Общество Малки деца

Подходящи за възрастта предизвикателства

Общество Малките деца е класна стая, която е специално подготвена да отговори на нуждите на децата между 14 месеца до 2.5/3 години и изгражда върху естественото желание на детето да действа самостоятелно. Малките деца могат да учат едно от друго и да си помагат взаимно под внимателното ръководство на AMI обучен педагог и асистент. Тази класна стая, както и всички Монтесори класни стаи, осигурява внимателно подготвена среда, в която децата изграждат своя опит за живот в общност и участват в дейности, които подпомагат развитието спрямо възрастта им. Дейностите в класната стая насърчават независимостта и подкрепят речта, езика, моторното развитие и развитието на “Аз мога” усещането. В среда, която предлага тези подходящи за възрастта предизвикателства, от децата се очаква да поемат по-голяма отговорност за грижата за себе си и другите.

Детето е едновременно надежда и обещание за човечеството.

д-р Мария Монтесори

Програма

Дейности от практическия свят

Упражненията на практическия живот включват грижа за средата – вътрешна и външна, грижа за себе си, грация и учтивост. Практическите дейности подпомагат детето в стремежа му към самостоятелност и включват умения за самообслужване, като обличане, хранене и ползване на тоалетна. Редът и последователността са изключително важни, защото дават възможност на детето да се адаптира към околната среда, да разбере света и да установи чувство за себе си и по-късно – вътрешен ред. Децата развиват широк диапазон от моторни движения, моторен контрол и координация на око-ръка чрез използването на атрактивни, научно проектирани материали. Специално внимание се обръща на развитието на ръката и правилното прихващане.

Сетивно опознаване на света

Нищо не се обработва от интелекта, ако не е преминало през сетивата. Моделите и повторенията играят важна роля за стимулиране на развитието на мозъчните клетки. Развитието на сетивата трябва да започне по време на най-интензивните формиращи личността години, за да бъде усъвършенствано по-късно чрез специфични умения. На малките деца се дават възможности да изследват своята независимост и връзка със света, като използват извънредния си капацитет за учене.

Комуникация и език

Нов език се учи чрез истории, книги, песни, картинни карти и разговори с другите деца и възрастни. Както наблюденията на д-р Монтесори, така и днешните изследвания на мозъка показват, че мозъкът на малкото дете има огромен потенциал. През първите шест години децата се развиват от етап без никакъв словесен език до отлично владеене на родния си език. Средата за малките деца подкрепя този огромен растеж чрез използването на езикови номенклатурни карти, книги и упражнения за обогатяване на лексиката. Детето поглъща обкръжението и спонтанно може да се научи да говори повече от един език.

Физическо развитие

Това е време, в което детето е погълнато от контрола и усъвършенстването на движенията и от развитието на езика. Средата трябва да бъде проектирана така, че да задоволява нуждите от любов, ред и толкова независимост, с колкото малкото дете може да се справя по всяко време. Тя отговаря на физическите нужди на децата и тяхната любов към движението. Чувствителният период за движение възниква преди раждането и е от голямо значение за съзряването на биологичната система, за координация и контрол. Движението е вътрешна нужда на децата, при което с много практика и повторение те овладяват бягане, скачане, ритане, хвърляне, балансиране и хващане. Когато се развие до съвършенство, умението става несъзнателно. Грубата и фината моторика развиват компетентност, самочувствие и независимост.

Творчество

Изкуство е поставено на нивото на детето по стените, а ниските рафтове правят материалите лесно достъпни. Творческите дейности дават възможност на децата да се научат да изразяват себе си, да изследват, да задържат вниманието си и да се забавляват. Изкуството и играта всъщност са език, в който децата се научават как да определят граници, да развиват взаимоотношения, да учат последователности и последствия.