Предучилищна програма

Интердисциплинарна програма

Когато едно дете в класна стая Детска къща стане на пет години, то е готово да се включи в предучилищна / следобедна програма. Децата в следобедната програма се отказват от следобедния сън, когато навършат пет години. Много деца на около шест се възползват от прекарването на още една година в Детска къща, за да получат по-голяма социална и емоционална зрялост или да усъвършенстват академичните си умения. Фокусът е върху социалните и емоционалните умения на децата, които остават за цял живот – независимост, уважение, отговорност. Средата и предучилищната програма подхранват любопитството, радостта от откривателството и разбирането, които мотивират усвояването на знания и подпомагат децата да развият стабилни житейски умения и основа за училищното си образование, усещане за себе си и другите, самостоятелност, работа в екип, творчески подход и критично мислене. Изучаването на света е в центъра – езика, математиката идват като нужда да се разбере и изучава света, затова се нуждаем от математика за обединение на човечеството, ние се нуждаем от език, за да се изразяваме и да разбираме мислите на другите хора. Ние внасяме много изкуство в класната стая – то важна част от подготовката за програма Основно училище – глина, бродерия, традиционната работа в нашата култура. Ние поставяме децата в допир с традициите, с толкова по-различен вид медии децата изследват толкова повече и тяхното въображение се развива. Предучилищната учебна програма допълва програмата Детска къща и подготвя детето за прехода си към Начално училище.

Освободи потенциала на детето и ще го превърнеш в света.

д-р Мария Монтесори

Програма

Култура

Нашата външна среда позволява на децата да изследват природата и да започнат да сравняват и контрастират живите и неживите неща. Инициирани от любопитството на децата, учителите ги следват да развият програма, която обяснява чудесата на природата и как те като индивиди могат да взаимодействат с нея, за да насърчават и опазват всички живи организми. Чрез практически експерименти децата тестват, наблюдават и записват данни в областта на ботаниката, химията, науката, физиката и зоологията. Те научават за живота и постиженията на учени и изобретатели. Чрез използване на карти, пъзели и глобуси, децата започват да виждат връзката си с по-широкия свят. Това има за цел да ангажира интереса на детето и да съсредоточи техния събуждащ се разсъждаващ ум върху истинския опит на света. Това помага на децата да видят мястото и ролята си в семействата, общностите, обществото и на планетата.

Изкуство

Основите за артистично развитие се поставят в ранните години от живота на детето. В нашите класни стаи координацията око-ръка се рафинира с помощта на ползване на четка, моделиране, шиене, рязане и др. Въвеждането в изкуствата и стиловете свързва детето с цветовете, формите и текстурите. Това включва проучвания на известни творби.

Литература и ранна граматика

Езиковите упражнения са целодневно, всеки ден. Структурирани и спонтанни уроци изграждат речник, умения за писане и съставяне на изречения. В предучилищна възраст основите на фонетиката са представени в упражненията по четене. Малките ученици четат на глас индивидуално с учител и той чете литературни произведения на децата ежедневно. Подходът е фонетичен, като се въвеждат преки и непреки модели в четенето и писането. Всеки материал гради върху съществуващите знания на детето и може да бъде адаптиран, за да отговори на нуждите на всяко дете. Специфични упражнения: ключови звукосъчетания, изречения и разкази, четене с разбиране, функции на думите, включително: съществително, прилагателно, глагол, логична връзка, предлог, наречие, и съставяне на изречение.

Математика

Децата за заинтригувани от числата, количествата и десетичната система. Десетичният материал със златни мъниста дава на децата здрава основа и дълбоко разбиране на четирите операции: събиране, изваждане, умножение и деление. Детето участва в занимания, които му помагат да запамети семпли математически факти.