Трансдисциплинарно учене в началните класове

Може би се чудите как изглежда трансдисциплинарното обучение в началните класове през призмата на IB PYP и Монтесори философиите?

Нашият път започва с обширна тема като „Как работи светът?“, която завладява младите умове. В подкрепящата среда на малки, сътруднически групи, учениците се насърчават да разгърнат своето любопитство. Ръководени от ключови уроци, които съчетават изследователския подход на IB PYP с практическото обучение на Монтесори, те се потапят в свят на изследване. Те проучват естествени и научни явления, красотата на екосистемите, принципите на енергията и силите, които оформят нашия физически свят. Тези изследвания не са само академични, а са портали за разбиране на взаимосвързаността на живота.

Критериите за успех се създават съвместно с учениците, оформяйки постиженията им чрез израза „Мога да“. Това ги упълномощава да:

  • Използват научни методи за идентифициране на природни елементи.
  • Проучват как моделите подкрепят екологичната устойчивост.
  • Взаимодействат с и оценяват както естествени, така и изкуствени системи.
  • Оценяват технологичните и екологичните иновации, които подобряват качеството на живот.
  • Анализират и сравняват различни системи, за да разберат тяхната функционалност.

Основата на това образователно преживяване се изгражда върху предишните знания на учениците, насърчавайки увереност и чувство за познатост. Като съчетаваме различни академични дисциплини, гарантираме цялостно учебно преживяване, което уважава и развива принципа на Монтесори за следване на детето и акцента на IB PYP върху глобални контексти и концептуално разбиране.

Нашият учителски състав създава динамични, отзивчиви учебни пространства, където учениците избират своите изследователски пътища, отразявайки истинския дух на Монтесори. Тази автономия се подкрепя от богатството на ресурси, от покана на експерти в класната стая до организиране на образователни посещения в музеи или библиотеки. Всяка стъпка е възможност за учениците да утвърждават своята инициативност, отразяваща целта на PYP за развитие на международно ориентирани индивиди и целта на Монтесори за възпитание на независими, мислещи ученици.

Дискусиите в клас преминават от прости въпроси и отговори към форуми за задълбочаване на разбирането и размяна на перспективи. Това подготвя учениците не само академично, но и социално, отглеждайки емпатични комуникатори и критични мислители.

В това живописно образователно пътешествие всеки ученик е изследовател, учен и пазител на земята, оборудван с инструментите да пита, иновира и вдъхновява. Учениците използват уменията си и организират излизане от училище – разходки в природата, посещение на музеи, или зоологическата градина.

Дискусия в малка група: Шестоъгълни модели – дискусията в малки групи продължи с работа в малки групи. Учениците изследваха как се създава шестоъгълник, шестоъгълници в природата и в свeтa, създаден от човека, правят съвместен плакат на шестоъгълник.

Групови дискусии за откриване на моделите в природата. Търсене и разсъждаване върху предназначението и функцията им.

Дискусия за моделите в природата и как те са различни. Учениците правят собствено проучване и откриват, че точно както човешките пръстови отпечатъци са уникални за всеки отделен индивид, така и индивидуалните шарки или маркировки върху животно могат да бъдат уникални за това животно.

Учениците изследват тектонски плочи и правят географски карти съотнасяйки ги към районите с активни вулкани.

Представяне на модела на Фибоначи. Какво е интересното в тези числа, когато погледнем този модел?

Тази последователност присъства и в естествения свят наоколо. Донесох ви няколко снимки като пример. Може да искате да научим повече…

Вдъхновини учениците правят собствени примери и мащабна работа.

Изследване на модели на форми в природата и пресъздаването им със силата на геометрията.

Изследване на моделите в математиката – общи кратни. 

Изследване на моделите в изреченията.

Независимо изследване на влечугите.

Паралелна работа – търсене на интересни факти и споделяне на откритото.

Използването на разнообразни ресурси в класната стая подкрепя различните изследвания и критичното мислене.

След събиране на информация от книгите и енциклопедиите в класната стая, учениците допълват изследванията си, търсейки в дигитални източници.

В класната стая основните езици на преподаване и учене – български и английски, се допълват с овладяването на испански език. При всяка трансдисциплинарна тема, учениците обогатяват своя речник, разбирането и комуникация използвайки и втори чужд език.

Ученето се случва отвъд стените на класната стая. Учениците използват уменията си и организират излизане от училище – разходки в природата, посещение на музеи, или зоологическата градина. Те планират, организират, отразяват, пишат за своите наблюдения и открития.