Учениците имат свободата да изберат своята работа и отговорността да я завършат в уговорения срок

Запознайте се с нашите прекрасни учители в училище “Откривател”, където имаме предучилищна група (2,5 – 6 години), начални училищни класове (6 – 12 години) и гимназиален училищен етап (12 – 18 години). Тук учениците и учителите са партньори в процеса на себеизграждане и развитие.

Любо Димитров е учител по математика. Той е любим на учениицте със своята благост, индивидуален подход  и чувство за хумор.

– Какво е да си учител по математика в Монтесори училище?

– Работата е предизвикателство, но също удоволствие и удовлетвореност. Сещам се за един стар виц, който е все по-актуален и днес: „Попитали един възрастен човек: Кое е най-смелото нещо, което някога си правил? А той отговорил: Веднъж вдигнах ръка в час по математика“. Е, основната ми цел е да подпомогна учениците в това да преодолеят страха си от математиката, да им вдъхна самочувствие и увереност в собствените сили. А след това да я превърнат в един мощен инструмент, който да им служи през целия живот. За щастие работата в „Монтесори училище Откривател“ ми позволява да имам пълна свобода в подхода и начина си на работа. Стимулирам учениците сами да търсят решенията на проблемите, като акцентирам върху самите решения, вместо на крайния резултат. Често смесвам в една група ученици от различни възрасти. Те много обичат да се учат един от друг. Търсенето на решението развива математическото и логическото мислене на човек.

Как учениците развиват математическото си мислене в “Откривател”?

– Колко често се е случвало да чуете от дете думите: „Госпожата така ми е показвала и иска така да се решават задачите“? Ние ценим именно обратното – когато ученикът е открил свой път и свой метод за решаване, колкото и да ни се струва странен. Дори понякога, въпреки че са решили задачата, се опитват да открият и друг път. Всяка седмица имаме математически семинар – всички заедно обсъждаме предварително зададени математически и логически задачи. Всеки може да предложи своето решение, да допълни приятелите си, или да се вдъхнови от решението на свой съученик. Можем да се поставим на мястото на великите откриватели, които за пръв път са се сблъскали с даден проблем, а понякога дори се потапяме в определена житейска ситуация, в която да приложим математическото си мислене.

Защо според теб Монтесори математическите материали са материализирана абстракция? Това как помага на разбирането на учениците? Какви са наблюденията ти? 

– Математиката е най-абстрактната от всички учебни дисциплини – числата нито можеш да ги пипнеш, нито видиш. Не можеш да направиш експеримент с тях. Именно за това на човешкия мозък му е нужен някакъв допир с реалността. Това усещане за реално го дават именно Монтесори материалите – с тяхна помощ децата могат да се докоснат не само до целите числа, но и до дробите, аритметичните действия, геометричните фигури и дори степените. С тях те извършват действията много преди да започнат да правят същото, но без материалите. Така учениците придобиват увереност и стресът от новото и абстракцията е много по-малък.

Ти си преминал менторска програма, като част от въвеждането ти в работата в “Откривател“. С какво те спечели Монтесори подхода? 

– Със свободата, която учениците и учителите имат. С това, че не се стараем да поставим всички в калъп и да произвеждаме еднакви тухли за стената на безсмислеността. Ръководим се от индивидуалността на всяко дете и се стараем да го подпомогнем в това да развие таланта си и да задоволи интереса си. Да се научи да общува с връстниците си, да е отговорен към работата и действията си и да цени другите – тяхната индивидуалност и труд.

– Какво различно наблюдаваш в начина на мислене и функциониране на учениците в “Откривател” спрямо учениците в традиционно училище?

– Учениците са много по-открити в общуването си – помежду си и с възрастните. Те имат свободата да изберат своята работа за деня, но и отговорността да я завършат в предварително уговорения срок. Всеки има минимум знания и умения, които трябва да усвои, но също има свободата да се гмурне на дълбоко в океана на своя интерес и да открие нови и интересни знания и умения. Освен с учене, учениците в „Откривател“ имат множество дейности свързани с реалния живот – те планират, произвеждат и продават произведеното, приготвят сами храната си. А това са ценни умения.