Стотният учебен ден

Театърът спомага личното израстване чрез:
– осъзнаване на силата на запаметяването.
– цикълът на творческата работа.
– поклонението на героя: имаме герой, ставаме герой.
– изпитване на подкрепата на връстниците.
– подобряване на доверието в средата.
– разпалване на въображението.
22-ри февруари 2024. 100 учебни дни. Представление. „Вълшебни приказки“
Тeатрални постановки, песни и танци.
Децата разказаха интересни приказки от цял свят. Такова магично и вълнуващо изживяване.