите. Децата се учат на навици, концентрация, постоянство и уважение към другите. Практическите упражнения включват грижа за себе си, грижа за другите, грижа за околната среда и грация и учтивост. Независимо дали става въпрос за подготовка на закуска или подреждане на цветя, децата имат чувство на постижение и радост.

Усъвършенстване на сетивата

Ранното детство е най-важното време за развитие на сетивата. Основната цел на упражненията е да развиват и усъвършенстват сетивата. Класификация на света, контрасти и сравняване по размер, цвят, форма, мирис, усещане, температура, звук, тежест, както и текстури се проучват. Всичко това разширява възможностите на детето да пристъпи към по-високо ниво на активност и премине от конкретно към абстрактно мислене.

Език

Децата пишат преди да четат. Всички подготвителни за писане и четене умения се въвеждат по сетивен начин. Започвайки с ръкописните пясъчни букви и фонетични звуци, децата преминават широк набор от дейности, които ги подготвят за творческо писане и четене, в някои случаи отлично. Проучването на езика, консолидацията, усъвършенстването и развитието, езиковият опит, обогатяването на речника са неразделна част от нашата онбразователна среда. Специфичните дейности включват: обогатяване на речника и концепции, игри на въпроси, разговори, именуване на материали, разказване на истории, карти за класифиция и поезия, пясъчни букви и подвижна азбука, фонетични игри и карти за четене, дъска за тебешир, молив и хартия, главни букви, пъзели и наименуване на заобикаляща среда. Чрез непряка и директна подготовка средата подкрепя експлозията на детето за писане и четене.

Математика

Детето е подпомогнато да разбере математическите понятия по мултисензорен начин чрез материалите, предназначени да обслужват нуждите на периода на развитие. Областта с математика има за цел да даде на детето възможност да говори, играе, докосне и експериментира с подходящи математически понятия далеч по-рано от формализираното обучение по математика. Научно разработените материали осигуряват материализиране на абстрактни понятия и преминавания към абстрактно мислене. Този подход дава на детето ключовете като солидна основа за по-нататъшни математически задачи. Специфичните дейности по математика, включват числа от едно до десет, единадесет-деветнадесет и десетици, десетичната система (единици, десетици, стотици, хиляди), сетивно въвеждане на дроби. Десетичният материал със златни мъниста дава на децата здрава основа и дълбоко разбиране на четирите операции: събиране, изваждане, умножение и деление. Детето преминава уроци, които му помагат да запамети семпли математически факти. Децата се запознават с геометрията чрез сетивни материали.

Култура

Много малки, децата научават за непосредствената си среда чрез изследване, опознаване и откриване чрез преживяване от първа ръка в природата, техния град, културата на своето семейство и живота в общността. Тези дейности подхранват духа на детето, създавайки ентусиазъм и желание за откриване, уважение и отговорност за нашата Земя. Понятията земя, вода, континенти и държави се изследват в тази област. Децата изграждат богат речник за ботаника, зоология и културни концепции.

Изкуство

В творческия ъгъл различни средства на изкуството са на разположение на децата, с акцент върху свободното изразяване и развитието на творческите умения. Децата могат да се упражняват – статив, лепене, изработка на колажи, рязане, акварели, флумастери, маслени пастели, моливи и материали за приложно изкуство.

Физическо развитие

Подготвената среда в класната стая и навън работи за непрекъснатото развитие на физическите умения на детето. Те имат свобода на движение и упражняват груба и фина моторика. Целта е да се насърчи самопознанието и контрол, възпита положително отношение към физически упражнения и спорт, както и развитие на увереност у всяко дете.

Социално и емоционално развитие

Комплексен подход към положителното развитие на емоционална интелигентност, социални умения и добрa комуникация с другите, са от основно значение за нас. Ежедневно има възможности за взаимодействие, насърчаване на сътрудничество със своите връстници в общността.