Вдъхновяваща любов към естествения свят, чувство за общност, глобални граждани

Запознайте се с нашите прекрасни учители в училище “Откривател”, където имаме предучилищна група (2,5 – 6 години), начални училищни класове (6 – 12 години) и гимназиален училищен етап (12 – 18 години). Тук учениците и учителите са партньори в процеса на себеизграждане и развитие..

Рола Хамиде е AMI Монтесори водач на учениците до 4. клас. Тя съчетава благостта и принципността, мисленето за големи идеи и вниманието към всеки детайл, разпознаването на личността на всяко дете и невидимата подкрепа.

– Как работи началното училище Монтесори? 

В Монтесори класната стая децата правят творчески избор в обучението си, докато средата и добре обучените водачи предлагат подходящи дейности за насочване на процеса. Децата работят в групи и индивидуално, за да открият и изследват знанията за света и да развият своя максимален потенциал. 

Какво прави един Монтесори учител различен? 

– Монтесори не е ориентирана към учителя; а се води от самите деца. Монтесори учителите вярват, че всяко дете е уникално и ще напредва със свое собствено темпо. Те наблюдават и отделят време, за да опознаят учениците, за да създадат индивидуални планове за посрещане на нуждите на всяко дете.

Като Монтесори водач, дефинирайте думата „грешки“ във вашата среда? 

– Грешките са част от учебния процес в нашата среда и се разглеждат като възможности за учене. Целта е да се помогне на децата сами да разпознават и разрешават грешките си. Учениците се учат да не се смущават от тях, а се насърчават да учат по естествен начин в следствие на тези грешки.

По какво едно Монтесори училище е различно от всяко друго традиционно училище?

– Има много начини, по които Монтесори училищата са различни, като вдъхновяваща любов към естествения свят, изграждане на силно чувство за общност, създаване на глобални граждани, както и инстинктивно и активно учене.